Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: leon.szot@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Problemów Społecznych - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek, godz. 13.00-15.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 dyżur w dniu zajęć programowych

Curriculum Vitae:

2017 – Ks. kmdr dr hab. prof. UPJP2 Od 2014 - Profesor: UPJP2 2010 - 2014 Profesor: UKSW w Warszawie 2008 - 2009 Wykładowca: Wyższa Szkoła Finansów i Handlu Międzynarodowego w Warszawie 2007 – 2008 Wykładowca: Katolicki Uniwersytet Lubelski 2006 - 2014 Kapelan Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2004 – 2010 Kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego Naczelny Kapelan Służby Celnej 2000 – 2004 Proboszcz parafii wojskowej w Rzeszowie 1998 – 2000 Proboszcz parafii wojskowo-cywilnej w Puławach i wykładowca etyki normatywnej w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie 1997 – 1998 Kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie 1996 – 1997 Kapelan 3 Flotylli Okrętów w Gdyni 1994 – 1996 Kapelan Akademii Marynarki Wojennej i wykładowca etyki normatywnej 1993 – 1994 Proboszcz Garnizonu Wejherowo 1992 – 1993 Wicedyrektor Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego 1999 – 2002 Wikariusz parafialny w Kętrzynie 1998 – 1999 Wikariusz parafialny w Morągu

Działalność pozanaukowa:

2017 – Redaktor Zeszytów Naukowych Caritas

2015 – Członek Rady Konsultacyjnej ds. badań naukowych Fundacji „Naszym Dzieciom”.

2014 – Członek Polskiego Towarzystwa Familiologicznego

2014 – Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej - powołany decyzja nr 9/2012 z dnia 19.05.2012.

2012 - 2016 – Członek Rady ds. Polityki Senioralnej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Zeszyt naukowy Caritas, Warszawa: Caritas Polska 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką, Kraków: Wydział Nauk Społecznych UPJP II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku, Kraków: Wydział Nauk Społecznych UPJP II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dekompozycja kapitału społecznego w warunkach późnej nowoczesności. Konteksty bezpieczeństwa socjalnego.: Leon Szot 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Vybrané kapitoly zo sociológie kultúry a etnických skupín., Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cierpienie: między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne, Lublin: Wydawnictwo KUL ; Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Lesi Ykrainki 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Program zapobiegania przemocy i agresji młodzieży szczególnego ryzyka w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego, uwzględniający młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Model wczesnej , Lublin: Fundacja Polskiej Akademii Nauk 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematy Bezpieczeństwa Człowieka, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie wsparcia społecznego w pozytywnej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Studium z pracy socjalnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liturgia w służbach mundurowych : sacrum-profanum, Warszawa: Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Integracyjny wymiar komunikowania, Warszawa ; [Krosno]: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środki społecznego przekazu w misji głoszenia Ewangelii pokoju, Warszawa: Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej, Warszawa ; Rzeszów: Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ; Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formy duszpasterstwa w Wojsku Polskim, Rzeszów: Bonus Liber, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obecni do końca, Warszawa ; Rzeszów: Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich. Rok 1938, Warszawa: Polowa Kuria Biskupia 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozkaz wewnętrzny Biskupa Polowego Wojsk Polskich. Rok 1939, Warszawa: Polowa Kuria Biskupia 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Akty prawne obejmujące ochroną przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - rozważania teoretyczne [w:] Zeszyt naukowy Caritas: Caritas Polska 2017, s. 25-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontekst kulturowo-społeczny współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej na przykladzie Alzacji, w: Svet kultur a tradicii slovensko-polskeho pohranicia, [w:] Svet kultur a tradicii slovensko-polskeho pogranica.: Uniwersytet Preszowski 2017, s. 99-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca socjalna w polskim systemie pomocy społecznej [w:] Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształtem a praktyką.: Wydział Nauk Społecznych UPJP II w Krakowie 2017, s. 39-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady życia społecznego chrześcijaństwa i islamu a problem współczesnego uchodźstwa na przykładzie uchodźców syryjskich w Europie [w:] W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej: Wydział Teologii UWM w Olsztynie 2017, s. 361-370. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Social work programs as a response to domestic violence in the United States of America [w:] Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku: Wydział Nauk Społecznych UPJP II w Krakowie 2017, s. 143-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Socialna bezpecnost na pozadi novej kulturanej tolerancie [w:] Zbornik Religinistickych a Sociologickych Studii: Greckokatolicka teologicka fakulta Presovska univerzita v Presove 2016, s. 59-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezpieczeństwo społeczności regionalnej [w:] Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju zasobów ludzkich: PWSTiE Jarosław 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posługa wolontariatu hospicyjnego chorym i ich najbliższym [w:] Rodzina - dobro uniwersalne: UKSW Warszawa 2015 2015, s. 309-320. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Służby demokratycznego państwa w zwalczaniu terroryzmu [w:] Determinanty bezpieczeństwa człowieka w rozwój regionalny, Jarosław 2013, s. 65-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Islam i jego wyznawcy w opiniach wybranych grup kapelanów uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych [w:] Globalizácia - náboženstvo - politika, Prešov 2013, s. 51-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomoc rodzinie w sytuacji choroby i śmierci [w:] Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013, s. 602-610. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zagrożenia współczesnego świata – terroryzm [w:] Dylematy Bezpieczeństwa Człowieka, Jarosław 2013, s. 103-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział Sił Zbrojnych RP w reagowaniu kryzysowym [w:] Wektory bezpieczeństwa, Jarosław 2013, s. 157-175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwo wojskowe. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego [w:] Obronność : teoria i praktyka, Warszawa 2013, s. 411-414. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie struktur eklezjalnych w redukowaniu cierpienia u osób doświadczających przemocy [w:] Cierpienie : miedzy sensem a bezsensem, Lublin 2013, s. 65-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The socio-cultural conditions of domestic violence in the light of the legal and family sociology [w:] Resolving disputes in the 21st century, Budapest 2013, s. 321-334. [więcej informacji]
Broń biologiczna i chemiczna, jako niebezpieczne narzędzie w rękach terrorystów [w:] Determinanty bezpieczeństwa człowieka w rozwój regionalny, Jarosław 2013, s. 65-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Globalizacia chudoby v konexte socjalnej prace [w:] Globalizacia a nabożeństwo, Prešov 2011, s. 210-215. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posługa kapelanów w zakresie redukcji stresu wśród żołnierzy oraz funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych [w:] Umiejętność pokonywania stresu wyznacznikiem dojrzałej osobowości żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych, Płock 2011, s. 21-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć jako wyzwanie dla medycyny i człowieka [w:] Zbornik teologickŷch študii, Prešov 2011, s. 19-24. [więcej informacji]
Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży wynikające z cyberprzestrzeni [w:] Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa, Warszawa 2011, s. 164-175. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Accepting the Fortunes of life [w:] Paths to the person. Community assignments in Achieving individual prevention goals, Lublin ; Rzym 2010, s. 11-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasoby adaptacyjne zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej [w:] Skazani na wykluczenie, Lublin 2010, s. 265-288. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zamówienia publiczne w nauce społecznej kościoła katolickiego [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych, Warszawa 2010, s. 115-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pojem a otazka sucasnej religiozity [w:] Nove nabożenske hnutia, sekty a alternativna spirritualita v kontente postmoderny, Prešov 2010, s. 191-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pomoc humanitarna w obliczu konfliktu zbrojnego [w:] Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno–humanitarnej, Warszawa 2010, s. 55-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wolontariat a zasada sprawiedliwości społecznej [w:] Młodzież wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2010, s. 121-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nasza Służba jako medium służące pomocą duszpasterstwu wojskowemu [w:] Środki społecznego przekazu w misji głoszenia Ewangelii pokoju, Warszawa 2010, s. 37-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwo wojskowe w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Polskich Sił Zbrojnych [w:] Formy duszpasterstwa w Wojsku Polskim, Warszawa 2010, s. 7-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ruch hospicyjny w rozwoju postaw społecznych [w:] Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Stalowa Wola 2008, s. 151-167. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

EXPEDITING HUMAN DIGNITY IN SOCIAL WORK PRACTICES [w:] ROCZNIKI TEOLOGICZNE 2019, s. 29-46. [więcej informacji]
Faster Care as a Form of Support to Dysfunctional Families - Theoretical Vievs and Social Work Research Perspectives [w:] Clinical Social Work and Health Intervention 2018, s. 7-15. [więcej informacji]
Klęski żywiołowe jako przesłanki sytuacji kryzysowych [w:] Zeszyty naukowe. Współczesne Problemy zarządzania. 2017, s. 57-74. [więcej informacji]
Sociokultúrna infraštruktúra – kríza postmodernej kultúry - náboženská zmena. [w:] Zborník religionistických a sociologických štúdií, 1/2016. 2016.[więcej informacji]
Zasady życia społecznego w posłudze hospicyjnej [w:] Studia nad Rodziną 2016, s. 43-62. [więcej informacji]
Polityka państwa wobec walki z bezrobociem [w:] Bezpieczeństwo gwarantem rozwoju Państwa 2016, s. 197-213. [więcej informacji]
Transformácia hodnôt v perspektíve krízy postmodernej kultúry. [w:] Zborník religionistických a sociologických štúdií, 1/2015. 2015, s. 118-135. [więcej informacji]
Transformácia hodnôt v perspektíve krízy postmodernej kultúry [w:] Zborník religionistických a sociologických štúdií, 2015, s. 118-135. [więcej informacji]
Etyka korporacji w kontekście idei praw człowieka. [w:] Zborník religionistických a sociologických štúdií. 1/2015 2015.[więcej informacji]
The Hospice Movement in the face of disease, dying and death [w:] Charity, Philanthropy and Social Work, No 1 2014, s. 27-38. [więcej informacji]
Polska pomoc humanitarna w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Wojska Polskiego [w:] Sympozjum : periodyk naukowy, Rok XVII Nr 1 2013, s. 181-206. [więcej informacji]
Wolontariat hospicyjny a zasady życia społecznego [w:] Społeczeństwo, Kultura, Wartości : studium społeczne, R. III, nr 5 2013, s. 35-45. [więcej informacji]
Socialne problemy a patologie v kontexte postmodernej spolocnosti [w:] Zborník teologických štúdií, Nr 2 2012, s. 121-137. [więcej informacji]
Cierpienie w życiu człowieka [w:] Spolocnost Kultura Ekonomika, No 2 2010, s. 36-41. [więcej informacji]
Neplatena dobrowolna służba a zasada socjalnej spravodlivosti [w:] Memoria Tyrnaviae, Nr. 6 2010, s. 115-126. [więcej informacji]
Powstanie i rozwój Ruchu Hospicyjnego [w:] Studia Warmińskie, T. 46 2009, s. 221-236. [więcej informacji]
Military Ministry during the turn of 1989 to 1992 [w:] Codrul Cosminului, Nr. 15 2009, s. 255-264. [więcej informacji]
Dobro wspólne podstawą społecznej aktywności hospicjum [w:] Studia Warmińskie, T. 44/45 2008, s. 219-229. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Niepełnosprawność w świecie arabski. Wybrane zagadnienia społeczne.; [podczas konferencji:] Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej. [miejsce konferencji:] Tarnów, 2019-11-07

- Pomoc humanitarna i wsparcie inicjatyw społecznych w Syrii przez Caritas Polska.; [podczas konferencji:] Charytatywna funkcja Kościoła w perspektywie zmian społeczno-demograficznych współczesnego świata, [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-09-25

- Sytuacja społeczna i zawodowa młodych niepełnosprawnych.; [podczas konferencji:] Wykluczenie w przestrzeni miejskiej. Rola społeczeństwa w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób zależnych. [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2019-09-12

- Społeczno – etyczne uwarunkowania działalności korporacji transnarodowych w kontekście zmian globalizacyjnych.; [podczas konferencji:] Zagrożenia bezpieczeństwa państwa w dobie globalizacji. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2019-09-04

- Problem starzenia się i starości w wymiarze społecznym.; [podczas konferencji:] Parish pastoral care for the elderly - contemporary challenges. [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-06-15

- Cywilizacja życia versus cywilizacja śmierci w kontekście etyki społecznej i politycznej; [podczas konferencji:] Korene a hodnoty [miejsce konferencji:] Presov, 2019-04-10

- Generacja Z wobec wyzwań społeczeństwa medialnego; [podczas konferencji:] Slovo - minulost a vizie [miejsce konferencji:] Presov, 2019-02-28

- Współczesne wyzwania socjologii problemów społecznych; [podczas konferencji:] Zdrovotnicki pracovnici v systeme zdrovotnictva a v spolocnosti [miejsce konferencji:] Bratislava, 2018-12-11

- Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu na rynku pracy.; [podczas konferencji:] Niepełnosprawność - wyzwanie nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne. [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2018-10-17

- Migracje zagrożeniem bezpieczeństwa państwa.; [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa.Migracje zagrożeniem bezpieczeństwa [miejsce konferencji:] Biała Podlaska, 2018-09-13

- Komunikacja międzykulturowa w kontekście cywilizacyjnym; [podczas konferencji:] Transgraniczność - Społeczność - Współpraca [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2018-05-25

- Wojska Obrony Terytorialnej wobec likwidacji skutków klęsk żywiołowych; [podczas konferencji:] Obrona Terytorialna w systemie obronności państwa. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2018-05-24

- Udział oddziałów i pododdziałów wojskowych w świadczeniu usług logistycznych dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych.; [podczas konferencji:] Logistyka w sytuacjach kryzysowych [miejsce konferencji:] Biała Podlaska, 2018-04-23

- Piecza zastępcza jako forma wsparcia rodziny z dysfunkcją opiekuńczo-wychowawczą; [podczas konferencji:] Social policy and social work in the face of the XXI century human problems [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2018-04-20

- Praca socjalna w dobie współczesnych zagrożeń.; [podczas konferencji:] II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczne jutro - reminiscencje i zamierzenia. [miejsce konferencji:] Toruń, 2017-12-06

- Social work programs as a response to domestic violence in the United States of America; [podczas konferencji:] Duchowość jako współczesny wymiar pracy socjalnej [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2017-09-13

- Zapobieganie sytuacjom kryzysowym; [podczas konferencji:] Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych [miejsce konferencji:] Biała Podlaska, 2017-05-15

- Bezpieczeństwo kulturowe jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej.; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2017-04-20

- Wyzwania i perspektywy penitencjarnej pracy socjalnej w Polsce.; [podczas konferencji:] Aplikacia novych pristupov k cloveku v kontexte mediacnej a probacnej prace [miejsce konferencji:] Prešov, 2017-04-07

- Rola rodziny w wychowaniu człowieka; [podczas konferencji:] Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie. [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-02-25

- Rodzina wobec kryzysu wartości.; [podczas konferencji:] RODZINA – PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ. Społeczne oblicza miłosierdzia [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-12-16

- Symboliczne aspekty kreacji subkultur młodzieżowych w warunkach współczesnej Polski; [podczas konferencji:] SIGN, SYMBOL AND RITUAL IN THE DOCUMENTS AND WRITINGS [miejsce konferencji:] Prešov, 2016-11-26

- Rola instytucji wsparcia społecznego w prawnej i socjalnej ochronie dzieci i młodzieży.; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju państwa. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2016-06-09

- Bez referatu; [podczas konferencji:] Rodzina darem dla chorego i niepełnosprawnego [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-06-02

- Zasady życia społecznego w posłudze hospicyjnej.; [podczas konferencji:] Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia. [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-06-01

- Zasady życia społecznego w posłudze hospicyjnej.; [podczas konferencji:] Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-06-01

- Bez referatu; [podczas konferencji:] X międzynarodowa konferencja naukowa etyka mediów. [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-18

- „Wartość rodziny w perspektywie Drugiego przejścia demograficznego - „From the King-child to the King-pair”.; [podczas konferencji:] SOCIÁLNY A ĽUDSKÝ KAPITÁL V PODMIENKACH GLOBÁLNYCH RIZÍK. [miejsce konferencji:] Liptovsky Mikuláš, Slovakia, 2016-04-29

- Sociálna adaptácia trestaných osôb a problematika trestných činov.; [podczas konferencji:] Mediaton – the way to the creation of an intercultural society. [miejsce konferencji:] University of Presov, 2016-03-22

- Rola służb specjalnych w strukturach demokratycznego państwa.; [podczas konferencji:] II międzynarodowa konferencja naukowa: „ Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju gospodarczego”. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2016-01-18

- Rola służb specjalnych w strukturach demokratycznego państwa.; [podczas konferencji:] 83. II międzynarodowa konferencja naukowa: „ Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju gospodarczego”. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2016-01-18

- Społeczeństwo ryzyka a współczesne konflikty zbrojne; [podczas konferencji:] Cultural and religious identity of ethnic minorities in the Slovak and Polish border [miejsce konferencji:] Presov, 2015-12-16

- Mládežnícke subkultúry desocializovanej spoločnosti – hľadanie identity; [podczas konferencji:] Sign, symbol and ritual in the documents and writings. [miejsce konferencji:] University of Presov, 2015-11-26

- Zmiana paradygmatu wsparcia społecznego w warunkach kryzysu migracyjnego; [podczas konferencji:] MEDIATON – THE WAY TO THE CREATION OF AN INTERCULTURAL SOCIETY [miejsce konferencji:] Presov, 2015-11-22

- Problemy pracowników socjalnych wynikające z pracy w środowisku dotkniętym patologią; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju zasobów ludzkich. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2015-06-11

- Pomoc rodzinie w sytuacji choroby i śmierci; [podczas konferencji:] Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-05-05

- Starość w perspektywie socjologicznej w Polsce: kontekst socjologii zdrowia; [podczas konferencji:] Żivotny styl a zdravie [miejsce konferencji:] Bratysława, 2014-12-05

- Starość w perspektywie socjologicznej w Polsce: Kontekst socjologii zdrowia; [podczas konferencji:] Żivotny styl a zdravie [miejsce konferencji:] Bratysława, 2014-12-05

- Sytuacja społeczno-demograficzna seniorów w Polsce. Wyzwania i perspektywy; [podczas konferencji:] Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności. [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2014-06-03

- Sytuacja społeczno-demograficzna seniorów w Polsce. Wyzwania i perspektywy; [podczas konferencji:] Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-06-03

- Historyczno-kulturowe uwarunkowania pracy socjalnej; [podczas konferencji:] I międzynarodowa konferencja naukowa „Dobroczynność, filantropia i praca socjalna”. [miejsce konferencji:] Jarosław, 2014-05-14

- Rola służb specjalnych w strukturach demokratycznego państwa; [podczas konferencji:] II międzynarodowa konferencja naukowa: „ Bezpieczeństwo regionalne gwarantem rozwoju gospodarczego” [miejsce konferencji:] Jarosław, 2014-05-09

- Społeczne aspekty pomocy humanitarnej w obliczu współczesnych konfliktów zbrojnych; [podczas konferencji:] Europa ako kontynent rizika v perspektive nowych vyziev neskorej modernity [miejsce konferencji:] Presov, 2014-04-04

- Społeczne aspekty pomocy humanitarnej w obliczu współczesnych konfliktów zbrojnych; [podczas konferencji:] uropa ako kontynent rizika v perspektive nowych vyziev neskorej modernity [miejsce konferencji:] Prešov, 2014-04-04

- Wieloparadygmatyczna analiza wsparcia społecznego wobec ofiar przemocy domowej w kontekście procesu dezintegracji rodziny; [podczas konferencji:] II Rozprava k Zakonu o mediach [miejsce konferencji:] Prešov, 2014-04-03

- Wieloparadygmatyczna analiza wsparcia społecznego wobec ofiar przemocy domowej w kontekście procesu dezintegracji rodziny; [podczas konferencji:] II Rozprava k Zakonu o mediach [miejsce konferencji:] Presov,, 2014-03-03

- Znaczenie rewolucji w rozwoju społeczeństwa; [podczas konferencji:] Ogólnopolska III integracyjna konferencja naukowa doktorantów i doktorów „Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-12-13

- Wolontariat a zasada sprawiedliwości społecznej; [podczas konferencji:] Konferencja międzynarodowa UKSW: Rodzina, Trud, Świętowanie [miejsce konferencji:] Łomianki, 2013-12-06

- Społeczno-kulturowe determinanty jakości życia w kontekście pracy socjalnej; [podczas konferencji:] Kvalita żivota a ludske prava v prosocialnej spolocnosti [miejsce konferencji:] Prešov, 2013-11-12

- Pokój jako wartość podstawowa w kontekście wyzwań współczesnej Europy; [podczas konferencji:] Quo vadis Europa? [miejsce konferencji:] Prešov, 2013-05-20

- Zagrożenia współczesnego świata terroryzmem; [podczas konferencji:] I międzynarodowa konferencja naukowa: „Wektory bezpieczeństwa publicznego wyzwania cywilizacyjne” [miejsce konferencji:] Jarosław, 2013-05-10

- Społeczno-kulturowe uwarunkowania pokoju jako wartości podstawowej w perspektywie konfliktu zbrojnego; [podczas konferencji:] Christian Churches un post-comumunist Slovakia: Current Challenges and opportunities [miejsce konferencji:] Prešov, 2013-05-09

- Posługa kapelana w służbach mundurowych; [podczas konferencji:] Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym [miejsce konferencji:] Warszawa, 2013-04-24

- Funkcje pracownika socjalnego w społeczeństwie lokalnym; [podczas konferencji:] I sympozjum naukowe „Theoria i Praxis Pracy Socjalnej” [miejsce konferencji:] Lublin, 2013-04-22

- Polska pomoc humanitarna w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Wojska Polskiego; [podczas konferencji:] Pacem in terris [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-11

- Streetworking w perspektywie pracownika socjalnego; [podczas konferencji:] II międzynarodowa konferencja naukowa: Granice Streetworkingu [miejsce konferencji:] Lublin, 2012-11-07

- Udział pomocy społecznej w systemie współpracy na rzecz pozytywnej readaptacji byłych więźniów; [podczas konferencji:] Uwarunkowania i system współpracy dla aktywizacji społecznej i zawodowej młodych byłych więźniów [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-10-26

- Społeczne uwarunkowania bezrobocia w warunkach globalizacji ubóstwa; [podczas konferencji:] Farska a skolska katecheza ako forma nowej evanjelizacie [miejsce konferencji:] Prešov, 2012-02-27

- Komunikacja społeczna w dobie rzeczywistości wirtualnej; [podczas konferencji:] „Znak, symbol a rituál” ako forma spoločenskej komuniákcie [miejsce konferencji:] Prešov, 2011-11-25

- Opieka hospicyjna wobec wyzwań społeczeństwa konsumpcyjnego; [podczas konferencji:] Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti [miejsce konferencji:] Prešov, 2011-03-23

- Społeczne uwarunkowania bezrobocia w warunkach globalizacji ubóstwa; [podczas konferencji:] Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie [miejsce konferencji:] Prešov, 2011-02-27

- Posługa kapelanów w zakresie redukcji stresu wśród żołnierzy oraz funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych; [podczas konferencji:] Umiejętność pokonywania stresu wyznacznikiem dojrzałej osobowości żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych [miejsce konferencji:] Płock, 2010-11-18

- Żołnierz to nie maszyna wojenna; [podczas konferencji:] XXI. Międzynarodowa Konferencja Szefów Duszpasterstw Wojskowych „Fakty religijne w siłach zbrojnych” [miejsce konferencji:] Madryt, 2010-04-22

- Religijno – moralne aspekty życia społecznego; [podczas konferencji:] Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny [miejsce konferencji:] Prešov, 2010-03-24

- Dwutygodnik „Nasza Służba” jako medium służące pomocą duszpasterstwu wojskowemu; [podczas konferencji:] Internet jako narzędzie ewangelizacji [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-02-15

- Pomoc humanitarna w obliczu konfliktu zbrojnego; [podczas konferencji:] Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-01-25

- Edukacja i wychowanie kadetów w Polsce w latach 1765 – 1939; [podczas konferencji:] Profesjonalizacji Wojska Polskiego – zawód żołnierz – co dalej? [miejsce konferencji:] Warszawa, 2010-01-20

- Środki masowego przekazu w służbie ludności dotkniętej katastrofą humanitarną; [podczas konferencji:] Teologické súvislosti mediálnej problematiky v katechéze [miejsce konferencji:] Prešov, 2009-11-24

- Duszpasterstwo wojskowe w latach przełomu 1989 – 1992. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego; [podczas konferencji:] W służbie Bogu i Ojczyźnie. Duszpasterstwo wojskowe w latach 1919 – 2009 [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-02-05

- Spotkania Jana Pawła II z Wojskiem Polskim; [podczas konferencji:] Jan Paweł II o pokoju, wojnie i wojsku [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-10-16

- Ruch hospicyjny w rozwoju postaw społecznych; [podczas konferencji:] Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych [miejsce konferencji:] Stalowa Wola, 2007-10-09

- Etos wolontariatu hospicyjnego; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja naukowa. Światowy dzień opieki hospicyjnej [miejsce konferencji:] Lublin, 2005-10-04

- Wartość rodziny w perspektywie Drugiego przejścia demograficznego - „From the King-child to the King-pair; [podczas konferencji:] SOCIÁLNY A ĽUDSKÝ KAPITÁL V PODMIENKACH GLOBÁLNYCH RIZÍK. [miejsce konferencji:] Liptovsky Mikuláš, Slovakia,, 0000-00-00