Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Stanisław Sorys

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: stanislaw.sorys@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Problemów Społecznych

Dyżur:
wtorek, godz. 11.15-12.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 Terminy zaliczeń: 1. 10 luty od 10.00 do 11.00 2. 21 luty od 16.00 do 17.00 ul. Bernardyńska 3, p. 103 (Katedra Socjologii Problemów Społecznych)

Curriculum Vitae:

2018 – CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE Imię i nazwisko: Stanisław Sorys Data urodzenia: 18.02.1961r. Miejsce urodzenia: Lichwin WYKSZTAŁCENIE 02.06.2015r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa: Uniwersytet Preszowski. 01.06.2009r.- nadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie Socjologii: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. 12.07.2005r. - studia magisterskie: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu; Wydział Administracyjno – Prawny w Rzeszowie. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE • Prywatna działalność gospodarcza - 1989 do 2002 • Radny Powiatu Tarnowskiego - 1998r. do 2002 • Urząd Gminy Pleśna - 2002 do 2006 - Wójt Gminy. • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie - kwiecień 2007 do grudzień 2007 - zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie –Wicewojewoda Małopolski - 2007 do 2010. • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – 2010 do 2014. • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: 2014 – 2018. Odpowiedzialny za następujące obszary: - wdrażania i zarządzania regionalnym programem operacyjnym, - programów europejskich, - geodezji, - rozwoju obszarów wiejskich (w tym wdrażania PROW), - realizacji programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – 2009 do 2015. • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 2010 do 2011. • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 2010 do 2011. • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 2014 do 2015. • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – 2015 do czerwiec 2017. • Katolicki Uniwersytet Lubelski – 2016 do 2018. UMIEJĘTNOŚCI Język obcy - język niemiecki – poziom zaawansowany (certyfikat poziom C2 wg klasyfikacji ALTA), język rosyjski – komunikatywny. Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego: ukończony Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowanie systemu obronnego i bezpieczeństwa RP – 2010. Umiejętności IT - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office. Prawo jazdy kat. B, D. ZAINTERESOWANIA • Historia i filozofia • Muzyka klasyczna

Działalność pozanaukowa:

2019 – Założyciel i Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej "VIA MUSICA"

2019 – Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

2018 - 2019 – Założyciel i Prezes Zarząd Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2017 - 2018 – Redaktor naczelny „Tarnowskiego Przeglądu Nauk Społeczno-Humanistycznych".

2017 - 2018 – Wiceprezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Pracowników Nauki „Pro Publico Bono".

2016 - 2018 – Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

2016 - 2018 – Członek Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

2015 - 2018 – Członek Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju przy Ministrze Rozwoju.

2015 - 2018 – Członek Rady Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2015 - 2015 – Członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie

2014 - 2018 – Członek Konwentu PWSZ w Tarnowie.

2014 - 2018 – Członek podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.

2014 - 2018 – Przewodniczący Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny.

2013 - 2018 – Członek Rady Interesariuszy przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego.

2012 - 2018 – Członek Rady Programowej Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

2010 - 2013 – Członek Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

2007 - 2013 – Zastępca przewodniczącego Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny.

2007 - 2013 – Członek podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Rola i znaczenie organizacji pozarządowych wobec osób starszych. Studium analityczno – empiryczne na przykładzie małopolski, Kraków: Copyright by Stanisław Sorys 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczeństwo, religia, globalizacja, Kraków: Copyright by Stanisław Sorys 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religijność w Grupie Wyszehradzkiej, - Analiza teoretyczna, Kraków: Stanisław Sorys 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Program na rzecz społeczności Romskiej a rzeczywistość religia kultura, Tarnów: Stanisław Sorys 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etos samorządowca - Studium społeczne, Kraków: Stanisław Sorys 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Działania planistyczne i prace urządzeniowe jako instrumenty przeciwdziałające marginalizacji [w:] Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2019, s. 103-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca transgraniczna a nierówności społeczne na terenie Małopolski: bariery, dobre praktyki, rekomendacji [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Uniwersytet Zielonogórski 2018, s. 269-282. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The role of the regional government in Poland in the process of commemoration of Roma extermiation [w:] Beyond the Roma Holocaust: Osterreichische Botschaft Warschau 2017, s. 117-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Profilaktyka społeczna w aspekcie wartości religijnych [w:] Edukacja Zdrowotna - przedszkole szkoła: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2016, s. 267-280. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obojętność religijna jako zagrożenia chrześcijaństwa [w:] Rola religii w zglobalizowanym świecie: Copyright by Stanisław Sorys 2016, s. 47-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola samorządu Małopolski w renowacji cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej [w:] Dziedzictwo Wielkiej Wojny w krajobrazie oraz pamięci: Starostwo Powiatowe w Tarnowie 2016, s. 176-189. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia katolicka w postmodernistycznej kulturze [w:] Globalizacja a procesy społeczne: Copyright by Stanisław Sorys 2016, s. 59-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Relacje rodzinne jako zdolność do przyjęcia i przekazywania wiary w rodzinie [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: PWSZ w Tarnowie 2016, s. 191-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środki unijne jako sposób na rozwój oświaty [w:] Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego 2016, s. 148-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola szkoły w wychowaniu patriotycznym w czasie globalizacji [w:] Rola nauczyciela w wychowaniu: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie 2016, s. 158-169. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe Formy Ewangelizacji - Turystyka Religijna [w:] Wartości Chrześcijańskie w XX i XXI wieku - zagrożenia i szanse: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015, s. 48-60. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sekty jako zagrożenia religijności [w:] Wartości Chrześcijańskie w XX i XXI wieku - zagrożenia i szanse: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015, s. 36-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział religii w życiu społecznym w świetle przemian ustrojowych [w:] Homo Religiosus Homo Politicus: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015, s. 107-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Profilaktyka społeczna, rodzina, religia [w:] Wielowymiarowość współczesnej Rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 287-300. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tradycja kultura zwyczaje - jako czynnik rozwoju wiejskich [w:] Społeczeństwo Polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku: Copyright by Stanisław Sorys 2014, s. 195-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ religii na proces budowy Romskiego partnerstwa [w:] DISPUTATIONES QUODLIBETALES: Presovska univerzita v Presovie 2014, s. 109-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusze Europejskie a dziedzictwo kulturowe i religijne społeczności Romskiej [w:] Kierunki integracji małopolskich Romów: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2014, s. 15-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Łemkowska tożsamość w świetle współczesnej kultury popularnej [w:] Wiedza, Umiejętność, kompetencje wobec przemian XXI wieku: Copyright by Stanisław Sorys 2014, s. 65-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ akcji "Wisła" na dzisiejszą religijność Łemków [w:] Homo Religiosus w postmodernistycznych uwarunkowaniach: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2014, s. 60-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusze europejskie a tożsamości mniejszościowe [w:] Chasydyzm "Polski": PWSTE w Jarosławiu 2014, s. 295-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ wartości religijnych na rozwój więzi społecznych [w:] Naboźenstvo a spoloćnost: Sućasne otazky: Biblicka śkola v Martinie 2014, s. 57-77. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktywizacja społeczności romskiej a zachowanie wartości tradycji kultury i religii [w:] Społeczeństwo Polskie wobec przemian i wyzwań XXI wieku: Copyright by Stanisław Sorys 2014, s. 218-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca transgraniczna a tożsamość, kultura i religia [w:] Wiedza, Umiejętność, kompetencje wobec przemian XXI wieku: Copyright by Stanisław Sorys 2014, s. 135-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Normy społeczne, religia, a problem dysfunkcyjności rodziny [w:] Naboźenstvo a spoloćnost: Sućasne otazky: Biblicka śkola v Martinie 2014, s. 78-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wykluczeni społecznie: Fundacja Brata Alberta według nauki Chrześcijaństwa [w:] Kultura, religioaita a spoloćnost: Skumanie vzajomnych interakcii: Narodna in univerzitetna knjiźnica 2014, s. 112-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religia, organizacje kościelne i patologia społeczna [w:] Kultura, religioaita a spoloćnost: Skumanie vzajomnych interakcii: Narodna in univerzitetna knjiźnica 2014, s. 43-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Organizacje pozarządowe i Kościelne a zadania społeczne [w:] Przemiany i wyzwania XXi wieku a tożsamość religia i kultura: Copyright by Stanisław Sorys 2014, s. 16-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samorząd lokalny w społecznej nauce Kościoła [w:] Przemiany i wyzwania XXi wieku a tożsamość religia i kultura: Copyright by Stanisław Sorys 2014, s. 130-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religijność a konflikty pokoleń [w:] Kultura popularna a religia i wartości społeczne: Copyright by Stanisław Sorys 2013, s. 46-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ wartości kulturowo-społecznych na dynamikę zmian obszarów wiejskich w Małopolsce [w:] Kultura popularna a religia i wartości społeczne: Copyright by Stanisław Sorys 2013, s. 139-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konflikty pomiędzy organami samorządu terytorialnego [w:] Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 2012, s. 39-52. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The influence of historical and cultural conditions upon the current situation of the Romani [w:] The Politics of Culture: Warsaw University Press 2012, s. 106-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Non-governmental organizations as a proces of creation of the civil society [w:] Local And Regional Media - Democracy and Civil Society Shaping Proces: Wydawnictwo MARIA, Nowa Ruda 2012, s. 33-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich [w:] W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie 2012, s. 13-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teorie demokracji [w:] INSTYTUT PEDAGOGIKI 2004-2011 W SŁUŻBIE KOŚCIOŁOWI, OJCZYŹNIE I RODZINIE: Instytut Pedagogiki WZNoS KUL 2011, s. 234-242. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Proces odbudowy łemkowskich tradycji i obyczajów [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian T. II: WWSZiP Wałbrzych 2011, s. 135-146. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Romowie wobec przemian społeczno-ekonomicznych [w:] Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych: Uniwersytet Łódzki 2011, s. 239-253. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusze Europejskie a dziedzictwo kulturowe i religijne społeczności Romskiej [w:] Nowe inspiracje socjologii wsi: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Spółka z o. o. 2010, s. 149-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aspekt wsi i rolnictwa w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie 2010, s. 49-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odradzający się samorząd po 1989 r. - rola i doświadczenia ludowców [w:] Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009): Wydział Nauk Humanistycznych SGGW 2010, s. 235-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Romskie bariery społeczno-ekonomiczne w budowaniu partnerstwa [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w europie środkowej i wschodniej: Wydawnictwo KUL 2010, s. 737-749. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Rodzina jako źródło społecznego dobrobytu [w:] Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych 2018, s. 251-272. [więcej informacji]
Dylematy i wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolskiej wsi [w:] Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych 2018, s. 176-194. [więcej informacji]
Tożsamość kulturowa a współpraca transgraniczna [w:] Polskie pogranicza w procesie przemian 2017, s. 117-133. [więcej informacji]
Historisch-religiöse Aspekte gesellschaftlichen Lebens im Hinblick auf systempolitische Veränderungen [w:] Tarnowski przegląd nauk społeczno-humanistycznych 2017, s. 196-219. [więcej informacji]
Religia Romów, życie i wierzenia [w:] THEOLOGOS 2017, s. 286-294. [więcej informacji]
Pokolenie JP 2 a proces laicyzacji [w:] Społeczeństwo Kultura Wartości - studium społeczne 2016, s. 75-90. [więcej informacji]
Integrierte Landliche Etwicklung zwischen dem Freistaat Thuringen und der Wojewodschjaft Malopolska [w:] Deutsche Beitrage zum Land 2016, s. 128-134. [więcej informacji]
Samotność młodzieży w rodzinie jako skutek globalizacji [w:] Społeczeństwo Kultura Wartości - studium społeczne 2015, s. 39-52. [więcej informacji]
Vzdelanie narodnostnych a etnickych mensin w kontente polityki Europskej unie [w:] THEOLOGOS 2014, s. 7-21. [więcej informacji]
The impact of European funds on the development of rural areas in Małopolska - expectations and opportunities [w:] Geomatics, Landmanagement and Landscape 2014, s. 79-94. [więcej informacji]
Tożsamość grup kulturowych w procesie globalizacji [w:] Zeszyty Naukowe 2013, s. 155-172. [więcej informacji]
Dynamika zmian na obszarach wiejskich [w:] Problemy drobnych gospodarstw rolnych 2013, s. 87-100. [więcej informacji]
Romskie formy poszukiwania tożsamości [w:] Kim jestem? Kim jesteśmy? 2012, s. 466-476. [więcej informacji]
Geneza samorządu terytorialnego [w:] Krakowskie Studia Małopolskie 2009, s. 103-114. [więcej informacji]
Prawa wolnościowe w społecznej nauce Kościoła [w:] Prace naukowe 2009, s. 123-138. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Polityka społeczna jako element problemu spójności; [podczas konferencji:] Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2019-11-07

- Rola samorządu powiatowego w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; [podczas konferencji:] Wykluczenie w przestrzeni miejskiej. Rola społeczeństwa w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób zależnych [miejsce konferencji:] Miejsce Piastowe, 2019-09-13

- «Регіональна політика як інструмент соціального розвитку»; [podczas konferencji:] ІV Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» [miejsce konferencji:] Світязь, 2019-06-06

- THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS TOWARDS DEPENDENT PEOPLE; [podczas konferencji:] IV Міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі» [miejsce konferencji:] Lwów, 2019-03-15

- Dilemmas ana challenges of socio-economic development of mountain areas in Malopolska; [podczas konferencji:] Scientifie seminar at the National Academy of Sciences of Ukraine (NAS) – Dolishniy Institute of Regional Research. [miejsce konferencji:] Lwów, 2019-03-14

- Strategia województwa małopolskiego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami – kontekst Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020; [podczas konferencji:] „Niepełnosprawność – wyzwanie nie bariera, ujęcie naukowe i praktyczne.” [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2018-10-17

- Unia Europejska nie tylko skarbonką. Wsparcie postępu, otwarty rynek pracy, nieograniczona mobilność, poszanowanie najważniejszych wartości i praw, czyli co zawdzięczamy UE.; [podczas konferencji:] XI Konferencja Krakowska Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-06-19

- Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko - słowackim – bariery, efekty, oczekiwania; [podczas konferencji:] TRANSGRANICZNOŚĆ – SPOŁECZNOŚĆ – WSPÓŁPRACA [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2018-05-25

- Klastry. Jak daleko stąd do innowacyjności?; [podczas konferencji:] Forum Inwestycyjne [miejsce konferencji:] Tarnów, 2018-04-16

- Współpraca Międzynarodowa Województwa Małopolskiego z Austrią; [podczas konferencji:] Polsko-Austriackie Forum Samorządowe [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-04-13

- Małopolskie doświadczenia w rewitalizacji społecznej; [podczas konferencji:] IV Polsko-Niemieckie Forum Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych [miejsce konferencji:] Lipsk-Brehna / Niemcy, 2017-09-22

- Współpraca transgraniczna a interesy partnerów; [podczas konferencji:] X Ogólnopolska Konferencja pt. „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej zatytułowanej „EUROPA – PODZIELONA WSPÓLNOTA? [miejsce konferencji:] Łagów – Zielona Góra, 2017-09-22

- Polityka migracyjna UE-jakie zmiany są potrzebne?; [podczas konferencji:] XXVII Forum Ekonomiczne, blok tematyczny- Polityka Międzynarodowa, [miejsce konferencji:] Krynica Zdrój, 2017-09-07

- Dilemmas und Herausforderungen der Sozioökonomischen Entwicklung des ländlichen Raums und der Landwirtschaft von Małopolska; [podczas konferencji:] XXVII European Society For Rural Sociology Congress [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, 2017-07-27

- Strategische Ansätze und Umsetzungsinstrumente von der Alpenraumstrategie bis zur Flurbereinigung; [podczas konferencji:] Landentwicklung in Europa [miejsce konferencji:] Bruksela - Belgia, 2016-11-28

- Koncepcja rozwoju obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej; [podczas konferencji:] Aktualne i przyszłe potrzeby rozwoju obszarów wiejskich [miejsce konferencji:] . Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2016-10-24

- Mniejszości etniczne a rozwój regionu; [podczas konferencji:] Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation, [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2016-10-21

- Konflikt na Ukrainie a wyzwania społeczne dla Polski i partnerskich regionów; [podczas konferencji:] : Niepokój społeczny – źródła, konteksty, formy [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2016-06-15

- Efekty współpracy transgranicznej w ramach EWT; [podczas konferencji:] Polskie Pogranicza w Procesie Przemian cz. 4 [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2016-05-25

- Religia w społeczeństwie postmodernistycznym.; [podczas konferencji:] Styl i Jakość Życia Współczesnego Człowieka. [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016-05-24

- Wpływ funduszy europejskich na odbudowę tożsamości kulturowych i społecznych mniejszości narodowych i etnicznych.; [podczas konferencji:] Chasydyzm: Historia i Współczesność [miejsce konferencji:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, 2014-01-15

- Wpływ programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013 na współpracę organizacji pozarządowych pogranicza polsko-słowackiego; [podczas konferencji:] Polskie pogranicza w procesie przemian. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2013-05-28

- Alternatywne źródła dochodów w małych gospodarstwach rolnych; [podczas konferencji:] Rola drobnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. [miejsce konferencji:] Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2013-02-15

- Małopolskie doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań na rzecz rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionu; [podczas konferencji:] . II Międzyregionalna Konferencja SMART+ [miejsce konferencji:] Lipsk - Niemcy, 2012-10-25

- Alternatywne źródła dochodów w małych gospodarstwach rolnych; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja "Rolnicy na nowych drogach - możliwości uzyskiwania dochodów przez rodziny rolnicze" [miejsce konferencji:] Monachium, 2012-10-09

- Łemkowska tożsamość w świetle współczesnej kultury popularnej; [podczas konferencji:] Media i Kultura Popularna [miejsce konferencji:] Akademia Krakowska, 2011-11-23

- : Romowie wobec przemian społeczno-ekonomicznych; [podczas konferencji:] Polityka – Etyka – Praca Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji [miejsce konferencji:] Uniwersytet Łódzki, 2010-06-09

- Współczesne Łemkowskie tradycje i obyczaje; [podczas konferencji:] Polskie pogranicza w okresie przemian [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2010-05-27

- Romskie bariery społeczno-ekonomiczne w budowaniu partnerstwa; [podczas konferencji:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010-05-07

- Romskie formy poszukiwania tożsamości; [podczas konferencji:] Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2010-04-29

- Wpływ warunków historyczno-kulturowych na współczesną pozycję Romów; [podczas konferencji:] Perspektywy w bezpaństwowych narodowościach/grupach etnicznych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Warszawski, 2010-04-09

- Poziom realizacji zadań własnych gminy; [podczas konferencji:] Kierunki badań współczesnej socjologii wsi w Polsce [miejsce konferencji:] Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 2010-02-26

- Odradzający się samorząd lokalny po 1989 roku – rola i doświadczenia ludowców; [podczas konferencji:] Partie i ruchy ludowe w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009. [miejsce konferencji:] Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 2009-11-21

- Organizacje pozarządowe jako proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego; [podczas konferencji:] Media lokalne i regionalne a kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego [miejsce konferencji:] Uniwersytet Opolski, 2009-11-20

- Konfliktu pomiędzy organami samorządu terytorialnego; [podczas konferencji:] Uwarunkowania rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu [miejsce konferencji:] Chrzanów, 2009-10-03