Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Doktoranci

Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej informuje, że do 28 czerwca 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziać udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli do momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie mineło więcej niż 12 miesięcy.
 
 

OFERTY STYPENDIALNE 2015 – NIE PRZEGAP TERMINÓW!

 

Znalezione obrazy dla zapytania Oferty stypendialne 2015 – nie przegap terminów!


​HEYSUCCESS
Bezpłatna wyszukiwarka stypendiów, szkoleń i staży zagranicznych. Na stronie studenci znajdą również porady jak stworzyć wyróżniające się dokumenty aplikacyjne w języku angielskim.
Zapraszamy na steronę: www.heysuccess.com

 

STYPENDIA DLA POLSKICH STUDENTÓW I STUDENTEK TEOLOGII

Fundacja
Fundacja im. Dr Zygmunta i Hedwigi Luciak-Weilenmann ma swoją siedzibę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie. Do rady fundacji należą członkowie Wydziału Teologicznego oraz Uniwersytetu w Lucernie. Fundacja ma na celu między innymi wspieranie polskich studentek i studentów Teologii Katolickiej, którzy chcą studiować na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie.
Stypendia
Fundacja przyznaje roczne stypendia na studia licencjackie i magisterskie oraz studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie. W celu przedłużenia pobytu na studiach może być przyznane następne stypendium.
Stypendium pokrywa następujące koszty:
  • Opłaty za studia i egzaminy
  • Noclegi i wyżywienie w seminarium Św. Beata w Lucernie
  • Podróż w obie strony
  • Ubezpieczenie od wypadków i zdrowotne
  • Stałe kwoty na inne niezbędne wydatki
 
Informacje i zgłoszenia
Więcej informacji na temat warunków przyznawania stypendiów pobierz ulotkę >> 
Informacje dotyczące wydziału znajdą Państwo na stronie www.unilu.ch/tf
Dalsze informacje na temat stypendiów, dokumentów i formularzy zgłoszeniowych otrzymają Państwo w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Lucernie:
 
Theologische Fakultät der
Universität Luzern
Dekanat
Postfach 7763
CH-6000 Luzern 7
Switzerland
tel. +41 41 228 61 03
fax +41 41 228 61 10
e-mail 
tf@unilu.ch 
www.unilu.ch/tf

      STYPENDIA WE FRANCJI DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Francuski system szkolnictwa wyższego należy do najbardziej urozmaiconych na świecie. Możliwości studiowania we Francji oraz uzyskania stypendium rządu francuskiego znajdziecie Państwo na stronie agencji CampusFrance.

Na stronach internetowych CampusFrance www.polska.campusfrance.org oraz www.campusfrance.org a także Ambasady Francji w Polsce znajdują się szczegółowe informacje n/t: 

Kandydaci do wszystkich stypendiów muszą posiadać polskie obywatelstwo i znać dobrze język, w którym będą studiować - angielski i/lub francuski.

Na niektórych kierunkach znajomość francuskiego nie jest wymagana.

Szczegółowe informacje o warunkach stypendiów TUTAJ


FULBRIGHT-SCHUMAN AWARD

Program stypendialny Fulbright-Schuman jest współfinansowany przez Departament Stanu USA i Komisję Europejską. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Fulbrighta w Brukseli. Stypendia są przyznawane na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

Stypendium obejmuje:

·         dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – ekwiwalent w wysokości 3000 euro miesięcznie; dla studentów studiów doktoranckich – ekwiwalent w wysokości 2000 euro miesięcznie.

·         jednorazowo 2 000 Euro na pokrycie  kosztów podróży i zagospodarowania,

·         wizę J1,

·         podstawowe ubezpieczenie medyczne.

Kto może aplikować?

Stypendia Fulbright-Schuman przeznaczone są dla studentów (graduate level), doktorantów, pracowników naukowych oraz specjalistów zajmujących się international education administration.

Jak aplikować:

Rekrutacją zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.fulbright.be. O wynikach konkursu informuje Bruksela.

Więcej na stroniehttp://www.fulbrightschuman.eu/


    FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

Stypendia są przeznaczone dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Kandydat przedstawia własny projekt badań; czas jego realizacji powinien odpowiadać czasowi przyznanego stypendium.

Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin naukowych. Pewne ograniczenia dotyczą nauk medycznych: proponowane projekty nie mogą przewidywać bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta), nie przebywały w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.

Termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazd w roku akademickim 2015-2016 minął 30 kwietnia 2014 r. Konkurs na rok akademicki 2016-2017 ruszy w lutym 2015.

Czas trwania:

·         Od 6 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r.

Stypendium obejmuje:

·         Status Visiting Student Researcher w wybranej uczelni lub instytucji badawczej.

·         Możliwość indywidualnego prowadzenia pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora lub eksperta z instytucji amerykańskiej.

·         Wizę J-1 i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium. Wizy J-1, sponsorowane przez Departament Stanu USA, podlegają przepisowi 2-year-home-residency.

·         Wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny.

·         Warunki finansowe: wysokość stypendiów i dodatków na dany rok akademicki jest każdorazowo zatwierdzona przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Wymagane dokumenty:

·         Zaświadczenie o statusie doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować).

·         Kopia oficjalnego listu zapraszającego z instytucji amerykańskiej, wystawionego przez kierownika jednostki (szkoły, wydziału, departamentu itp.).

·         Trzy listy rekomendacyjne (w tym jeden od promotora) wystawione przez system Embark. (Instrukcje dla osób rekomendujących:https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800).

·         Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona wynikiem testu (TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub inny akceptowany na arenie międzynarodowej).

·         Kopie dyplomów (dyplom magisterski uzyskany w polskiej uczelni) wraz z suplementami oraz wykaz ocen z bieżącego toku studiów w języku angielskim lub polskim.

·         Wypełniony formularz elektroniczny w systemie Embark.

·         Opis projektu badawczego (z bibliografią w formacie MLA) z uzasadnieniem konieczności jego przeprowadzenia w wybranej instytucji amerykańskiej.

·         Ocena merytoryczna projektu badawczego kandydata wystawiona przez promotora pracy doktorskiej

·         Ocena merytoryczna projektu badawczego kandydata wystawiona przez potencjalnego opiekuna w instytucji amerykańskiej.

·         CV z listą dotychczasowych osiągnięć akademickich i zawodowych według wzoru dostępnego do pobrania poniżej.

·         Podpisany Signature Form oraz formularz adresowy według wzorów dostępnych do pobrania poniżej.

Jak aplikować:

·         Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20. Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu. Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.

·         Wypełnij elektroniczny formularz aplikacyjny. Uważnie przeczytaj instrukcje dostępne do pobrania poniżej oraz przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.

·         Przygotuj wymagane dokumenty. Prosimy o ścisłe przestrzeganie wytycznych. Nie wysyłaj nam oryginałów dokumentów, chyba, że wyraźnie o to poprosimy. Wystarczą czytelne, czarno-białe kopie oraz wersje elektroniczne w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI. Prosimy nie dołączać dokumentów innych niż wymienione.

·         Wydrukowane i podpisane zgłoszenie on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w terminie podanym na górze strony. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji, można uzyskać u Pani Karoliny Sobieraj (karolina.sobieraj [@] fulbright.edu.pl) - Koordynatora Fulbright Junior Advanced Research Award.

Pliki do pobrania  pojawią się, kiedy konkurs będzie aktywny.