Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Dodatkowy kurs języka włoskiego

ITALIANO !!!
…arriva anche Tu
al livello B1

partenza: XII 2014
arrivo: VI 2015
dove? UPJPII

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych UPJPII zaprasza wszystkich znających język włoski na poziomie A2 do kontynuacji nauki na wyższym poziomie w roku akademickim 2014/15.

Un po’ di cifre…
30 x 45 min. / sem
60 x 45 min. / rok
1 semestr = 300 zł.
2 semestry = 600 zł.

Zgłoszenia
przyjmowane są w Sekretariacie MSJO przy ul. Franciszkańskiej 1, pok. 014 A, w czasie urzędowania sekretariatu, bądź na dyżurach kierownika lub zastępcy kierownika MSJO, ewentualnie drogą e-mailową na adres: msjo@upjp2.edu.pl w terminie do dnia 15.12.2014 r.

Kurs kierowany jest do:
- studentów, którzy mają ukończony kurs podstawowy języka włoskiego w ramach lektoratu gwarantowanego programem studiów,
- słuchaczy cyklu licencjacko-doktoranckiego, którzy posiadają znajomość języka włoskiego wykraczającą poza poziom proponowany na zajęciach dwuletnich organizowanych dla ich cyklu w ramach programu studiów,
- wszystkich pozostałych osób, również spoza UPJPII, które posiadają podstawową znajomość języka włoskiego i chcą ją nadal poszerzać.
Poziom startowy kursu: A2 (średnio zaawansowany).