Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt z habilitacją

Email: maria.hussakowska@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej

Dyżur:
WTOREK 10.45-11.30

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2017 – Kazimierz Mikulski – na granicy snu i groteski” miał emisję w TVP 3 Kraków http://www.tvp.pl/krakow/zobacz-na-zywo udział w sfilmowanej debacie konsultacje scenariusza

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Talking about Exhibition / Rozmawiając o wystawie (redakcja): Leonardo da Vinci- Projekty partnerskie Instytut Historii Sztuki UJ 2012.[więcej informacji]
Display. Strategie wystawiania (redakcja), Kraków: Universitas 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Robert Morris and his installation for ms2 Lodz 2010 2011.[więcej informacji]
Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja pojęcia awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych,, Kraków: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.[więcej informacji]
Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wanda Czełkowska.Mechanizmy znikania artystki i znikania rzeźby [w:] Wanda Czełkowska Retrospekcja: Muzeum Rzeźby im.Xawerego Dunikowskiego 2017, s. 70-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kolejny raz sprawdzam / Call (Once More) [w:] Druga Grupa: cricoteka 2017, s. 252-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adam Marczyński [w:] Profesor Adam Marczyński.Pracownia: Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie 2015, s. 16-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stranger in the City or Negotiator.Craigie Horsefield in Krakow [w:] Art of the United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland&the Republic of Ireland in 20th-21th centuries: Nicolaus Copernicus University Press 2015, s. 305-315. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Menedżer,broker dóbr kultury / krytyk, sumienie systemowe [w:] W ramach wystawy: Fundacja Sztuk Pięknych 2015, s. 19-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nice Painted, Perfect Done, Well Sold [w:] Poland –China. Art and Cultural Heritage 2013, s. 217-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Andy Warhol - as a consequence of drinking Coke /Andy warhol - jako konsekwencja picia coca-coli [w:] Andy Warhol konteksty/ contexts: Międzynarodowe Centrum Kultury,Kraków 2013, s. 10-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Andy Warhol- as a consequence of drinking coke / Andy Warhol - jako konsekwencja picia coca-coli [w:] Andy Warhol konteksty/cpntexts: Międezynarodowe Centrum Kultury / International Cultural Center 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Helena Blum and her modern aret history -written and exhibited [w:] Talking about Exhibition / Rozmawiając o wystawie: Universitas 2012, s. 115-131. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Introduktory remarks,/ [w:] Talking about Exhibition / Rozmawiając o wystawie: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 7-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwie wystawy [w:] Display. Strategie wystawiania: Universitas 2012, s. 133-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwagi wstepne [w:] Romawiając o wystawie: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, s. 7-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy Hon – Katedra może być brzydka [w:] Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota , deformacja i ekspresja w sztukach pięknych: Polski Instytut Studiów nad sztuką świata i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Wydziału Sztuk Pię 2011.[więcej informacji]
Nicely Painted, Perfectly Done, Well Sold [w:] Poland –China: Art and Cultural Heritage 2011, s. 299-308. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr Krakowski [w:] Architekt poza architecturą/ Architect beyond Architecture: Stowarzyszenie Architektów Polskich 2010.[więcej informacji]
The Artist Who Hates to Sew [w:] Tissage et metissage le textile dans l’art. (XIX – XX siecles),Sous la direction de Valerie Dupont: Editions Universitaires de Dijon, collection Art, Archeologie et Partrimoine, 2010.[więcej informacji]
Kolekcje chwil, grafiki Anny Sobol/ Collections of Moments, Prints by Anna Sobol-Wejman w [w:] Anna Sobol – Wejman, katalog wystawy Anna Sobol –Wejman Przypływ i odpływ ,: Galeria Pryzmat 2009.[więcej informacji]
Grand Tour 2007 – postmodernistyczne modele turyzmu [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne (red. Piotr Krasny i Dominik Ziarkowski ): Proksenia 2009.[więcej informacji]
Abstrakt Expressionism ;Action Painting ;Appropration Art ; Louise Bourgeois ;Chromatic AbstractionPost –Painterly Abstraction ;Coceptual Art Concept Art ; Feminist Art ;Graffiti Art ;Happening ;Installation Art ;Jasper Johns ;Land Art. , Earthworks ;Mini [w:] American Dream Exhibition Lexicon: Muzeum Narodowe w Krakowie 2009.[więcej informacji]
Suspected or imagined Authorities [w:] From art school to profesional practice: aica press 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bunker of art (Bunkier sztuki) – most unwanted in the City [w:] L’archtettura dello svago e del tempo libero in Polonia e nella Republica Ceca nel corso degli anni 1950 – 1980: Politecnico di Milano 2008.[więcej informacji]
The Transformation of a Dandy into an Anthroplogist – and back again [w:] The City in Art: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (IS PAN) 2007, s. 205-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzeczy pośród innych rzeczy (w obszarze sztuki) [w:] Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku,: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału Historyczno- Filologiczneg 2007, s. 295-318. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Suspected/ imagined [w:] The Mousetrap Book, on dealing with art institutions in cvontemporaray curatoreial practice: Wyspa Institute of art 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Between Dandyism and tribalism /Pomiędzy dandyzmem a trybalizmem [w:] Artistic Activities in public Space/ dzielania artystyczne w przestrzeni publicznej,aspekty estetyczne i społeczne: CSW Łaźnia 2006, s. 15-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bardzo spóźniony tekst dla Piotra Krakowskiego [w:] Kroki w historii grafiki: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie 2006.[więcej informacji]
Prymusi i kontestatorzy w dialogu z instytucją [w:] Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej?Miejscxa , programy, zadanai: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bez tytułu [w:] Włodzimerz Kunz 1926-2002. Wywiady, opinie, wspomnienia 2004.[więcej informacji]
Dwie albo trzy rzeczy związane ze sztuką Władka Pluty [w:] Władysław Pluta Graphicdesign 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W stronę Absolutu [w:] Jacek Sroka malarstwo, Laureat nagrody im. Witolda Wojtkiewicza 2002.[więcej informacji]
Spadkobiercy Alfreda/Les herittiers d'Alfred/Alfred's Heirs [w:] Ironie du Sort: Ironia losu: Irony of Fate: Bunkier sztuki, Galeria sztuki współczesnej 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fotografie artystów i wynikające z nich konsekwencje [w:] Mistrzowi uczniowie: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, s. 145-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
in time's a noble mercy of proportion Czas ma w sobie proporcji szlachetne współbrzmienie [w:] Robert Wilson Memory Loss, Obiekty/Objects- Robert Wilsoni/ and Tadeusz Kantor. Dźwięk/Sound score – Hans Peter Kuhn 2000.[więcej informacji]
Stosunek feminizmu do sztukiprzełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych [w:] Sztuka kobiet 2000, s. 54-67. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Thing Pink [w:] Maria Pininska-Bereś 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inny nieco aspekt lat siedemdziesiątych [w:] Sztuka w okresie PRL-u.Metody i przedmiot badań: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999, s. 135-146. [więcej informacji]
Z kobiecej perspektywy-- czy feministycznie zorientowana krytyka interesuje się problemem orygiunału [w:] Grafika wspólczesna między unikatem a elektroniczną kopią: Miedzynarodowe Triennale Grafiki Krakow, IHS,Uj 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
(Katarzyna Kozyra , Antoni Mikołajczyk, Ryszard Winiarski) [w:] Poland and Hungary ... a triple dialogue: Miedzynarodowe Centrum Kultury Kraków 1998.[więcej informacji]
Wiktoriański erotyzm” w tak zwanej Nowej rzeźbie angielskiej lat osiemdziesiątych XX wieku [w:] Sztuka a erotyka 1994.[więcej informacji]
Uwagi wstępne [w:] Międzynarodowej Wystawy Grafiki- Intergarafia 1991: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie 1991.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wystawy mniejsze/ Smaller exhibitions [w:] Sztuka i Dokumentacja 2017, s. 8-21. [więcej informacji]
Tydzień w Nowym Jorku [w:] Nowa Dekada krakowska,Dwumiesięcznik Kulturalny 2016, s. 180-189. [więcej informacji]
Not as before, but Simply Again [w:] Szum.Sztuka polska w rozszerzonym polu 2016, s. 104-109. [więcej informacji]
Minimalizm - raz jeszcze [w:] Fragile, pismo kulturalne 2014.[więcej informacji]
Czy polska sztuka konceptualna ma płeć [w:] „sztuka i dokumentacja”, nr.6 2012, s. 29-40. [więcej informacji]
Wystawa jako poszukiwanie [w:] „Dekada Literacka”, Dwumiesięcznik Kulturalny 5/6 rok XXI , 2011, s. 46-57. [więcej informacji]
Przypadek Craigiego Horsfielda [w:] Rocznik Historii Sztuki, tom XXXII, 2007 2007, s. 209-231. [więcej informacji]
Dekada literacka. Dwumiesięcznik kulturalny”, Nr.1 (209), mon intelektu w służbie historii sztuki [w:] Dekada literacka. Dwumiesięcznik kulturalny”, Nr.1 (209), 2005.[więcej informacji]
Jacek Sroka and his paintings [w:] „ Exit. Nowa sztuka w Polsce. New Art. In Poland”, Kwartalnik Quarterly Nr .1 (61)2005 2005.[więcej informacji]
Trochę zapomniane malarstwo najwyższej próby [w:] „Dekada Literacka Dwumiesięcznik Kulturalny”, nr.1(203) 2004.[więcej informacji]
Rozbrojony sześcian [w:] Architektura & Biznes nr.3, 2004 2004.[więcej informacji]
Europejskość jako sytuacja rozmowa z Mieczysławem Porębskim [w:] Dekada Literacka. Dwumiesięcznik Kulturalny”,2(204) 2004.[więcej informacji]
Nowe teksty o starych zdjęciach, czyli kilka uwag o wydarzeniu jakim stała się konferencja poświęcona fotografii Why pictures now [w:] „Modus” Prace z historii sztuki, III 2002, s. 105-116. [więcej informacji]
Jaka rewolucja [w:] Opcje” 2 2002.[więcej informacji]
Podejrzana biel [w:] Opcje” 1 2002.[więcej informacji]
Co jeszcze może być niemożliwe [w:] Exit. Nowa sztuka w Polsce”, no.4, 2000 2000.[więcej informacji]
Buffalo – why not [w:] Symposion” 1, Szimpoziumok Budapest 1999.[więcej informacji]
Deconstructing the Artist [w:] “ International Cultural Centre, Cracow 1997-1998, Yearly No.7 1999.[więcej informacji]
Margaret Hunter, Tangents [w:] : International Cultural Centre Cracow, Yearly No.7 , 1998 1998.[więcej informacji]
Nowa książka o grafice [w:] Dekada Literacka” , nr.4 1997.[więcej informacji]
Images of Women in Turn-of-the century Polish Paintings [w:] Polish Monthly Bulletin”, Buffalo 1996.[więcej informacji]
Sztuka w obecności Duchampa [w:] ,Zeszyty Naukowe UJ , 21 ,Prace z Historii Sztuki , 1995 1995.[więcej informacji]
W poszukiwaniu prawdziwej godności potłuczonej szyby ,Seeking the Dignity of the Broken Pane [w:] „Exit New Art in Poland „, /Nowa sztuka w Polsce /, Quarterly no.1 1995.[więcej informacji]
Luxus [w:] Exit , New Art in Poland /Nowa Sztuka w Polsce/” Quarterly no.2 , 18 , 1994 1994, s. 740-742. [więcej informacji]
Malarstwo Andrzeja Bednarczyka, [w:] Magazyn Kulturalny 1991.[więcej informacji]
Biennale po raz jedenasty, [w:] Magazyn Kulturalny”nr.2 1986.[więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Tadeusz Kantor and his first New York; [podczas konferencji:] 76th Annual a Multidisciplinary Conference of the Polish Institute of Arts&Science of America [miejsce konferencji:] Columbia University New York, 2018-06-09

- Elipsy w twórczości Wandy Czełkowskiej - i nie tylko; [podczas konferencji:] Minimalna, konceptualna, materialna - fenomen rzeźby Wandy Czełkowskiej [miejsce konferencji:] Muzeum Rzeźby im.Xawerego Dunikowskiego, Warszawa, 2017-02-11

- Stranger in the city or negotiator _Craigie Horsfield in Krakow at 70s.; [podczas konferencji:] Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i i Północnej Irlandii& Republiki Irlandii w XX i XXI wieku i polsko-brytyjskie& irlandzkie kontakty artystyczne / Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in [miejsce konferencji:] Torun, 2014-10-09

- Fragmenty labiryntu; [podczas konferencji:] Czas, ciało , doświadczenie. Uwagi o Robercie Morrisie,16.10.2010 [miejsce konferencji:] Muzeum sztuki w Łodzi, 2010-10-16

- Czy polski konceptualizm mial/ma płeć; [podczas konferencji:] Sztuka konceptualna w Polsce – środki artystyczne , ludzie, znaczenia [miejsce konferencji:] Biennale Fokus Łódź i Muzeum Sztuki., 2010-06-24

- Curatorial Studies at Jagiellonian University; [podczas konferencji:] of visibility .Conference Sites of visibility .Conference on the Self/Representation of Contemporary Roma Visual Arts, on the Self/Representation of Contemporary Roma Visual Arts [miejsce konferencji:] of visibility .Conference on the Self/Representation of Contemporary Roma Visual Arts, 2010-04-16

- Co szpetnego dostrzegł Umberto Eco w sztuce (pięknej) Niki de Saint Phalle; [podczas konferencji:] Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej [miejsce konferencji:] Toruń , Centru Sztuki Nowoczesnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009-11-26

- Nice Painted , Perfect Done, Well Sold; [podczas konferencji:] Poland – China. Art and Cultural Heritage [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2009-09-16

- Helena Blum and her Modern art History – written and exhibited; [podczas konferencji:] Rebeles, Martyrs and the Others : rethinking polish Modernism [miejsce konferencji:] School of Art History, Film and Visual Media, Birkbeck College, London, 2009-06-09

- First Polish Modern Art History Ph.D; [podczas konferencji:] Journee D’Etude – Histoire de L’art. Contemporain [miejsce konferencji:] Universite de Bourgogne, Dijon, 2009-03-23

- Bunker sztuki-most unwanted in the city; [podczas konferencji:] L’archtettura dello svago e del tempo libero in Polonia e nella Republica Ceca nel corso degli anni 1950 – 1980.Storia e problemi di conservazione [miejsce konferencji:] Politecnico di Milano, 2009-01-27

- Gran Tour 2007.Postmodernistyczne modele turyzmu; [podczas konferencji:] Sztuka i podróżowanie [miejsce konferencji:] Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN, Ojców, 2008-09-23

- Bardzo spóźniony tekst dla Piotra Krakowskiego; [podczas konferencji:] Kroki w historii grafiki [miejsce konferencji:] Międzynarodowe Stowarzyszenie Triennale Grafiki, Muzeum Narodowe Krakow, 2006-12-14

- Artysta w przestrzeniach miejskich: pomiędzy dandyzmem a trybalizmem; [podczas konferencji:] Działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne, Międzynarodowa konferencja związana z projektem Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, Centrum Sztuki współczesnej Łaźnia [miejsce konferencji:] Centrum Sztuki współczesnej Łaźnia, Gdańsk, 2006-10-23

- Suspected or imagined Authorities; [podczas konferencji:] De l’ecole d’art a l’engagement artistique /From Art School to Professional practice [miejsce konferencji:] Kopenhaga Academie des Beaux Arts, 2006-09-28

- Artystyczne kariery mlodych krakowskich tworców; [podczas konferencji:] NARODOWE EUROPEJSKIE KULTURY ARTYSTYCZNE WOBEC PROCESÓW GLOBALIZACJI [miejsce konferencji:] Pułtusk, 2006-09-23

- Rzeczy pośród innych rzeczy (w obszarze sztuki); [podczas konferencji:] Rzecz I Rzeczowość w kulturze XX I XXI wieku, X Seminarium Metodologiczne - Katedra Historii Sztuki Współczesnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski [miejsce konferencji:] azimierz nad Wisłą, 2006-06-03

- Co zobaczył Fangor po drugiej stronie Atlantyku – nowojorskie malarskie dyskursy wokół przestrzeni w dekadzie lat sześćdziesiątych; [podczas konferencji:] Studium przestrzeni po latach [miejsce konferencji:] Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2005-05-23

- Mothers and Daughters and their handicrafts. Polish female artists from 60s till 90s.; [podczas konferencji:] Les femmes et l’art. contemporain, Conference par Universite de Bourgogne [miejsce konferencji:] Universite de Bourgogne, Dijon, 2005-05-13

- Prymusi i kontestatorzy w dialogu z instytucją.; [podczas konferencji:] Nowe Muzeum sztuki Współczesnej czy Nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania [miejsce konferencji:] zeum Narodowe. Warszawa, 2005-03-21

- Recueil de citations ( la representation de la seconde querre mondiale dans le travail des jeunes artistes d’aujourd’hui); [podczas konferencji:] Actualites Critiques 5 AICA- France, Scenes Polonaises [miejsce konferencji:] Centre Georges Pompidou, Paris, 2004-11-06

- The Dandy as Anthropologist; [podczas konferencji:] The City in Art, An International Conference organized with support from the British Council by Institute of Art, Polish Academy ( Warsaw) & Institute of Art History, Jagiellonian University (Cracow [miejsce konferencji:] Instytut Historii Sztuki , Uniwersytet Jagielloński, 2004-09-09

- Sztuka progresywna w miejskich przestrzeniach- porażki i sukcesy; [podczas konferencji:] Sztuka w przestrzeni publicznej [miejsce konferencji:] Międzynarodewe Centrum Kultury, Kraków, 2004-01-13

- Z kobiecej perspektywy- czyli czy feministycznie zorientowana krytyka interesuje się problemem oryuginału; [podczas konferencji:] Grafika współczesna między unikatem a elektroniczną kopią [miejsce konferencji:] Bunkier sztuki, Galeria sztuki współczesnej, Krakow, 1999-09-09

- Katarzyny Kobro - próba rekonstrukcji modelu artysty awangardowego; [podczas konferencji:] Katarzyna Kobro 1898-1951 w steną rocznicę urodzin [miejsce konferencji:] Muzeum sztuki w Łodzi, 1998-10-23

- Proba rekonstrukcji modelu artysty awangardowego; [podczas konferencji:] Katarzyna Kobro 1898-1951 w steną rocznicę urodzin [miejsce konferencji:] Muzeum sztuki w Łodzi, 1998-10-23

- Buffalo why not?; [podczas konferencji:] The Strategies of Evaluation of Contemporary Art [miejsce konferencji:] Department of Art History of the Eotvos Lorand University in Budapest, 1998-10-23

- Inny nieco aspekt lat siedemdziesiątych; [podczas konferencji:] Sztuka w okresie PRLu.Metody i przedmiot badañ [miejsce konferencji:] Instytyt historii Sztuki UJ, Przegorzały, 1997-12-08

- Stosunek feminizmu do sztuki przelomu lat sześćdziesiątych i siedemdzisiątych; [podczas konferencji:] Kobieta kobiecie , wokół wystawy ,/Women for themselves ,some propositions [miejsce konferencji:] Biuro Wystaw Artystycznych Bielsko Biała, 1996-09-21

- Minimalizm a feminizm; [podczas konferencji:] Kultura artystyczna w perspektywie feministycznej [miejsce konferencji:] Poznañskie Towarzystwo Naukowe , Poznań, 1995-10-27

- Wiktoriański erotyzm” w tak zwanej Nowej rzeźbie angielskiej lat osiemdziesiątych XX wieku; [podczas konferencji:] Sztuka a erotyka , /Eroticism and ArtSesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki , [miejsce konferencji:] Lód¿ listopad 1994, 1994-11-24

- Cracow as a Periphery; [podczas konferencji:] Discovering "Peripheries":Photographic Histories in Central and Eastern Europe [miejsce konferencji:] Polish Academy of Science, Długa 26/28 Warszawa, 0000-00-00

- Suspected or imagined Authorities; [podczas konferencji:] The Musetrap, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Sztuki ‘Wyspa’ i Buero Kopernikus , [miejsce konferencji:] Instytut Sztuki Wyspa, 0000-00-00