Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Usługi

KONSULTACJE PRZY AKTUALIZACJI DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW UPJPII        

            Biblioteka Główna UPJPII oferuje pomoc przy aktualizacji dorobku naukowego pracowników UPJPII w bazie pracowników (http://beta.upjp2.edu.pl/index.php/pracownicy/). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Ziarno-Adamus:

  • telefonicznie: +48 12 421 84 40 (wewnętrzny 307) lub
  • mailowo: aleksandra.ziarno@upjp2.edu.pl lub
  • podczas dyżuru w Bibliotece Głównej, ul. Bobrzyńskiego 10 w każdą środę w godzinach: 11:30-13:30.           

                W przypadku zgody na uzupełnienie danych przez naszego pracownika należy w wiadomości e-mail bądź pisemnie dołączyć informację następującej treści:
"Upoważniam Panią Aleksandrę Ziarno-Adamus do dostępu do mojego konta pracowniczego na potrzeby wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących osiągnięć naukowo-badawczych."

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH DO CELÓW:

  • wystawienniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów. Jest bezpłatne dla bibliotek, archiwów i muzeów
  • wydawniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów; warunkiem reprodukowania obiektu jest zamieszczenie informacji iż jest on własnością Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przekazanie Bibliotece egzemplarza/egzemplarzy z reprodukowanym obiektem
  • zajęć dydaktycznych – odbywa się na warunkach określonych każdorazowo przez dyrektora Biblioteki

 

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ BIBLIOTECZNYCH:

  • Udostępnianie pomieszczeń bibliotecznych na wystawy, pokazy, promocje itp. uzależnione jest od typu imprezy i rodzaju instytucji organizującej imprezę.
  • Warunki udostępniania pomieszczeń, w zależności od charakteru przedsięwzięcia, określa każdorazowo dyrektor Biblioteki.
  • Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki.

Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dla potrzeb informacyjnych lub promocyjnych jest bezpłatne.