Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Wystawy 2011

Tytuł: Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII 1. Dokumenty audiowizualne.

Wystawa czynna w dniach: 12 IV 2011 – 12 V 2011

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

                Pierwsza wystawa zorganizowana w nowym budynku Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II otwierała cykl wystaw zatytułowanych Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII. Tematem przewodnim był zaś Jan Paweł II i media, wobec którego wciąż żywe są słowa Romano Guardiniego, który pisał o Papieżu, że [był] … „ogarniętym przez media, człowiekiem, o którym nagrano, sporządzono i opublikowano bardzo wiele materiałów. [Był] on jednocześnie wielkim podróżnikiem i mówcą komunikującym się poprzez słowo mówione, telewizję, radio, prasę codzienną i periodyki, poprzez wydawnictwa. […] [Był] zarazem silną postacią komunikacji, potrafiącą z mocą i konsekwencją bronić podstawowych praw człowieka, oddając głos tym , którzy go nie mają. […] Jego nauczanie posługiwało się środkami przekazu na wszystkie możliwe sposoby, przetwarzając zarazem rozmaite kanały komunikacji w jeden wielki, naprawdę multimedialny kanał, poprzez który głosił Ewangelię w taki sposób, że nie można go nie usłyszeć…”.

 

Tytuł: Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII 2. Jan Paweł II przyjacielem dzieci i młodzieży

Wystawa czynna w dniach: 7 VII 2011 – 14 X 2011

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

                Mając w pamięci jak szczególną uwagą i miłością bł. Jan Paweł II obdarzał dzieci i młodzież będące „przyszłością i nadzieją ludzkości”, w kolejnej wystawie z cyklu Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII zaprezentowano wybrane zbiory odnoszące się do tego tematu. Wyselekcjonowano materiały przywołujące spotkania z młodymi w Polsce i na całym świecie w ramach Światowych Dni Młodzieży, rozmowy z młodzieżą przez krakowskie „okno papieskie” oraz obrazy Jana Pawła II w otoczeniu dzieci. Przede wszystkim jednak uwzględniono Jego nauczanie – encykliki, listy apostolskie i orędzia do młodych, a nawet „Kodeks postępowania młodych”. Znalazły się także pozycje mówiące o odpowiedzi na ufność i nadzieję, jaką bł. Jan Paweł pokładał w młodości, a więc m.in. świadectwa Pokolenia JP2, listy dzieci do Ojca Świętego, czy pragnienie obrońców życia na całym świecie, by ich patronem był bł. Jan Paweł II.

 

Tytuł: Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII 3. Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja - pielgrzymki bł. Jana Pawła II do Ojczyzny

Wystawa czynna w dniach: 3 XI 2011 – 3 XII 2011

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

                Ostatnia wystawa z cyklu Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII dotyczyła apostolskich podróży i pielgrzymek wiary bł. Jana Pawła II.  Jego pielgrzymowanie do Ojczyzny miało zawsze szczególny charakter, bo nauczał i przebywał „Ojciec wśród nas”. Przybliżając zbiory Biblioteki UPJPII, autorzy wystawy przedstawili pozycje książkowe, kolekcje i albumy, wydawnictwa elektroniczne dotyczące ośmiu pielgrzymek bł. Jana Pawła II do Polski. Tytuły zgromadzonych w gablotach wydawnictw odzwierciedlały zarówno istotę tych niezwykłych podróży, jak i zmiany jakie dzięki nim nastąpiły w życiu polskiego narodu. „Powroty do domu”, „Pielgrzymka wielkich nadziei”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!”, „Gość w dom po raz trzeci”, „Ostatni pobyt Ojca Świętego w PRL”, „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się”, „Nadzieja młodzieży na lepszą przyszłość”, czy „Żal odjeżdżać” - to tylko niektóre z wybranych pozycji. Homilie i przemówienia Jana Pawła II  na polskiej ziemi, ze względu na ich niezwykłą rolę w kształtowaniu chrześcijańskich, humanistycznych i moralnych postaw, a także ze względu na walory literackie i kunszt interpretacyjny, znajdują już miejsce pośród arcydzieł polskiej kultury i warto do nich nieustannie powracać.

 

Tytuł: 30-lecie ustanowienia Papieskiej Akademii Teologicznej przez błogosławionego Jana Pawła II 8 XII 1981 - 8 XII 2011

Wystawa czynna w dniach: 8 XII 2011 – I 2012

Organizator wystawy: Biblioteka UPJPII

                Z okazji obchodów jubileuszowych związanych z 30-leciem naszej Uczelni w Bibliotece UPJPII zorganizowana została wystawa przybliżająca dokumenty i dorobek naukowy pracowników związanych z naszym Uniwersytetem. Przywołane zostały fakty historyczne, wyrażone w dokumentach: akcie fundacji Uniwersytetu o nazwie Studium Generale z 1364 roku, akcie fundacji Akademii z 26 lipca 1400 r. a także tych nowszych jak chociażby motu proprio Jana Pawła II „Beata Hedvigis” który ustanawiał Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, podniesioną w roku 2009 do rangi uniwersytetu. Publikacje na ten temat wzbogaciły fotografie dokumentujące miejsca i zmiany zewnętrzne ściśle związane z działalnością Uniwersytetu, w tym także Biblioteki.