Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Stanisław Sorys

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: stanislaw.sorys@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Problemów Społecznych

Dyżur:
środa, godz. 16.00-16.45 ul. Bernardyńska 3, pokój 103

Curriculum Vitae:

2018 – CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE Imię i nazwisko: Stanisław Sorys Data urodzenia: 18.02.1961r. Miejsce urodzenia: Lichwin WYKSZTAŁCENIE 02.06.2015r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa: Uniwersytet Preszowski. 01.06.2009r.- nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie Socjologii: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. 12.07.2005r. - studia magisterskie: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu; Wydział Administracyjno – Prawny w Rzeszowie. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE • Prywatna działalność gospodarcza - 1989 do 2002 • Radny Powiatu Tarnowskiego - 1998r. do 2002 • Urząd Gminy Pleśna - 2002 do 2006 - Wójt Gminy. • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie - kwiecień 2007 do grudzień 2007 - zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie –Wicewojewoda Małopolski - 2007 do 2010. • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – 2010 do 2014. • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: 2014 – obecnie. Odpowiedzialny za następujące obszary:  wdrażania i zarządzania regionalnym programem operacyjnym,  programów europejskich,  geodezji,  rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW),  realizacji programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – 2009 do 2015. • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 2010 do 2011. • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 2010 do 2011. • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 2014 do 2015. • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – 2015 do czerwiec 2017. • Katolicki Uniwersytet Lubelski – 2016 do obecnie. UMIEJĘTNOŚCI Język obcy - język niemiecki – poziom zaawansowany (certyfikat poziom C2 wg klasyfikacji ALTA). - język rosyjski – komunikatywny Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego: ukończony Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowanie systemu obronnego i bezpieczeństwa RP – 2010. Umiejętności IT - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office Prawo jazdy kat. B, D. ZAINTERESOWANIA • Historia i filozofia • Muzyka klasyczna

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Religijność w Grupie Wyszehradzkiej, - Analiza teoretyczna: Stanisław Sorys 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Program na rzecz społeczności Romskiej a rzeczywistość religia kultura, Tarnów: Stanisław Sorys 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etos samorządowca - Studium społeczne, Kraków: Stanisław Sorys 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

The role of the regional government in Poland in the process of commemoration of Roma extermiation [w:] Beyond the Roma Holocaust: Osterreichische Botschaft Warschau 2017, s. 117-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środki unijne jako sposób na rozwój oświaty [w:] Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego 2016, s. 148-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacje rodzinne jako zdolność do przyjęcia i przekazywania wiary w rodzinie [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: PWSZ w Tarnowie 2016, s. 191-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziedzictwo Wielkiej Wojny w krajobrazie oraz pamięci. [w:] Dziedzictwo Wielkiej Wojny w krajobrazie oraz pamięci: Starostwo Powiatowe w Tarnowie 2016, s. 176-189. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Profilaktyka społeczna w aspekcie wartości religijnych [w:] Edukacja Zdrowotna - przedszkole szkoła: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2016, s. 267-280. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola szkoły w wychowaniu patriotycznym w czasie globalizacji [w:] Rola nauczyciela w wychowaniu: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie 2016, s. 158-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia katolicka w postmodernistycznej kulturze [w:] Globalizacja a procesy społeczne: Stanisław Sorys 2016, s. 59-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obojętność religijna jako zagrożenia chrześcijaństwa [w:] Rola religii w zglobalizowanym świecie: Stanisław Sorys 2016, s. 47-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe Formy Ewangelizacji - Turystyka Religijna [w:] Wartości Chrześcijańskie w XX i XXI wieku - zagrożenia i szanse: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015, s. 48-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział religii w życiu społecznym w świetle przemian ustrojowych [w:] Homo Religiosus Homo Politicus: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015, s. 107-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sekty jako zagrożenia religijności [w:] Wartości Chrześcijańskie w XX i XXI wieku - zagrożenia i szanse: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015, s. 36-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusze Europejskie a dziedzictwo kulturowe i religijne społeczności Romskiej [w:] Kierunki integracji małopolskich Romów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2014, s. 15-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ religii na proces budowy Romskiego partnerstwa [w:] DISPUTATIONES QUODLIBETALES: Presovska univerzita v Presovie 2014, s. 109-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ wartości religijnych na rozwój więzi społecznych [w:] Naboźenstvo a spoloćnost: Sućasne otazky: Biblicka śkola v Martinie 2014, s. 57-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tradycja kultura zwyczaje - jako czynnik rozwoju wiejskich [w:] Społeczeństwo Polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku: Stanisław Sorys 2014, s. 195-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ akcji "Wisła" na dzisiejszą religijność Łemków [w:] Homo Religiosus w postmodernistycznych uwarunkowaniach: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 60-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Profilaktyka społeczna, rodzina, religia [w:] Wielowymiarowość współczesnej Rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 287-300. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktywizacja społeczności romskiej a zachowanie wartości tradycji kultury i religii [w:] Społeczeństwo Polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku: Stanisław Sorys 2014, s. 218-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia, organizacje kościelne i patologia społeczna [w:] Kultura, religioaita a spoloćnost: Skumanie vzajomnych interakcii: Narodna in univerzitetna knjiźnica 2014, s. 43-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Normy społeczne, religia, a problem dysfunkcyjności rodziny [w:] Naboźenstvo a spoloćnost: Sućasne otazky: Biblicka śkola v Martinie 2014, s. 78-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykluczeni społecznie: Fundacja Brata Alberta według nauki Chrześcijaństwa [w:] Kultura, religioaita a spoloćnost: Skumanie vzajomnych interakcii: Narodna in univerzitetna knjiźnica 2014, s. 112-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusze europejskie a tożsamości mniejszościowe [w:] Chasydyzm "Polski": PWSTE w Jarosławiu 2014, s. 295-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich [w:] W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 2012, s. 13-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The influence of historical and cultural conditions upon the current situation of the Romani [w:] The Politics of Culture: Warsaw University Press 2012, s. 106-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konflikty pomiędzy organami samorządu terytorialnego [w:] Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 2012, s. 39-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Non-governmental organizations as a proces of creation of the civil society [w:] Local And Regional Media - Democracy and Civil Society Shaping Proces: Wydawnictwo MARIA, Nowa Ruda 2012, s. 33-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Romowie wobec przemian społeczno-ekonomicznych [w:] Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych: Uniwersytet Łódzki 2011, s. 239-253. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teorie demokracji [w:] INSTYTUT PEDAGOGIKI 2004-2011 W SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI, OJCZYŹNIE I RODZINIE: Instytut Pedagogiki WZNoS KUL 2011, s. 234-242. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces odbudowy łemkowskich tradycji i obyczajów [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian T. II: WWSZiP Wałbrzych 2011, s. 135-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Romskie bariery społeczno-ekonomiczne w budowaniu partnerstwa [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w europie środkowej i wschodniej: Wydawnictwo KUL 2010, s. 737-749. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekt wsi i rolnictwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie 2010, s. 49-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odradzający się samorząd po 1989 r. - rola i doświadczenia ludowców [w:] Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009): Wydział Nauk Humanistycznych SGGW 2010, s. 235-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusze Europejskie a dziedzictwo kulturowe i religijne społeczności Romskiej [w:] Nowe inspiracje socjologii wsi: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Spółka z o. o. 2010, s. 149-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Tożsamość kulturowa a współpraca transgraniczna [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian 2017, s. 117-133. [więcej informacji]
Historisch-religiöse Aspekte gesellschaftlichen Lebens im Hinblick auf systempolitische Veränderungen [w:] Tarnowski przegląd nauk społeczno-humanistycznych 2017, s. 196-219. [więcej informacji]
Pokolenie JP 2 a proces laicyzacji [w:] Społeczeństwo Kultura Wartości - studium społeczne 2016, s. 75-90. [więcej informacji]
Samotność młodzieży w rodzinie jako skutek globalizacji [w:] Społeczeństwo Kultura Wartości - studium społeczne 2015, s. 39-52. [więcej informacji]
Vzdelanie narodnostnych a etnickych mensin w kontente polityki Europskej unie [w:] THEOLOGOS 2014, s. 7-21. [więcej informacji]
The impact of European funds on the development of rural areas in Małopolska - expectations and opportunities [w:] Geomatics, Landmanagement and Landscape 2014, s. 79-94. [więcej informacji]
Dynamika zmian na obszarach wiejskich [w:] Problemy drobnych gospodarstw rolnych 2013, s. 87-100. [więcej informacji]
Tożsamość grup kulturowych w procesie globalizacji [w:] Zeszyty Naukowe 2013, s. 155-172. [więcej informacji]
Romskie formy poszukiwania tożsamości [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy? 2012, s. 466-476. [więcej informacji]
Geneza samorządu terytorialnego [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 2009, s. 103-114. [więcej informacji]
Prawa wolnościowe w społecznej nauce Kościoła [w:] Prace naukowe 2009, s. 123-138. [więcej informacji]