Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

O Dziale

Dział Nauczania jest jednostką administracji ogólnouczelnianej. Jego pracownicy zajmują się sprawami dotyczącymi:

 • kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia;
 • rekrutacji na studia wyższe, w tym kandydatów niebędących obywatelami polskimi;
 • tworzenia studiów wyższych i warunków ich prowadzenia;
 • uprawnień wydziałów do prowadzenia studiów wyższych;
 • pensum dydaktycznego;
 • współpracy w opracowywaniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych dotyczących dydaktyki;
 • obsługi administracyjnej i koncepcyjnej Systemu ProAkademia oraz koordynacji działań w ramach Systemu;
 • obsługi administracyjnej i koncepcyjnej modułu Dydaktyka w Systemie Zarządzania Informacją o UPJPII oraz koordynacji działań w ramach tego modułu;
 • obsługi prac Uczelnianego zespołu do spraw programów studiów i jakości kształcenia na studiach wyższych prowadzonych na UPJPII;
 • sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonych kierunków studiów, a także studentów i doktorantów, dla MNiSW, w tym w systemie informatycznym POL-on;
 • prowadzenia szkoleń wewnętrznych z wyżej wymienionych zagadnień.