Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: stanislaw.wszolek@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.obi.opoka.org.pl/wszolek

Afiliacje:
- Katedra Metafizyki - Kierownik katedry

Dyżur:
Środa: 13.15 - 14.15; Bernardyńska - pok. 116

Curriculum Vitae:

2006 - 2009 – dziekan Wydziału Filozoficznego PAT

2006 – tytuł naukowy profesora

2003 - 2006 – kierownik studiów doktoranckich WF PAT

2003 – profesor nadzwyczajny PAT w Krakowie; katedra metafizyki

1999 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; katedra filozofii nauki i logiki

1998 – habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie

1998 - 1999 – wykłady w College of Liberal Arts w Detroit, USA

1990 – doktorat z filozofii wieńczący studia na Wydziale Filozoficznym Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie

1983 – magisterium z teologii oraz święcenia kapłańskie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Dowody Ontologiczne. W 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków: Copernicus Center Press 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ponad demarkacją, Tarnów: Biblos 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy metafizyki. Część pierwsza, Tarnów: OBI/Biblos 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyzwania racjonalności, Kraków: WAM 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaniedbany Argument i inne pisma z lat 1907-1913, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Рациональность веры, Москва: Издательство ББИ 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie do filozofii religii, Kraków: WAM 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pytając o Boga. "Dowody" istnienia Boga w dziejach filozofii, Tarnów (4 wydanie): Biblos 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Racjonalność wiary, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary, Tarnów: OBI/Biblos 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieusuwalność metafizyki. Logiczno-lingwistyczne aspekty debaty Rudolfa Carnapa z Ludwigiem Wittgensteinem i Karlem R. Popperem, Tarnów: OBI/Biblos 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obrazy świata w teologii i naukach przyrodniczych, Tarnów: Biblos 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przestrzenie Księdza Cogito, Tarnów: Biblos 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pękające projekty. Szkice z filozofii religii, Tarnów: Biblos 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Hypothesis of Indeterminism: A Critical Examination of Łukasiewicz's Argument, Rzym: Leberit 1990.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Posłanie Jana Pawła II do George'a Coyne'a na tle encykliki Fides et Ratio [w:] Wiara i nauka. materiały z sesji naukowej i dyskusji panelowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 55-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewolucyjna geneza praw przyrody. Przypuszczenie Charlesa S. Peirce’a [w:] Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 25-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tischner, Józef - filosofo [w:] Enciclopedia della persona del XX secolo, Torino: Edizioni Scientifiche Italiane 2009, s. 1050-1053. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Was fuer eine Religion braucht ein tolerantes Europa? [w:] Religion in gegenwaertigen Europa, Kraków: WN PAT 2008, s. 172-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metafizyka i język. Spór Carnapa z Heideggerem [w:] Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków: WAM 2008, s. 93-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Co znaczy, że matematyczność jest warunkiem istnienia? Proba zrozumienia hipotezy Hellera z perspektywy teorii rzeczywistości Peirce'a [w:] Wyzwania racjonalności, Kraków: WAM 2006, s. 102-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Matematyka i metafizyka. Krótki komentarz na temat hipotezy matematyczności świata [w:] Studia Philosophiae Christianae, R. XLVI Nr 1 2010, s. 25-36. [więcej informacji]
La fede nel suo aspetto cognitivo [w:] Asprenas, 52 2005, s. 213-229. [więcej informacji]
Trzy funkcje Zakładu w Myślach Pascala [w:] Kwartalnik Filozoficzny, T. XXXI Z. 3 2003, s. 83-100. [więcej informacji]
Bóg nieskończoność i język [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXX 2002, s. 129-137. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Upowszechnianie metafizycznych tradycji badawczych; [nr projektu:] 501-10-020050

-Metafizyczne tradycje badawcze; [nr projektu:] 501-10-020007

-Metafizyczne tradycje badawcze; [nr projektu:] 12010001

-Retoryczny wymiar poszukiwania Prawdy. Krytyczna rekonstrukcja zaniedbanego wątku filozofii Charlesa S. Peirce'a.; [nr projektu:] 320021

-Metafizyka i obrzeża; [nr projektu:] 120101

-Nauka i religia (teologia); [nr projektu:] 220101

Wygłoszone referaty:

- Racjonalność wiary religijnej; [podczas konferencji:] Cykl wykładów udostepnianych w internecie p.t.: "Nauka a religia" [miejsce konferencji:] Kraków, WSE, 2011-03-17

- Filozofia religi: dwa aktualne problemy; [podczas konferencji:] Dydaktyka filozofii: filozofia religi [miejsce konferencji:] Lublin: KUL, 2011-03-10

- Obrona przesłania religijnego w dobie nowego ateizmu; [podczas konferencji:] Nauki przyrodnicze a nowy ateizm [miejsce konferencji:] Lublin, KUL, 2010-11-17

- Czy nowy ateizm jest wyzwaniem dla dialogu rozumu i wiary?; [podczas konferencji:] Wykład inauguracyjny [miejsce konferencji:] Tarnów, 2010-09-23

- Dwie najważniejsze wypowiedzi Jana Pawła II na temat relacji wiary i rozumu; [podczas konferencji:] sesja Fides et Ratio [miejsce konferencji:] Gródek n/Dunajcem, 2010-06-11

- „Zaniedbany Argument” Charlesa S. Peirce’a; [podczas konferencji:] Komisja PAU "Fides et Ratio" [miejsce konferencji:] PAU, Kraków, 2010-03-18

- Czy nauka eliminuje metafizykę?; [podczas konferencji:] Nauka i wielkie pytania (Coprnicus College) [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera, Kraków, 2010-03-17

- Dialog nauki i religii na początku trzeciego tysiąclecia; [podczas konferencji:] Wiedza - bezgraniczna przestrzeń czy zamknięta struktura? sesja plenarna w trakcie VI konferencji z cyklu „Państwo w mikro- i makroskali” [miejsce konferencji:] Tarnów (konferencja zorganizowana przez computerworld.pl), 2010-02-25

- Czy "gwiaździste niebo" jest dowodem na istnienie Boga?; [podczas konferencji:] Astronomia - nauka i wiara [miejsce konferencji:] Częstochowa, Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza, 2009-11-27

- Growing Relevance of Charles S. Peirce's Philosophy of Religion; [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii 4:myśl anglosaska [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-13

- List do George'a Coyne'a na tle encykliki Fides et Ratio; [podczas konferencji:] Wiara i nauka [miejsce konferencji:] Aula Collegium Novum, UJ, Kraków, 2009-11-04

- Stworzenie świata a współczesna nauka; [podczas konferencji:] Wykłady dla Inteligencji: Sesja KIK w Zbylitowskiej Górze [miejsce konferencji:] Zbylitowska Góra, k/Tarnowa, 2009-01-30

- Matematyka i metafizyka. Krótki komentarz na temat matematyczności świata; [podczas konferencji:] Zrozumieć wszechświat. Wokół myśli księdza profesora Michała Hellera [miejsce konferencji:] Warszawa, UKSW, 2009-01-22

- Matematyczność świata a przyczynowość; [podczas konferencji:] Czy nauka zastąpi religię? [miejsce konferencji:] Kraków: Audytorium Maximum, 2008-10-04

- Granice antropomorfizmu. Próba dookreślenia specyfiki języka religijnego; [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Warszawa: UW, 2008-09-16

- Problems with causation. Wittgenstein and Peirce; [podczas konferencji:] Ludwig Wittgenstein "Krakau zugeteilt" [miejsce konferencji:] Kraków, Ignatianum, 2008-04-14