Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: zbigniew.wolak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Logiki

Dyżur:
Środa: 10.30-11.30, ul. Bernardyńska 3, pokój nr 112

Curriculum Vitae:

1976 - 2014 – 1976 – matura w Dębicy, 1976-1982 – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 1987-1993 – studia filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 1991 – magisterium i licencjat z filozofii, Papieska Akademia Teologiczna, 1993 – doktorat z filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, promotor: ks. prof. Michał Heller, rozprawa: Neotomizm a szkoła Lwowsko-Warszawska (analiza wzajemnych oddziaływań), 1993 – wykładowca na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej, obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2006 – habilitacja z filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, rozprawa: Koncepcje analogii w Kole Krakowskim, 2006 – wykładowca na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Koncepcje analogii w Kole Krakowskim, Tarnów: Biblos 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków: Biblos-OBI 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Neotomizm a Szkoła Lwowsko-Warszawska, Kraków: OBI 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Logika a wnioskowania zawodne [w:] Logika. Część I. Natura logiki: Wydawnictwo KUL 2018, s. 347-363. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trójca Święta - między rozsądkiem, filozofią i semiotyką [w:] Scripturae Lumen: Biblos, Tarnów 2017, s. 293-309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pięć dróg św. Tomasza z Akwinu [w:] Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny: Wydawnictwo WAM Kraków 2016, s. 299-313. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przymierze sztuk i nauk w służbie Dobrego [w:] Odpowiednie dać rzeczy słowo...: Biblos 2016, s. 473-489. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Logika i teologia w Kole Krakowskim [w:] Duch Święty. Biblia i jej oddziaływanie: Biblos, Tarnów 2016, s. 537-552. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Franciszek Drewnowski: teologia i nauka - teologia jako nauka [w:] Teologia nauki, Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o.o. 2015, s. 301-326. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II - filozof i człowiek dialogu [w:] Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, Kraków: WN UPJPII 2013, s. 83-89. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gramatyka, logika i filozofia [w:] Mundus Verbi, Tarnów: Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie 2012, s. 466-475. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie o ojczyźnie, działanie dla ojczyzny [w:] Z dziejów 2. Brygady Partyzanckiej Okręgu Wileńskiego, Tarnów: Polskie Towarzystwo Historyczne 2012, s. 315-342. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Arcybiskup Józef Życiński - wychodzenie z jaskiń i kapliczek [w:] Szkice Tarnowskie, Tarnów 2011, s. 25-27. [więcej informacji]
Ksiądz Jan Salamucha - umysł, serce i wola kapłana [w:] Szkice Tarnowskie, Tarnów 2011, s. 297-306. [więcej informacji]
Koło Krakowskie - wielcy ludzie, uczeni, patrioci [w:] Szkice Tarnowskie, Tarnów: Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystawa Historycznego 2010, s. 257-264. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wychowanie do wolności u Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, Tarnów: Studio Książki 2010, s. 227-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inspiracje Koła Krakowskiego dotyczące związków teologii i logiki [w:] Rozum i wiara. Intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego, Kęty 2010, s. 40-52. [więcej informacji]
Krakowskie poszukiwanie rozumu w wierze [w:] Rozum i wiara - intelektualne i duchowe dziedzictwo Jana Kantego, Kęty: Beskidzki Instytut Nauk i Człowieku 2010, s. 52-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między językami. Pewne problemy parafrazy logicznej [w:] Studia z Filozofii Polskiej, Katowice 2010, s. 65-96. [więcej informacji]
Sens życia i sens wszechświata [w:] Przebóstwić to co ludzkie, Tarnów: Biblos 2007, s. 451-459. [więcej informacji]
Między psychologią a filozofią miłości [w:] Człowiek między losem a wyborem, Tarnów: Biblos 2006, s. 145-158. [więcej informacji]
Dokładność i poprawność logiczna w nauce i teologii [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi współpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM-OBI 2006, s. 284-300. [więcej informacji]
Teologia jako fizyka. Uwagi na marginesie prac członków Koła Krakowskiego [w:] Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 199-216. [więcej informacji]
Uniwersalizm chrześcijaństwa a logika, filozofia i nauka [w:] Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii, Tarnów: Biblos 2000, s. 213-223. [więcej informacji]
Kilka uwag o filozofii nauki J.M. Bocheńskiego [w:] Przestrzenie księdza Cogito, Tarnów: Biblos 1996, s. 163-188. [więcej informacji]
Światopogląd, filozofia i logika u ks. Jana Salamuchy [w:] Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków: Biblos-OBI 1995, s. 47-58. [więcej informacji]
Zarys historii Koła Krakowskiego [w:] Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków: Biblos-OBI 1995, s. 79-84. [więcej informacji]
Reakcje na J. Salamuchy analizę logiczną dowodu „z ruchu” św. Tomasza [w:] Logika i metafilozofia, Tarnów-Kraków: Biblos-OBI 1995, s. 59-76. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Kazania filozofa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2016, s. 19-32. [więcej informacji]
Uwagi o pojęciu przyczynowości u Jana Łukasiewicza [w:] Argument 2016, s. 413-428. [więcej informacji]
Dedukcyjne aspekty abdukcji. Krytyka i postulaty [w:] Logos i ethos 2015, s. 177-200. [więcej informacji]
Czym filozofowie zniechęcają do filozofii i jak poprawić tę sytuację? [w:] Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 1 (89) 2014, s. 39-43. [więcej informacji]
Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2014, s. 83-110. [więcej informacji]
Problemy logiczne i terminologiczne w argumentacji filozoficznej [w:] Argument, vol. 4 (2/2014) 2014, s. 341-358. [więcej informacji]
Rec. Retoryka i etyka [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, XXX/1 2011, s. 148-157. [więcej informacji]
Ksiądz Jan Salamucha - umysł, serce i wola kapłana [w:] Szkice Tarnowskie, II (2011) 3 2011, s. 297-306. [więcej informacji]
Parafrazy logiczne w dyskursie między teizmem i ateizmem [w:] Logos i Ethos, 2(31) 2011, s. 23-59. [więcej informacji]
Rec. Powiedz Polsce, powiedz Tarnowowi [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, XXX/1 2011, s. 157-160. [więcej informacji]
Miłość ojczyzny według o. Bocheńskiego [w:] Szkice Tarnowskie, 1/2 2010, s. 163-171. [więcej informacji]
Logika jako sztuka uczciwego dochodzenia swoich racji (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 159-162. [więcej informacji]
Nieostateczne badanie ostatecznych rozwiązań (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 147-151. [więcej informacji]
Klasyczny podręcznik mistrza logiki (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 155-159. [więcej informacji]
Definicje i granice tolerancji [w:] Świat i Słowo, 1/12 2009, s. 35-48. [więcej informacji]
Ojciec Józef Maria Bocheński OP - paradoksalna integracja patrioty, myśliciela, zakonnika [w:] Tarnowskie Studia Historyczne, I 2009, s. 149-154. [więcej informacji]
Listy młodego myśliciela, który wyrósł na starego filozofa (rec.) [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLIV 2009, s. 151-155. [więcej informacji]
Racjonalność i analogia. Uwagi na marginesie koncepcji analogii w Kole Krakowskim [w:] Studia z Filozofii Polskiej, t. 3 2008, s. 85-101. [więcej informacji]
Universalism of Christianity, Logic, Philosophy and Science [w:] Dialogue and Universalism, Vol. XVII, No. 3-4 2007, s. 121-130. [więcej informacji]
Naukowa filozofia w Kole Krakowskim [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 36 2005, s. 97-122. [więcej informacji]
Sens życia według Józefa M. Bocheńskiego OP [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 67-88. [więcej informacji]
Próba uwspółcześnienia języka teologicznego przez Jana Franciszka Drewnowskiego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 22/2 2003, s. 51-65. [więcej informacji]
Analogia w filozofii i nauce [w:] Zagadnienie Filozoficzne w Nauce, 30 2002, s. 89-111. [więcej informacji]
Analogia i jej zastosowania we wczesnej filozofii greckiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 21/1-2 2002, s. 129-146. [więcej informacji]
Niektóre drogi do filozofii ochrony przyrody [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 20/1 2001, s. 49-61. [więcej informacji]
Uwagi o logicznych aspektach dowodów na istnienie Boga [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 19/2 2000, s. 245-274. [więcej informacji]
Esej o zabobonach [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 25 1999, s. 82-96. [więcej informacji]
Graficzna metoda sprawdzania wyrażeń klasycznego rachunku zdań [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 18/1 1999, s. 71-82. [więcej informacji]
"Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi...". Sprawozdanie z sympozjum "Początek świata - Biblia a nauka" [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 15 1997, s. 289-293. [więcej informacji]
Logika w głoszeniu wiary (próby) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 15 1997, s. 23-53. [więcej informacji]
Logika w służbie Ewangelii [w:] Currenda, 3/147 1997, s. 452-461. [więcej informacji]
Z o. Bocheńskim między logiką i wiarą [w:] Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne, 8 1995, s. 7-13. [więcej informacji]
Logika i teologia w służbie prawdy [w:] Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne, 7 1995, s. 8-14. [więcej informacji]
Tradycja ścisłości w myśli chrześcijańskiej [w:] Religioni et Litteris. Pismo teologiczno-kulturalne, 5 1994, s. 3-9. [więcej informacji]
Próba reformy tomizmu przez ks. Jana Salamuchę [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 13 1994, s. 115-129. [więcej informacji]
Stosowanie logiki współczesnej w filozofii i teologii neotomistycznej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 12 1993, s. 71-94. [więcej informacji]
Filozofia przyrody Maritaina a szczególna teoria względności [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 13 1991, s. 33-42. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Logiczne aspekty metodologii teologii; [nr projektu:] 221201

-Metodologia teologii dogmatycznej z punktu widzenia logiki klasycznej i logik nieklasycznych; [nr projektu:]

Wygłoszone referaty:

- Koło Krakowskie - myśliciele waleczni; [podczas konferencji:] 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-24

- Logiczne i metodologiczne aspekty koncepcji analogii J.F. Drewnowskiego; [podczas konferencji:] U podstaw syntezy wiedzy O SZLIFOWANIU NARZĘDZI MYŚLENIA WEDLE JANA FRANCISZKA DREWNOWSKIEGO [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 2018-04-13

- Krytyka pojęcia przyczynowości przedstawionego przez Jana Łukasiewicza; [podczas konferencji:] Rocznice 2015 [miejsce konferencji:] UP Kraków, 2015-09-26

- Dedukcyjne i redukcyjne argumenty za istnieniem Boga; [podczas konferencji:] Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii [miejsce konferencji:] Kraków, UP, 2013-10-20

- Jan Paweł II – filozof i człowiek dialogu; [podczas konferencji:] VII Dni Jana Pawła II - Dialog [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-02-03

- Uwagi o terminologii filozoficznej ks. Kazimierza Kłósaka; [podczas konferencji:] Logika i teologia [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-11-23

- Logika jako narzędzie dyskursu. Problemy, propozycje, pytania; [podczas konferencji:] Logika i argumentacja [miejsce konferencji:] Kraków (internetowa), 2010-11-23

- Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią; [podczas konferencji:] Posiedzenie Polskiej Akademii Umiejętności [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-10

- Wolność, osoba i czyn u Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Dni Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Tarnów, 2010-11-05

- Logika i teologia w Kole Krakowskim; [podczas konferencji:] Logika w teologii [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-24

- Stosunek Jana Pawła II do nauk przyrodniczych; [podczas konferencji:] Jan Paweł II i nauka [miejsce konferencji:] Tarnów, 2009-11-06