Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Warsztaty historyczne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

W roku akademickim 2012/2013 Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII już po raz siódmy organizuje serię spotkań, adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (choć nie wyłącznie), która w sposób szczególny interesuje się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Tym razem zajęcia odbywać się będą pod wspólnym hasłem: Historyczne podróże po kulturze.
Dwusemestralny cykl wykładów i warsztatów przy końcu roku szkolnego sfinalizowany zostanie konkursem, którego laureaci otrzymają indeksy wyżej wzmiankowanego Wydziału. Zaś dla wszystkich osób regularnie uczestniczących w zajęciach wydane będą stosowne zaświadczenia, pozwalające na ubieganie się o otrzymanie wyższej oceny z historii podczas szkolnej klasyfikacji semestralnej.

Inicjatywa ta pomyślana została jako seria spotkań, odbywających się dwukrotnie w miesiącu (w III i IV soboty, z wyjątkiem okresów świątecznych i ferii). Zajęcia – realizowane zarówno w salach wykładowych oraz pracowniach specjalistycznych UPJPII, jak i w terenie – przybiorą trojaką postać:
Sesji edukacyjnych w formie wykładów i prelekcji
- poświęconych wybranym miejscom, ważnym dla dziejów Polski i historii powszechnej
- prezentujących zjawiska kulturowe, odległe zarówno pod względem czasu, jak i przestrzeni
- ukazujących bogactwo dziedzictwa kultury chrześcijańskiej w jej różnorodności czasoprzestrzennej
- przybliżających ciekawostki archeologiczno-historyczne
- prowadzonych przez kadrę naukową Uniwersytetu oraz zaproszonych gości przy zastosowaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Zajęć warsztatowych z zakresu archeologii, historii, archiwistyki, historii sztuki, muzyki sakralnej
- przekazujących wiedzę praktyczną
- pozwalających popróbować własnych sił w konkretnych formach działalności naukowo-badawczej.
Interaktywnych zajęć edukacyjnych na terenie Krakowa i jego okolic
- prowadzonych przez doświadczonych i twórczych pedagogów (historyków, historyków sztuki, archeologów)
- pozwalających poznać i lepiej zrozumieć dzieje kulturowe Małopolski, a pośrednio – ogólne zjawiska historyczno-cywilizacyjne.

Uczestnictwo w spotkaniach pozwoli zatem na wzbogacenie wiedzy i umiejętności, a jako takie może stanowić cenne uzupełnienie zajęć szkolnych oraz istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. Stanie się także okazją do zawarcia ciekawych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Przede wszystkim jednak da możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim oraz uczynienia konkretnych kroków „inwestycyjnych”, mogących zaowocować w przyszłości.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zaś osoby zainteresowane przystąpieniem do wyżej wspomnianych konkursów i otrzymaniem akademickiego zaświadczenia zobowiązane są do regularnego uczestnictwa w spotkaniach (dopuszczona się maksymalnie 2 nieobecności na semestr).

Zgłoszenia należy kierować drogą e-mailową (podając: imię i nazwisko, adres, telefon lub e-mail, szkołę i klasę) na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl najpóźniej do 15 października 2012 r. Dodatkowe informacje uzyskać można pisząc na adres: warsztatyhistoryczne@upjp2.edu.pl lub JMVM@interia.pl.

dr Józef C. Kałużny (kierownik)
dr Joanna Małocha (sekretarz)
mgr Delfina Kościółek

GRAFIK SPOTKAŃ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 - SEMESTR I
(grafik spotkań, zaplanowanych na semestr II podany zostanie w styczniu 2013 r.)

STYCZEŃ
26 I, godz. 11.00 - spotkanie całej grupy przed wejściem do budynku Muzeum Archeologicznego (ul. Senacka 3); tu podzielimy się na dwie podgrupy (osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery A-L - gr. I; osoby o nazwiskach rozpoczynających się na litery M-Z - gr. II), które zamiennie będą oprowadzane po wybranych ekspozycjach muzealnych
- Kulturalna podróż przez egipską starożytność i małopolskie pradzieje – dr Jacek Górski
Po zwiedzaniu (tj. około godz. 12.30-13.00) - przejdziemy całą grupą do budynku dydaktycznego UPJPII (ul. Franciszkańska 1, sala 201), na wykład:
- W poszukiwaniu Majów, czyli trudności archeologii w dżungli - mgr Katarzyna Radnicka (przeniesiony z 22 XII)

UWAGA! Raz jeszcze przypominamy: zgodnie z prośbą uczestników warsztatów dnia 22 XII zajęć nie ma, podobnie jak 5 I (tj. w dniu, na który pierwotnie planowano przeniesienie wykładów grudniowych). Spotykamy się 26 I!