Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Spektakl Lilia

Wspólnota "Lilia"

„Lilia” to sztuka teatru tańca działającego również jako wspólnota w ramach Duszpasterstwa Akademickiego PATMOS. Idea powstałego teatru zrodziła się z pasji i pragnienia chwalenia Pana Boga tańcem. Nie jest to jednak typowe przedstawienie teatralne, a ważne dzieło maryjne, któremu przyświeca hasło „Totus Tuus” św. Jana Pawła II. W głoszeniu kerygmatu poprzez taniec i zachęcaniu do zawierzenia Maryi młodzi tworzący wspólnotę „Lilia” realizują misję Uniwersytetu Papieskiego, jaką jest zgłębianie depozytu wiary oraz pogłębianie znajomości prawdy zawartej w Objawieniu chrześcijańskim, w duchu nowej ewangelizacji. Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy zespołu tanecznego, studentów Uniwersytetu Papieskiego z kierunku Dziennikarstwo i Teologia, a także ogromnemu wsparciu Duszpasterstwa Akademickiego „Patmos”, spektakl mógł zostać już kilkakrotnie wystawiony pod egidą Uniwersytetu Papieskiego. Wspólnota „Lilia” spotyka się na formacji tanecznej oraz organizuje warsztaty modlitwy i uwielbienia tańcem, ale zaprasza także na spotkania poświęcone formacji duchowej, które odbywają się raz na dwa tygodnie w poniedziałek.

informacje o kolejnych występach i działąlności wspólnty na facebooku Spektakl Lilia

osoby i kontakty
opiekun grupy - ks. Marcin Godawa (marcin.godawa@upjp2.edu.pl)
osoba odpowiedzialna - Agata Stodolska (agata.stodolska@gmail.com)