Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Izabela Rybka

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: izabela.rybka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Dyżur:
dyzury w semestrze zimowym 2017/18: 9.11, godz. 16.30-17.30; 24.11, godz. 11.00-13.00; 25.11, godz. 17.00-18.00; 1.12, godz. 9.30-11.30; 7.12, godz.16.30-17.30; 14.12, godz.9.30-11.30; 12.01, godz. 13.30-15.30, 19.01, godz. 13.30-15.30

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wprowadzenie do pracy socjalnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca socjalna z rodziną wieloproblemową (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z rodziną wieloproblemową (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium magisterskie (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pomoc społeczna wobec starszych (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Pomoc społeczna wobec starszych (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polityka społeczna w Polsce i UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Polityka społeczna w Polsce i UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Diagnoza perspektyw rozwoju samorządowych usług publicznych w obszarze pomoc społeczna [w:] Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2016, s. 141-177. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Wygłoszone referaty:

- Analiza barier, szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych w obszarze pomoc społeczna; [podczas konferencji:] Analiza barier, szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Debata ekspercka [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-01-23

- Lokalne interesy grupowe a reforma systemu pieczy zastępcze; [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Solidarność w czasach nieufności [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2016-09-15