Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Dawid Kusz

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: dawid.kusz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Muzyki Kościelnej

Funkcje redakcyjne:
- Pro Musica Sacra - Sekretarz redakcji

Curriculum Vitae:

2014 - 2015 – Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: magisterskie uzupełniające, Kierunek: Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Specjalność: Kompozycja Utwór dyplomowy: Momenti possibili perduti, na orkiestrę symfoniczną. Temat pracy dyplomowej: "Proces kształtowania utworu muzycznego na przykładzie Momenti possibili perduti - wybrane zagadnienia analityczno-interpretacyjne"

2012 - 2014 – Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: licencjackie, uzyskany tytuł – licencjat Kierunek: Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Specjalność: Kompozycja Temat pracy licencjackiej: Apò siges – muzyczna interpretacja Poematu o gwieździe Ignacego Antiocheńskiego z Listu do Efezjan – analiza autorska

2011 - 2014 – Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: Studia doktoranckie, uzyskany tytuł: doktor sztuk muzycznych Dyscyplina: dyrygentura Temat rozprawy: Forma mszy w aspekcie liturgicznym, muzycznym i wykonawczym na przykładzie XVIII – XIX-wiecznych muzycznych zbiorów OO. Dominikanów w Gidlach

2009 - 2011 – Typ studiów: Magisterskie uzupełniające, uzyskany tytuł: magister sztuk muzycznych Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność: • Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych • Nauczanie przedmiotów teoretycznych Temat pracy magisterskiej: Paweł Szymański, Stanisław Krupowicz – dwie muzyczne interpretacje Psalmu 51

2006 - 2009 – Akademia Muzyczna w Krakowie Typ studiów: licencjackie, uzyskany tytuł: licencjat Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Temat pracy licencjackiej: Oratorium Jephte Giacomo Carissimiego

1999 - 2005 – Kolegium Filozoficzno – Teologiczne OO. Dominikanów Typ studiów: Magisterskie (6-letnie), uzyskany tytuł: magister teologii Temat pracy licencjackiej: Wpływ pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na upadek komunizmu w Polsce

1994 - 1998 – Liceum Ogólnokształcące nr II im. płka Leopolda Lisa – Kuli w Rzeszowie Profil: Humanistyczno – Prawniczy

Działalność pozanaukowa:

2018 - 2018 – Prowadzenie kursu dyrygenckiego dla słuchaczy III roku Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego. Liczba godzin: 6 Wrocław 2018

2018 - 2018 – Dyrygowanie chórem MIMK podczas Mszy św. otwierającej obchody jubileuszu 130-lecia Akademii Muzycznej. 24.02.2018, Kościół Mariacki, Kraków

2017 - 2017 – Dyrygowanie chórem podczas Mszy Św. celebrowanej przez Ojca św. Franciszka, z okazji Zamknięcia Jubileuszu 800-lecia powstania Zakonu Dominikanów. Bazylika na Lateranie 2017 Rzym

2017 - 2017 – Warsztaty Muzyki Liturgicznej, Wrocław 2017 organizowane przez Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne. Prowadzone zajęcia: Próby sekcyjne (soprany, alty, tenory, basy), próby orkiestry, próby tutti. Podczas koncertu finałowego dokonano prawykonania Mszy (kompozycja autorska), napisanej specjalnie na Warsztaty

2016 - 2016 – Dyrygowanie chórem i orkiestrą podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 26.07 - Msza św. rozpoczynająca ŚDM na Błoniach 28.07 - ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka na krakowskich Błoniach 30.07 - czuwanie z młodymi z Ojcem Świętym Franciszkiem na podkrakowskich Brzegach 31.07 - Msza św. rozesłania, na podkrakowskich Brzegach, kończąca ŚDM.

2016 - 2016 – Warsztaty muzyki liturgicznej organizowane przez Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne (Wrocław). Warsztaty zakończyły się koncertem uczestników, podczas którego dyrygowałem autorskimi kompozycjami i opracowaniami: 1. Laudate pueri (na chór i orkiestrę) 2. Boże, Ty nie odmawiasz (na chór i orkiestrę) 3. Matko niebieskiego Pana (na chór i orkiestrę)

2016 - 2016 – Warsztaty muzyki liturgicznej, Gdańsk 26-29 maja. Podczas koncertu finałowego wykonano dwie kompozycje autorskie: Alleluja na chór i orkiestrę, O Sacrum convivium, na chór a capella

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Feliks Nowowiejski, "Quo vadis" - recenzja płyty [w:] Pro Musica Sacra 2017, s. 205-209. [więcej informacji]
Rękopis Mszy D-dur Franza Danziego ze zbiorów muzykaliów gidelskich [w:] Pro Musica Sacra 2016, s. 107-123. [więcej informacji]
a) Muzykalia Gidelskie w ujęciu historycznym, dydaktycznym i artystycznym [w:] Pro Musica Sacra, 11 2013, s. 207-218. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Miserere na dwa chóry a capella i sopran solo Stanisława Krupowicza - między tradycją a współczesnością; [podczas konferencji:] Akademia Chóralna 60+ muzyka pasyjna [miejsce konferencji:] Akademia Muzyczna w Krakowie, 2018-03-18

- Odkrywanie zapomnianej muzyki nowym obszarem doświadczeń dyrygenckich - na przykładzie kompozycji z archiwum kapeli OO. Dominikanów w Gidlach, w ujęciu historyczno-muzykologicznym i praktycznym; [podczas konferencji:] Konteksty sztuki dyrygenckiej [miejsce konferencji:] Łódź, 2013-03-11

Wykonane utwory:

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] Stabat Mater [wraz z/ze:]studenci Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2012

- [udział w koncercie kameralnym:] Frammezzo [wraz z/ze:]Krzysztof Augustyn - fortepian, Kraków 2013

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. symf., operowego lub baletowego):] Apo siges [wraz z/ze:]Lutosławski Modern Orchestra, dyr. Błażej W. Kozłowski, Kraków 2013

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] F. Danzi, Missa in D-dur [wraz z/ze:]Zespół kameralny Bazyliki Trójcy Świętej w Krakowie, Orkiestra Instrumentów Barokowych (Kraków, Warszawa), 22.12. Bazylika Trójcy Świętej OO. Dominikanów w Krakowie 2015

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] J. S. Bach, Kantata BWV 4, G. F. Haendel, Dixit Dominus HWV 232 [wraz z/ze:]Zespół wokalny Singet (Kraków), Orkiestra Kameralna Fresco Sonare (Kraków), 19. 12. Kolegiata Św. Anny - Kraków 2015

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Motets et Madrigaux [wraz z/ze:]Zespół wokalny Singet (Kraków),, 21.08 EGLISE D’OUZOUER-SUR-TREZEE - Francja 2015

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] J. S. Bach, Kantata BWV 4, G. F. Haendel, Dixit Dominus HWV 232 [wraz z/ze:]Zespół wokalny Singet (Kraków), Orchestre de chambre Camerata Bohemiana (Praga), 22.08. Charny - Francja 2015

- [udział w koncercie kameralnym:] Kwartet smyczkowy [wraz z/ze:]Agnieszka Machała - skrzypce, Paulina Matuszak - skrzypce, Celina Baran - altówka, Jan Pasławski - wiolonczela, Warszawa 2015

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] Gloria [wraz z/ze:]Chór Canto Cantare i Orkiestra Kameralna, Kraków 2015

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] Electric prayer (utwór elektroakustyczny) , Kraków, kościół św. Marcina 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert finałowy w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej Tarnów 2016 [wraz z/ze:]Kameralny Chór Światowych Dni Młodzieży, 08. 10. Tarnów 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. [wraz z/ze:]Kameralny Chór Światowych Dni Młodzieży, 23. 09. Majdan Królewski 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. [wraz z/ze:]Kameralny Chór Światowych Dni Młodzieży, 17.08. Brzozów 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] J. Brahms, Geistliches Lied, D. Kusz, Salve Regina, F. Schubert Standchen, J. Rheinberger, Abendlied op. 69, no. 3 J. Brahms, Schwarzer Wald, S. Moniuszko, Sonety krymskie Czartydach, S. Moniuszko, Krakowiaczek, S. Moniuszko, Krakowiak, F. Mendelssohn, La [wraz z/ze:]Zespół wokalny Singet (Kraków),, 26.08. Ferte-Loupiere Francja 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] J. S. Bach, Kantata BWV 140 Wachet auf, Jan Dimas Zelenka, Litaniae Omnium Sanctorum, Grzegorz Gerwzy Gorczycki, Illuxit sol, Laetatus sum [wraz z/ze:]Zespół wokalny Singet (Kraków), Orchestre de chambre Camerata Bohemiana (Praga), 25.08, Charny Francja 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert autorski, [wraz z/ze:]Wokalny zespół kameralny Sancta Trinitas oraz Rzeszowska Orkiestra Kameralna, Rzeszów, kościół św. Jacka 2016

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. symf., operowego lub baletowego):] Electric prayer (utwór elektroakustyczny) [wraz z/ze:]-, Kraków, Sala koncertowa Akademii Muzycznej 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert autorski [wraz z/ze:]Wokalny zespół kameralny Sancta Trinitas, Kraków, Bazylika OO. Dominikanów 2016

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert autorski [wraz z/ze:]Sancta Trinitas, orkiestra kameralna, Henryk Krawczyk (organy), Kraków, Bazylika OO. Dominikanów 2017

- [udział w koncercie kameralnym:] Frammezzo, na fortepian [wraz z/ze:]Krzysztof Augustyn - fortepian, Kraków 2017

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] Koncert autorski [wraz z/ze:]Zespół wokalny Sancta Trinitas (Kraków), Kraków, Bazylika OO. Dominikanów 2017

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Festiwal Muzyki Psyjnej "Wielkopostne Śpiewanie" Lublin 2018 [wraz z/ze:]Sonus Veritatis (Lublin), Sancta Trinitas (Kraków), Lublin 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert pt.Velum Templi [wraz z/ze:]Chór Kameralny Sancta Trinitas, Rzeszów, kościół św. Jacka 2018

- [prawykonanie (dyrygent lub solista konc. kameralnego, kameralista):] In monte Oliveti [wraz z/ze:]Voces8, Bazylika Mariacka, Kraków 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert Papieski [wraz z/ze:]Chór Międzuyczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, Filharmonia Podkarpacka, Jasło 2018

- [dyrygowanie koncertem symfonicznym, operowym, baletowym:] Koncert Papieski [wraz z/ze:]Chór Międzuyczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie, Filharmonia Podkarpacka, Bazylika Santa Maria Maggiore, Rzym 2018

Publikowane utwory:

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Pieśń o nadziei - partytury , DOL, Kraków 2006

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Niepojęta Trójco , DOL, Kraków 2011

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Maranatha (płyta) , DOL, Kraków 2016

- [autorstwo utworu na mniejszą obsadę:] Alle psallite (płyta) , DOL, Kraków 2016