Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Krzysztof Krajewski-Siuda, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor nadzwyczajny

Email: krzysztof.krajewski_siuda@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Psychologii

Dyżur:
środa, godz. 9.30-10.15 ul. Bernardyńska 3, p. 54 (pokój profesorski)

Curriculum Vitae:

2015 – profesor nadzwyczajny, Katedra Psychologii, Instytut Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2014 – otwarty program specjalizacyjny z psychiatrii (Szpital Uniwersytecki UJ)

2014 - 2015 – lekarz, Centrum Seniora, Kraków

2014 – lekarz w trakcie specjalizacji (umowa cywilno-prawna), Klinika Psychiatrii, Szpital Uniwersytecki UJ

2013 - 2014 – profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Wydział Medyczny)

2013 - 2017 – szkoła psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym, Szpital im. A.Babińskiego, Kraków

2012 – interdisciplinary field study tour on global health – PromoAfryka, Etiopia – Kenia – Tanzania (misja katolicka w Kiabakari)

2012 – Eldorado Award – Nagroda im. Szwarc-Bronikowskiego na festiwalu Mediatravel za wyprawę naukową PromoAfryka w kategorii discovery

2012 – dyplom minister nauki – najlepsza studencka wyprawa naukowa (PromoAfryka) w konkursie StRuNa

2012 – dyplom minister nauki – najlepszy opiekun koła naukowego w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego

2012 – study tour on research methods - PromoKazachstan, Uniwersytet Nazarbajewa, Astana, Kazachstan

2012 – field study tour on global health – PromoKaukaz, Gruzja

2011 – pobyt studyjny w Health Promotion Board, Singapur

2011 – nagroda naukowa Ministra Zdrowia

2011 – visiting professorship, Australia, AUS-EUphe programme

2010 – konsultant krajowy (Polska) w ramach projektu unijnego HSR Europe

2010 – kierownik projektu unijnego STEPS (7PR)

2010 - 2012 – ekspert unijnej grupy „H1N1, Science and Society”, DG Research, Komisja Europejska

2009 - 2010 – wykonawca w projekcie unijnym EATWELL

2009 - 2010 – wykonawca w projekcie unijnym FAQT

2009 - 2012 – p.o. kierownik Zakładu Promocji Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2009 - 2011 – kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji: „Plakat jako narzędzie polityki zdrowotnej”

2009 – visiting fellowship, London School of Hygiene and Tropical Medicine (wykłady proszone)

2008 – ekspertyza (kierownik) dla Ministerstwa Zdrowia: “Prognoza skali migracji pracowników ochrony zdrowia”

2007 - 2012 – przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

2007 – ekspert ds. oceny projektów naukowych, Mechanizm Norweski

2007 – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna, specjalności zdrowie publiczne na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej: „Polskie narzędzie zapewnienia jakości samorządowych programów promocji zdrowia”, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2007 – grant badawczy, Wellcome Trust (współpraca z London School of Hygiene & Tropical Medicine)

2007 - 2011 – ekspert ds. oceny projektów naukowych, DG Research, Komisja Europejska

2007 – ISQua mobility grant, Boston

2006 – ekspertyza dla Ministerstwa Zdrowia „Realizacja przez samorządy terytorialne w Polsce programów promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań w latach 1999-2004”

2006 – ekspertyza dla Ministerstwa Zdrowia „Realizacja przez samorządy terytorialne w Polsce programów promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań w latach 1999-2004”

2006 - 2008 – członek Rady Nadzorczej WODKAN SA. w Ostrowie Wielkopolskim z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

2005 - 2017 – ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie

2005 – Wielka Brytania, University of Edinburgh, 3 tygodnie - pobyt badawczy

2005 – członek Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (European Association of Public Heath)

2005 – Young Scientists Programme – stypendium British Council

2005 – Wielka Brytania, visiting fellowship, w tym kurs z ekonomiki zdrowia w London School of Hygiene and Tropical Medicine we współpracy z London School of Economics, wizyty w ośrodkach epidemiologicznych w Oksfordzie i Cambridge, pobyt badawczy w University of Edinburgh, 2 miesiące

2005 – Holandia, Rotterdam, Erasmus Winter Program– NIHES, 2 tygodnie

2005 – Erasmus fellowship i stypendium hr. Jakuba Potockiego

2004 - 2008 – sekretarz naukowy i członek Komitetu Zdrowia Publicznego i Epidemiologii PAN

2004 – specjalizacja ze zdrowia publicznego

2002 - 2012 – kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

2002 – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna, specjalności zdrowie publiczne na podstawie rozprawy: „Ocena wpływu palenia tytoniu przez kobietę ciężarną na stężenie lecytyny i sfingomieliny w płynie owodniowym”, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

2001 – szef Gabinetu Politycznego ministra zdrowia Grzegorza Opali

2001 – USA, Harvard School of Public Health, 2 tygodnie

2000 – 2000 Włochy, Florencja, European Educational Program in Epidemiology, 3 tygodnie

2000 – ekspertyza dla Ministerstwa Zdrowia „Realizacja przez samorządy terytorialne w Polsce programów promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań w latach 1999-2004” współpraca ze stowarzyszeniami samorządowymi (Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Unia Miast Polskich)

1998 - 2000 – zarządzanie w ochronie zdrowia, Kolegium Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

1998 - 2001 – integracja europejska, Ośrodek Studiów Europejskich, Uniwersytet Śląski, Katowice

1997 – redaktor naczelny miesięcznika “Medyk”, Warszawa

1997 – Irlandia, University College Galway, miesiąc, Tempus

1997 - 2000 – wolontariusz w Klinice Położnictwa i Ginekologii, Śląska Akademia Medyczna

1996 - 2000 – asystent, Zakład Higieny i Epidemiologii, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

1996 - 1997 – stażysta, Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice

1995 – Irlandia, University College Galway, trymestr, Tempus

1995 – Hiszpania, Universitas de Cadiz, Facultad de Medicina, Hospital Universitario "Puerta del Mar", miesiąc, IFMSA

1994 - 1996 – dziennikarstwo, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Katowice

1994 – Austria, Universität in Innsbruck, Universitätsklinik für Psychiatrie, miesiac, IFMSA

1990 - 1996 – tytuł zawodowy lekarza, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląska Akademia Medyczna

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Podstawy geriatrii (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy geriatrii (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy psychoterapii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy psychoterapii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zdrowie publiczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie publiczne (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy psychoterapii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy psychoterapii (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Projekt specjalistyczny (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: warsztaty)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia. Raport: Fundacja Obywatele Mocno Zaangażowani 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Medycyna personalizowana, Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Zdrowie publiczne a medycyna personalizowana [w:] Medycyna personalizowana: Instytut Ochrony Zdrowia 2016, s. 97-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samoleczenie jako element zdrowia publicznego [w:] Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia. Raport: Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani 2016, s. 8-13. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie Kępińskiego [w:] Sumienie. Ujęcie interdyscyplinarne: Scriptum 2015, s. 87-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Wygłoszone referaty:

- Obraz Boga - theoria psychoterapeuty; [podczas konferencji:] Psychiatria i duchowość. [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-11-16

- Religia i duchowość w psychoterapii. Dylematy etyczne. (warsztat); [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dylematy etyczne psychologów, Ignatianum, Kraków [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-27

- Psychoterapia osób duchownych i zakonnych; [podczas konferencji:] I Ogólnopolska Konferencja: Psychiatria i duchowość, Szpital Specjalistyczny im. Dr Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie, UPJPII, Ignatianum, [miejsce konferencji:] Kraków-Kobierzyn, 2017-11-17

- - „Poznaj siebie jako obraz Boga”- warsztat nie tylko dla osób duchownych (warsztat); [podczas konferencji:] , I Ogólnopolska Konferencja: Psychiatria i duchowość, Szpital Specjalistyczny im. Dr Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie, UPJPII, Ignatianum [miejsce konferencji:] Kraków-Kobierzyn, 2017-11-17

- Creating leaders of churches: psychological demands and psychiatric obstacles (impediments and irregularities) to priest ordination - legal, ethical and psychotherapeutic perspectives; [podczas konferencji:] International symposium: The churches from Romania, Georgia, Macedonia and Poland. Forms of organization and leadership over the centuries. Considerations and assessments. [miejsce konferencji:] Ovidius University of Constanta - Romania [miejsce konferencji:] Constanza, Romania, 2017-09-11

- „Medycyna personalizowana”; [podczas konferencji:] VI Forum Ochrony Zdrowia, Forum Ekonomiczne [miejsce konferencji:] Krynica, 2015-09-08