Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Projekt „Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, budynku Franciszkańska 1”

Projekt „Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, budynku Franciszkańska 1”, otrzymał na mocy umowy do dofinansowanie z dnia 27.08.2013 kwotę 1 061 947,64 zł. dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 w Ramach Działania 1.1.A. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego.

Projekt był realizowany w okresie: 30.08.2012 r. – 31.05.2014 r.

Całkowita wartość projektu na dzień jego zakończenia wyniosła: 1 492 780,24 PLN

Projekt polegał na modernizacji pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1, w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji odpowiednio: Studia telewizyjnego, Laboratorium językowego, Laboratorium e – learningu, oraz na zakupie i montażu wyposażenia do tych pomieszczeń, a także zakupie i montażu wyposażenia do pomieszczeń dydaktycznych (111, 113, 120, 124 i 211b) oraz doposażeniu Biblioteki.

Dla planowanych prac konieczne było przyjęcie rozwiązań pozwalających pozostawienie w stanie nienaruszonym zabytkowej substancji obiektu, z jednoczesnym nadaniem mu nowoczesnego rytu.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano prace wewnątrz pomieszczeń, polegające na pracach w poszczególnym zakresie:

- wymianie i renowacji podłóg,

- czyszczeniu ścian i sufitów, montaż izolacji akustycznych,

- wymiana drzwi,

- wymiana grzejników,

- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciągowej,

- modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia,

- modernizacja instalacji słaboprądowych,

- okablowanie i osieciowanie pomieszczeń.

Ponadto zakupione meble i wyposażenie na potrzeby zmodernizowanych pomieszczeń tj. Sali telewizyjnej (profesjonalne wyposażenie w sprzęt dziennikarski), Laboratorium językowego i Laboratorium e - learningowego (umożliwiające m.in. aktywny udział studentów niepełnosprawnych, w tym niedowidzących w zajęciach), zakup pomocy dydaktycznych dla 6 sal dydaktycznych oraz zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki.

Produkty projektu to:

1) Zmodernizowany budynek dydaktyczny - 1 szt;

2) Powierzchnia zmodernizowanego budynku dydaktycznego - 166,68 m2.

Zmodernizowane pomieszczenia pozwolą studentom - w szczególności studentom niepełnosprawnym - aktywny i efektywny udział w zajęciach, jak również pracownikom naukowym UPJPII. Studia w zakresie dziennikarstwa, prowadzone przez UPJPII, zyskają nowy wymiar warsztatowy, dając studentom realne rynkowe umiejętności, pozwalające na możliwie najlepsze kształtowanie warsztatu profesjonalnego i społecznie odpowiedzialnego dziennikarza. Nowe narzędzia do prowadzenia zajęć językowych przełożą się na wzrost umiejętności studentów w tym zakresie. Podobnie jak poprawa warunków prowadzenia zajęć za pomocą technologii e - learningowych. 6 pomieszczeń dydaktycznych Uczelni przy ul .Franciszkańskiej zyska nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, co pozwoli pełniej wykorzystać potencjał intelektualny studentów i wykładowców. Poprawie ulegną również warunki pracy w pomieszczeniu Biblioteki.

REZULTATY PROJEKTU:

1) Liczba studentów korzystających z zmodernizowanej/rozbudowanej infrastruktury dydaktycznej - (obecnie) 3 180 (rok 2016) 3 270.

Cel główny/bezpośredni projektu:

Unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dla świadczenia profesjonalnych i konkurencyjnych usług w zakresie szkolnictwa wyższego.

Cele szczegółowe projektu:

1) Poprawa poziomu usług dydaktycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, w szczególności ICT;

2) Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz studentów i gości Uczelni, w szczególności osób niepełnosprawnych;

3) Zintensyfikowanie współpracy Uczelni z pracodawcami, poprzez kształcenie absolwentów „szytych na miarę” oczekiwań rynku pracy.

Galeria:

Październik 2013

Styczeń 2014

Luty 2014

Marzec 2014