Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Bazy specjalistyczne EBSCO

Baza Communication Source zawiera obszerną kolekcję czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów oraz innych, powiązanych z nimi dziedzin. Baza zawiera pełny tekst ponad 600 czasopism naukowych. Ponadto baza obejmuje indeksy i streszczenia z ponad 1.100 czasopism naukowych. Wiele wiodących czasopism zawiera indeksy, streszczenia i pełny tekst w formacie PDF, jak również przeszukiwalne cytowania naukowe od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego (archiwa niektórych czasopism sięgają 1915 roku). Baza zawiera specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej (Communication Thesaurus) oraz profile ponad 4.600 najbardziej poszukiwanych i najczęściej cytowanych autorów wraz z informacjami biograficznymi i danymi bibliograficznymi odnośnie ich prac.

Link bezpośredni: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cms

Dostęp do 15.07.2015 r.

Art Source to obszerna baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy sztuki, artystów i studentów. Zawiera abstrakty i pełne teksty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych, książek oraz publikacji branżowych. Obejmuje szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką, od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną. Art Source zawiera: pełne teksty ponad 750 czasopism naukowych i ponad 220 książek, szczegółowe indeksy i abstrakty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych i publikacji branżowych, kolekcję ponad 63.000 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, wiele publikacji nie tylko w j. angielskim, ale i francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł. Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.

Link bezpośredni: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asu

Dostęp do 15.07.2015 r.

Film & Television Literature Index with Full Text jest narzędziem do badań w zakresie filmu i telewizji. Tematyka bazy obejmuje: teorię z dziedziny filmu i telewizji, konserwację i renowację materiałów filmowych, scenariusze, produkcję, kinomatografię, aspekty techniczne, krytykę filmową i tekewizyjną. Baza zawiera indeksy i abstrakty z ok. 400 publikacji oraz pełny tekst ponad 300 czasopism i ponad 150 książek i monografii. Ponadto baza obejmuje recenzje filmów od 1914 roku do dnia dzisiejszego i ponad 36.300 obrazów pochodzących z archiwum MPTV Image Archive.

Link bezpośredni: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f3h

Dostęp do 15.07.2015 r.

Humanities Source jest nieocenionym źródłem dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza zawiera pełny tekst 1.520 czasopism i umożliwia dostęp do pełnych tekstów i danych bibliograficznych takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie: poezja, proza i dramat, recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

Link bezpośredni: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hus

Dostęp do 15.07.2015 r.

PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 180.000 artykułów z ponad 100 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group.  Zawiera wszystkie artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego. Prawie wszystkie czasopisma zawierają archiwa od pierwszego opublikowanego numeru. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms ®.

Link bezpośredni: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh

Dostęp do 15.06.2015 r.

Baza PsycBOOKS zawiera ponad 60.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4.000 książek wydawanych przez American Psychological Association (APA) i innych znanych wydawców oraz zdigitalizowaną kolekcję Archives of the History of American Psychology (AHAP). Do bazy zostały obecnie dodane również najnowsze książki z zakresu psychologii wydawane przez APA bez okresu embarga jak również serie podręczników APA Handbooks in Psychology®, które obejmują szeroki zakres tematów z dziedziny psychologii takich jak: uzależnienia, psychoterapia, psychologia wychowania, etyka w psychologii, psychologia multikulturowa, osobowość i psychologia społeczna, psychologia, religia i duchowość, metody badań w psychologii, testy psychologiczne i wiele innych tematów

Baza zawiera ponadto 2.600 klasycznych książek o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii począwszy od lat 1600 i ponad 1.500 unikalnych autorskich rekordów elektronicznych z encyklopedii APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology.

Link bezpośredni: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pzh

Dostęp do 15.06.2015 r.

SocINDEX with Full Text jest najobszerniejszą bazą z zakresu socjologii. Rozległy zakres bazy zapewnia użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza zawiera ponad 2.4 miliona rekordów z hasłami przedmiotowymi z tezaurusa zawierającego ponad 28.400 haseł socjologicznych opracowanego przez ekspertów i leksykografów. Baza obejmuje obszerne abstrakty z ponad 1.500 czasopism o podstawowym znaczeniu ("core") z archiwum od 1895 r. oraz dane z 420 czasopism o istotnym znaczeniu ("priority") i wyselekcjonowaną zawartość z ponad 2.900 czasopism ("selective"). Ponadto baza indeksuje książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła i zawiera przeszukiwalne cytownia naukowe. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne, w tym aborcję, kryminologię, sądownictwo karne, demografię, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, socjologia wsi i miasta, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc i wiele innych zagadnień.

Dodatkowo baza SocINDEX with Full Text zawiera ponad 25.590 profili najbardziej aktywnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów. Każdy profil autora zawiera dane biograficzne i informacje bibliograficzne na temat jego prac, które łącznie pozwalają użytkownikom szybko ustalić obszar uprawianej przez autora dziedziny i jego zawodową i naukową specjalizację. Wszystkie profile autorów są regularnie uaktualniane jak tylko pojawi się nowa informacja. Ponadto systematycznie dodaje się profile nowych autorów.

Link bezpośredni:http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sih

Dostęp do 15.07.2015 r.