Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr hab. Piotr Skonieczny, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – profesor nadzwyczajny

Email: piotr.skonieczny@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Wydział Prawa Kanonicznego
- Katedra Kanonicznego Prawa Karnego - Kierownik katedry

Dyżur:
poniedziałek, 8.00-9.00, Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12

Curriculum Vitae:

2015 – zatrudnienie na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku adiunkta z habilitacją; kierownik Katedry Kanonicznego Prawa Karnego UPJPII

2015 – habilitacja (nauki prawne w dyscyplinie prawo kanoniczne)

2013 - 2015 – prodziekan (Vice-Decano) Wydziału Prawa Kanonicznego Angelicum w Rzymie

2010 - 2015 – wykładowca Wydziału Teologicznego Angelicum w Rzymie

2009 - 2015 – wykładowca Wydziału Prawa Kanonicznego Angelicum w Rzymie

2008 - 2009 – studia doktoranckie w zakresie Prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie; dr prawa kanonicznego Angelicum (nostryfikacja na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie)

2007 – święcenia prezbiteratu z rąk JE ks. kard. Franciszka Macharskiego

2007 - 2008 – asygnata do Klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu; praca duszpasterska

2006 – profesja wieczysta w Zakonie Braci Kaznodziejów (Dominikanów)

2006 - 2012 – radca prawny (OIRP Kraków)

2005 - 2008 – studia licencjackie w zakresie Prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie); lic. prawa kanonicznego UPJPII

2001 - 2007 – studia filozoficzno-teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Prowincji Polskiej O.O. Dominikanów w Krakowie; mgr teologii PAT

2000 – wstąpienie do nowicjatu w Zakonie Braci Kaznodziejów (Dominikanów)

1998 - 2001 – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; studia przerwane w związku z wstąpieniem do Zakonu

1997 - 2000 – zatrudniony w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie; członek w tymże Kolegium

1997 - 1999 – aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

1992 - 1997 – studia stacjonarne w zakresie Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; mgr prawa UJ

1973 – ur. w Łapach (woj. podlaskiego)

Działalność pozanaukowa:

2017 – Poszerzona Rada Prowincji (Dominikanie), referat: Kształtowanie Prowincji przez przygotowanie i udział w Kapitule Prowincjalnej – spojrzenie prawnika, Warszawa 28.01.2017

2017 – członek Komisji Życia Intelektualnego Prowincji Polskiej Zakonu Braci Kaznodziejów (Dominikanów)

2017 – członek Komisji Prawnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

2017 – członek (relator) Komisji ds. Ratio Formationis Particularis Prowincji Polskiej Zakonu Braci Kaznodziejów (Dominikanów)

2017 – biegły w zakresie prawa kanonicznego komisji przedkapitulnych Kapituły Prowincjalnej 2018 (Zakonu Braci Kaznodziejów Prowincji Polskiej)

2016 – Lektor Konwentu Wniebowzięcia NMP w Gidlach, Spotkanie lektorskie, pt.: Prawne aspekty sakramentu pojednania w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Gidle, 20.06.2016.

2016 - 2017 – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne O.O. Dominikanów w Krakowie: Prawo kanoniczne – część I (księga I oraz księga II część I i II: kan. 1–572, 1732–1739 CIC), wykład, 1 semestr (2 godz./tydz.) – r.akad. 2016/2017

2016 - 2017 – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne O.O. Dominikanów w Krakowie, wykład inauguracyjny rok akadmicki 2016/2017, 19.09.2016, pt.: Dlaczego prawo w Kościele?

2016 – Promotor Formacji Stałej Prowincji Polskiej OO. Dominikanów, Wykład na sesji dla młodych ojców pt.: Wprowadzenie do dominikańskiej tradycji kanonicznej, Korbielów, 06.06.2016.

2015 - 2016 – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne O.O. Dominikanów w Krakowie, spotkanie wykładowców, 6.10.2015, temat: Na początku Synodu i w czasie kampanii wyborczej, czyli o nowym procesie małżeńskim i o aborcji – uwagi duszpasterskie

2015 - 2016 – Wydział Prawa Kanonicznego UPJPII, 10.12.2015, prezentacja książki: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka

2015 – członek Komisji dla opracowania zasad udzielania braciom pozwolenia na tzw. rok szabatowy (Prowincja Polska Dominikanów)

2015 - 2017 – lektor Konwentu Trójcy Prznajśw. w Krakowie

2015 - 2016 – Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, wykład inauguracyjny rok akadmicki 2015/2016, 4.10.2015, pt.: Po co prawo w Kościele?

2014 - 2017 – członek Komisji ds. Statutów Wikariatu Ukrainy (Prowincja Polska Dominikanów)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Dyspensa od celibatu kościelnego. Próba syntezy teoretycznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPI 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
2. La compartecipazione nel delitto canonico: alla ricerca del concetto teorico, Roma: Angelicum University Press s.r.l. 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diritto processuale canonico, Roma: Angelicum University Press s.r.l. 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diritto processuale canonico, Roma: Angelicum University Press s.r.l. 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
1. La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al. can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino, Roma: Angelicum University Press s.r.l. 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu małżeńskiego po motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka [w:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 181-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In spiritu servitii: sposób sprawowania władzy przez przełożonych instytutów życia konsekrowanego a powołanie ad perfectam caritatem. Komentarz lub medytacja do kanonów 617, 618 i 619 KPK [w:] Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem. Materiały z konferencji naukowej z okazji Roku Życia Konsekrowanego, UKSW, 29 kwietnia 2015 r.: Wydawnictwo "Scriptum" 2015, s. 61-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Artykuł 4 / Tytuł IV. Wyrok, środki jego zaskarżenia oraz wykonanie [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka: Wydawnictwo Biblos 2015, s. 123-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady dyscypliny finansów w prawie kanonicznym – uwagi na tle ustawodawstwa polskiego [w:] Dysycplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka: Wydawnictwo C.H. Beck 2015, s. 455-466. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konkordancje [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 251-254. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bibliografia [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 239-249. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przepisy końcowe [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015, s. 235-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Soto de Pedro [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2013, s. 635-636. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teorie władzy kościelnej a stanowisko ks. prof. Józefa Krzywdy CM. Próba syntezy [w:] Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 459-470. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
I modelli giuridici del procedimento nelle cause per la dispensa dal celibato ecclesiastico [w:] La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. Administrative Function in Canon Law. Administracja w prawie kanonicznym: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012, s. 565-573. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Posłuszeństwo 3. W prawie kanonicznym [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 55-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reginald Antonin (Ravaille) [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 1319-1320. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Scheil Jean Vincent [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 1210-1211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rab Herman [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 1012-1013. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Quétif Jacques [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2012, s. 989-989. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pire Dominique-Georges [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2011, s. 711-711. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochoa Sanz Javier Natalio [w:] Encyklopedia Katolicka: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2010, s. 272-272. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obowiązek naprawienia szkody z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP na przykładzie odpowiedzialności za samorządowe kolegia odwoławcze a problem jedności systemu prawa [w:] Jedność systemu prawa a jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2001, s. 169-215. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Pojęcie zamieszkania w obowiązującym prawie kanonicznym [w:] Annales Canonici 2019, s. 49-74. [więcej informacji]
Grzech przeciwko VI przykazaniu Dekologu z małoletnimi w Kościele – aktualne wyzwanie kanonicznego prawa karnego. Uwagi de lege ferenda w związku ze spotkaniem na szczycie w Watykanie w dniach 21–24 lutego 2019 r. [w:] Annales Canonici 2019, s. 75-115. [więcej informacji]
Przestępstwo cięższe pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum sanctitatis tutela z 2010 r. [w:] Prawo Kanoniczne 2018, s. 109-138. [więcej informacji]
Zamieszkanie w prawie kanonicznym: założenia i ewolucja koncepcji [w:] Annales Canonici 2018, s. 87-122. [więcej informacji]
Zakres podmiotowy dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Prawnoporównawczy punkt widzenia [w:] Annales Canonici 2018, s. 69-86. [więcej informacji]
Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia [w:] Sympozjum 2017, s. 73-96. [więcej informacji]
Kanoniczna koncepcja czynności prawnej. Wprowadzenie dla prawników świeckich [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2017, s. 65-81. [więcej informacji]
Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo Kanoniczne 2017, s. 135-175. [więcej informacji]
Przynależność do Kościoła łacińskiego. Komentarz prawnoprównawczy do kan. 111 i kan. 112 CIC, zmienionych motu proprio papieża Franciszka De concordia inter Codices z 2016 r. [w:] Annales Canonici 2017, s. 249-294. [więcej informacji]
Dlaczego prawo w Kościele? [w:] Teofil 2017, s. 260-275. [więcej informacji]
Upoważnienia habitualne (facultates habituales) – wprowadzenie do problematyki [w:] Annales Canonici 2016, s. 155-182. [więcej informacji]
L’insegnamento del diritto processuale dopo la pubblicazione della Dignitas connubii [w:] Periodica de re canonica 2015, s. 285-331. [więcej informacji]
Sprawca aborcji:głos w dyskusji nad przestępstwem z kan. 1398 KPK [w:] Annales Canonici 2015, s. 195-216. [więcej informacji]
I mafiosi sono scomunicati? Qualche osservazione in margine ad un’omelia di papa Francesco [w:] Annuarium Iuris Canonici 2015, s. 94-108. [więcej informacji]
Kim jest proboszcz zakonny? O relacji między przełożonym zakonnym a proboszczem parafii powierzonej instytutowi zakonnemu [w:] Annales Canonici 2014, s. 59-80. [więcej informacji]
Przesłanki przedawnienia kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy cywilnej polskiej [w:] Prawo Kanoniczne 2014, s. 91-128. [więcej informacji]
Umowa powierzenia parafii instytutowi zakonnemu: uwagi ogólne [w:] Poznańskie Studia Teologiczne 2014, s. 269-304. [więcej informacji]
Potestas sacra według Klausa Mörsdorfa – założenia teologiczne, struktura, sposób przekazywania i charakter [w:] Annales Canonici 2013, s. 17-38. [więcej informacji]
Stosunki majątkowe między parafią zakonną a domem zakonnym [w:] Analecta Cracoviensia 2013, s. 335-351. [więcej informacji]
Preamble of Law: Perspective of Legislator and Interpreter [w:] Angelicum 2013, s. 869-888. [więcej informacji]
Recenzja książki: Q“Quod iustum est et aequum”. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, red. M. Jędraszewski – J. Słowiński [w:] Angelicum 2013, s. 1063-1068. [więcej informacji]
The Historical Evolution of the Prescriptions in the Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum: A List of the Updating in the Laws from 1968 to 2013 [w:] Angelicum 2013, s. 889-943. [więcej informacji]
La presunzione dell’imputabilità (can. 1321, § 3 CIC/83): commento ad un disposto da abrogare [w:] Angelicum 2013, s. 391-446. [więcej informacji]
Recenzja książki: Sander, Mirosław, Il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna. La ratio legis teologica, l’evoluzione storica della normativa e commento alla legge vigente [w:] Angelicum 2013, s. 476-482. [więcej informacji]
Koncepcja przedawnienia kanonicznego. Uwagi prawnoporównawcze i teoretycznoprawne do kan. 197 KPK (kan. 1540 KKKW), ze szczególnym uwzględnieniem kanonizowanej ustawy polskiej [w:] Prawo Kanoniczne 2013, s. 3-30. [więcej informacji]
L’evoluzione della dispensa dal celibato ecclesiastico: alla ricerca dei suoi modelli giuridici [w:] Angelicum 2012, s. 201-222. [więcej informacji]
Kościelny akt administracyjny według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wprowadzenie dla prawników świeckich [w:] Casus 2012, s. 17-24. [więcej informacji]
Mieczysława Alberta Krąpca filozofia prawa [w:] Przegląd Tomistyczny 2011, s. 269-292. [więcej informacji]
Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii. Komentarz do art. 2 Norm Kongregacji Nauki Wiary De gravioribus delictis z 2001 r. [w:] Prawo Kanoniczne 2011, s. 247-285. [więcej informacji]
Skutki prawne reskryptu papieskiego udzielającego dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego [w:] Annales Canonici 2011, s. 199-233. [więcej informacji]
Recenzja książki: Rozkrut, Tomasz, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym (studium historyczno-prawne) [w:] Angelicum 2011, s. 589-593. [więcej informacji]
Recenzja książki: Sobański, Remigiusz, Szkoły kanonistyczne [w:] Angelicum 2011, s. 331-336. [więcej informacji]
Recenzja książki: Towards Future Developments in Penal Law: U.S. Theory and Practice. A Symposium Held Under the Auspices of the Pontifical Council for Legislative Texts at the Pontifical University of the Holy Cross, Rome, March 5-6, 2009, ed. Dugan, Pat [w:] Angelicum 2011, s. 320-324. [więcej informacji]
Recenzja książki: Grocholewski, Zenon, Card., Universitatea Azi. Universität Heute [w:] Angelicum 2010, s. 1084-1086. [więcej informacji]
Recenzja książki: Albornoz Pavisic, David, I diritti nativi della Chiesa nel Codice di Diritto Canonico e nel diritto concordatario vigente [w:] Angelicum 2010, s. 1089-1091. [więcej informacji]
La tutela della buona fama del chierico accusato degli abusi sessuali su minori: un modo di procedere nel caso concreto in base al can. 220 CIC/83 [w:] Angelicum 2010, s. 923-942. [więcej informacji]
La dispensa dal celibato ecclesiastico: l’unità scomparsa della normativa? [w:] Angelicum 2010, s. 329-348. [więcej informacji]
Zakaz wykonywania świeceń w postępowaniu o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego [w:] Annales Canonici 2010, s. 255-280. [więcej informacji]
Pojęcie dobrego imienia (‘bona fama’) w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jana Pawła II na podstawie kan. 220 część pierwsza [w:] Prawo Kanoniczne 2009, s. 59-84. [więcej informacji]
Recenzja książki: Grocholewski, Zenon, Card., Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa [w:] Angelicum 2009, s. 1022-1025. [więcej informacji]
Koncepcja teoretycznoprawna ochrony dobrego imienia w kan. 220 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II [w:] Annales Canonici 2008, s. 271-285. [więcej informacji]
Koncepcja prawa Akwinaty – niewykorzystany kapitał? Wprowadzenie do głosów w dyskusji [w:] Przegląd Tomistyczny 2007, s. 183-203. [więcej informacji]
1. Rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary (in favorem fidei). Sprawozdanie z gościnnych wykładów w Instytucie Prawa Kanonicznego PAT ks. dr. Janusza Kowala SJ, profesora Uniwersytetu Gregoriańskiego [w:] Annales Canonici 2000, s. 293-294. [więcej informacji]
Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem organu władzy publicznej z art. 77 ust. 1 Konstytucji na przykładzie odpowiedzialności za samorządowe kolegia odwoławcze a problem jedności systemu prawa [w:] Casus 2000.[więcej informacji]
Na wprowadzenie reformy sądownictwa administracyjnego pozostało dwa i pół roku [w:] Casus 2000, s. 28-30. [więcej informacji]
Pojęcie ‘sądu administracyjnego’ w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [w:] Casus 1999, s. 17-22. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Studia z zakresu dyspensy od celibatu kościelnego; [nr projektu:] 501-10-060005

Wygłoszone referaty:

- Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia; [podczas konferencji:] Kary kościelne w misji Kościoła [miejsce konferencji:] Stadniki, 2016-11-10

- Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu małżeńskiego po motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka; [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim [miejsce konferencji:] Włocławek, 2016-09-07

- In spiritu servitii: sposób sprawowania władzy przez przełożonych instytutów życia konsekrowanego a powołanie ad perfectam caritatem. Komentarz lub medytacja do kanonów 617, 618 i 619 KPK; [podczas konferencji:] Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-04-29

- L’insegnamento del diritto processuale dopo la pubblicazione della Dignitas connubii; [podczas konferencji:] Dignitas connubii” a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive [miejsce konferencji:] Rzym, Włochy, 2015-01-22

- Modele prawne postępowania w sprawach o dyspensę od celibatu duchownych; [podczas konferencji:] XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico [miejsce konferencji:] Warszawa, 2011-09-16