Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Jednostka

Wydział Teologiczny

Opis jednostki

Wydział Teologiczny, stanowiący fundament UPJPII i pomost między historią a współczesnością, został utworzony staraniem św. Jadwigi Królowej w ramach reformy Akademii Krakowskiej.

Dnia 11 stycznia 1397 roku papież Bonifacy IX wydał bullę Eximiae devotionis affectus zezwalającą na utworzenie Wydziału Teologii w tejże Akademii. Adresatami tego dokumentu byli król Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga. Było to wielkie wyróżnienie dla Polski. Wydział Teologii w Krakowie zdobył wówczas takie same uprawnienia, jakie posiadał znany Fakultet Teologiczny w Paryżu. Przez długie wieki Uniwersytet Jagielloński wraz z Wydziałem Teologicznym pełnił doniosłą rolę w służbie kształcenia światłego społeczeństwa. Wielokrotnie naukowcy z Wydziału Teologicznego zostawali rektorami Wszechnicy Jagiellońskiej, jak choćby św. bp Józef Sebastian Pelczar czy ks. Konstanty Michalski CM.

W 1954 roku jednostronną uchwałą Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej usunięto Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego, łamiąc tym samym wielowiekową tradycję. Nakazem władz komunistycznych Wydział został włączony w struktury Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ale w wyniku sprzeciwu jego kadry naukowej faktycznie pozostał w Krakowie ograniczając się do kształcenia kleryków.

W 1959 roku dekretem Stolicy Apostolskiej ustalono ostateczny stan prawny: „Wydział Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem i charakterem trwa pod kierownictwem jednej władzy kościelnej i na przyszłość ma się kształtować wedle praw ustanowionych przez Stolicę Apostolską”.

Dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły Wydziałowi Teologicznemu został przyznany w 1974 roku zaszczytny tytuł Papieski.

Znamiennym wydarzeniem w dziejach Wydziału Teologicznego w Krakowie było wydanie przez Papieża Polaka Jana Pawła II dnia 8 grudnia 1981 roku motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się wówczas z trzech wydziałów: Teologicznego, Filozoficznego i Historii Kościoła.

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dnia 19 czerwca 2009 roku papież Benedykt XVI pragnąc uhonorować pamięć swego Poprzednika – błogosławionego Jana Pawła II – podniósł Papieską Akademię Teologiczną do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, otwierając tym samym nową kartę świetności najstarszego w Polsce Wydziału Teologicznego.

Adresy

Dziekanat:
ul. Kanonicza 9/305, Kraków 31-002
telefon:
12 421 89 45, 12 370 86 12
godziny przyjęć:
poniedziałek 10.00-14.30
środa 10.00-13.00
czwartek 10.00-15.00
piątek 10.00-13.00
Instytut Studiów Franciszkańskich:
Franciszkańska 4, Kraków 31-004
telefon:
12 422 12 73
godziny przyjęć:
poniedziałek 12.00 - 14.30
środa 12.00 - 14.30
piątek 15.00 - 17.00

Władze

Dziekan, (do 31.08.2014 r.):
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Dziekan:
ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron
Kierownik dyscypliny nauki teologiczne:
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII
Kierownik studiów:
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII
Kierownik studiów doktoranckich:
ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek

Administracja

Pracownicy etatowi

Pozostali pracownicy