Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Katedra Pedagogiki Ogólnej,
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

zapraszają na
III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
z cyklu Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
pod tytułem
Dorosłość z niepełnosprawnością – edukacja, praca, rodzina
Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w czerwcu 2010 roku i w całości była poświęcona doświadczeniom budowania systemu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Podczas drugiej edycji konferencji (2015)–dzieliliśmy się wieloma nowymi doświadczeniami w pracy ze studentami z niepełnosprawnością, wymienialiśmy dobre praktyki, a nade wszystko udało nam się poszerzyć obszar naszych rozważań o tematykę związaną z pozauczelnianym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami. W roku 2017 roku planujemy rozszerzyć nasze rozważania o tematykę związaną z funkcjonowaniem społecznym i zawodowym dorosłych osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach - edukacji, pracy, rodziny i innych.
Konferencja organizowana jest przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Katedrę Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy czynnej współpracy wiodących jednostek naukowych z całej Polski oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, które od 29 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W toku konferencji chcielibyśmy poruszyć między innymi następujące tematy:
1) integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami,
2) komunikacja werbalna i pozawerbalna oraz jej wpływ na funkcjonowanie osób
z zaburzeniami mowy w obszarze społecznym i zawodowym,
3) rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami; alternatywne i wspomagające formy
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
4) rodzina jako znaczący czynnik wsparcia osób z niepełnosprawnością; osoby
z niepełnosprawnościami w różnych rolach społecznych; psychologiczne i socjologiczne
aspekty funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnościami,
5) rola uczelni w przygotowaniu do funkcjonowania na rynku pracy
- biura ds. osób niepełnosprawnych,
- biura karier,
- dydaktyka szkoły wyższej,
- nauczanie języków obcych,
- wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnościami,
6) absolwent (nie tylko szkoły wyższej) z niepełnosprawnością w kontekście społecznym i
zawodowym.
W powyższych zakresach tematycznych planowane są obrady plenarne
i obrady w sekcjach.

 

Serdecznie zapraszamy także studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami do
podzielenia się osobistymi doświadczeniami.

 

Komitet naukowy konferencji:
Prof. dr hab. Janina Filek– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof.dr hab. Joanna Głodkowska- Akademia Pedagogiki Specjalnej
Prof. dr hab. Janusz Mastalski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Barbara Macinkowska,prof APS. - Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. Paweł Prüfer, prof. AJP - Akademia im. Jakuba z Paradyża
Dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. Beata Szluz, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. Ewa Giermanowska – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Mariola Wolan- Nowakowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. Hubert Kaszyński – Uniwersytet Jagielloński
Dr Katarzyna Kutek-Sładek – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr Małgorzata Trojańska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Komitet Organizacyjny:
dr Katarzyna Kutek-Sładek – 509 59 41 46, katarzyna.sladek@upjp2.edu.pl,
mgr Monika Pyrczak-Piega – 533 28 12 83, monika.piega@upjp2.edu.pl

 

Terminarz konferencji
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać
(zgodnie z załączonym poniżej formularzem) w terminie do 30.04.2017 r. na adres
organizatorów:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Ul. Franciszkańska 1/202 D, 31-002 Kraków z dopiskiem „KONFERENCJA STUDENT III”
lub elektronicznie na adres: konferencjastudent@gmail.com

Koszt uczestnictwa w konferencji (z publikacją tekstu w czasopiśmie recenzowanym lub
monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji) wraz z wyżywieniem (przerwa kawowa,
obiad) i materiałami konferencyjnymi wynosi 250 zł, dla doktorantów
z niepełnosprawnościami – 100 zł. Udział w konferencji bez publikacji artykułu - 150 zł.
Studenci z niepełnosprawnościami, którzy chcą wziąć czynny udział, oraz wszyscy
uczestnicy bierni – nie ponoszą żadnych kosztów udziału w konferencji.

Wszelkie dodatkowe informacje o konferencji zostaną przesłane osobom zainteresowanym
udziałem w komunikacie nr 2, w pierwszej połowie maja 2017.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i czekamy na Państwa zgłoszenia.
W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
W imieniu organizatorów
Katarzyna Kutek-Sładek

 

Na dole strony znajdziecie Państwo Formularz zgłoszeniowy