Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Izabela Rybka

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: izabela.rybka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Dyżur:
2.03 (pt) 15.30-17.00h; 8.03 (czw) 15.30-17.00h; 22.03 (czw) 15.00-16.30h; 6.04 (pt) 13.30-15.00h; 13.04 (pt) 13.30-15.00h; 19.04 (czw) 16.30-18.00h; 11.05 (pt) 13.30-15.00; 18.05 (pt) 14.30-16.00; 25.05 (pt) 13.30-15.00; 8.06 (pt.) 11.15-12.15h i 18.30-1

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zarządzanie wolontariatem w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z rodziną wieloproblemową (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca socjalna z rodziną wieloproblemową (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metody badań ilościowych i jakościowych w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium magisterskie (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Polityka społeczna w UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Diagnoza i ewaluacja w pracy socjalnej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pomoc społeczna wobec starszych (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Pomoc społeczna wobec starszych (kierunek: praca socjalna z osobą starszą; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Polityka społeczna w Polsce i UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Polityka społeczna w Polsce i UE (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Socjologia kultury (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Diagnoza perspektyw rozwoju samorządowych usług publicznych w obszarze pomoc społeczna [w:] Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2016, s. 141-177. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Projekty badawcze:

-Subsydiarność i solidarność społeczna w kreowaniu i realizowaniu lokalnej polityki społecznej z udziałem sektora obywatelskeigo na przykładzie wdrażania reformy systemu pieczy zastepczej; [nr projektu:] 501-10-040086

Wygłoszone referaty:

- Analiza barier, szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych w obszarze pomoc społeczna; [podczas konferencji:] Analiza barier, szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Debata ekspercka [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-01-23

- Lokalne interesy grupowe a reforma systemu pieczy zastępcze; [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Solidarność w czasach nieufności [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2016-09-15