Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Działalność dydaktyczna, szkoleniowa

SZKOLENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH

            W ramach działalności dydaktycznej i szkoleniowej Biblioteka UPJPII realizuje program permanentnych szkoleń dla studentów i doktorantów – tzw. lekcje biblioteczne. Lekcja organizowana jest w formie jednorazowego wykładu połączonego z oprowadzaniem po bibliotece, praktycznymi ćwiczeniami z zasad korzystania z katalogów online oraz poruszania się po bibliotece z wolnym dostępem do zbiorów. Spotkanie jest każdorazowo dostosowane do profilu studiów danej grupy. Lekcja biblioteczna trwa ok. 1,5 - 2 godz., prowadzona jest przez doświadczonych pracowników biblioteki. Zajęcia organizowane są przez cały rok, w budynku biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym szkolenie.

                Od 30 października 2012 r. zgodnie z zarządzeniem nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Dotyczy również studentów lat wyższych, którzy dotychczas nie uzyskali jego zaliczenia.

Kontakt:
mgr inż. Dorota Górska
tel. 12 421 84 40 w. 316 lub 504 082 075
e-mail: dorota.gorska@upjp2.edu.pl

 

KURS KOMPUTEROWY

            Biblioteka Główna UPJPII oferuje dodatkowe indywidualne konsultacje, porady i możliwość ćwiczeń dla uczestników kursu komputerowego organizowanego w Bibliotece dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII. Możliwość konsultacji: strefy wolnego dostępu do zbiorów, Biblioteka UPJPII II piętro, środy w godzinach: 15:00 – 18:00.

Kontakt:
mgr Danuta Gurdak
tel. +48 12 421 84 40,  w. 314
e-mail: danuta.gurdak@upjp2.edu.pl

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

            Praktyki studentów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a także Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa realizowane są według ramowych programów praktyk opracowanych przez uczelnię kierującą praktykantów.

Kontakt:
mgr inż. Dorota Górska
tel. 12 421 84 40 w. 316 lub 504 082 075
e-mail: dorota.gorska@upjp2.edu.pl

 

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE BIBLIOTEKARZY

            Biblioteka UPJPII współpracuje z bibliotekami naukowymi i ośrodkami informacji naukowej w kraju i za granicą, w szczególności organizuje staże zawodowe i praktyki doskonalące dla bibliotekarzy.

Kontakt:
mgr Marta Wójtowicz-Kowalska
tel. 12 252 35 72
e-mail: marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

 

ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI

                Istnieje możliwość zwiedzania budynku Biblioteki. Zorganizowane grupy wycieczkowe i goście Uniwersytetu oprowadzani są po Bibliotece po uprzednim uzgodnieniu terminu.

                Specjalną ofertę przygotowano dla uczniów klas maturalnych i niższych - zwiedzanie nowego gmachu i prezentację zbiorów Biblioteki. Podczas spotkania można uzyskać informacje dotyczące działalności Uniwersytetu, kierunków studiów i zasad rekrutacji.