Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Maria Magoska

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: maria.magoska@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Wydział Nauk Społecznych
- Katedra Gatunków Medialnych

Dyżur:
czwartek, godz. 18,15 do 19,00 ul. Franciszkańska 1,pokój 222 c, (pokój profesorski )

Curriculum Vitae:

2016 - 2017 – 2016-obecnie Adiunkt z habilitacją w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie

2008 - 2012 – 2008-2012 Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

2004 - 2007 – 2004-2007 Dr hab. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Kętach

2002 - 2016 – 2002-2016 Adiunkt z habilitacją w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

2002 - 2003 – 2002-2003 Dr hab. na Wydziale Nauk Prawnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

2000 - 2001 – 2000-2001 Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

1993 - 1999 – 1993-1999 Sekretarz Zespołu Badan nad Świadomością Prawną Społeczeństwa Polskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN

1993 - 1998 – 1993-1998 Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN

1990 - 1996 – 1990-1996 Prowadzenie polskiego biura International Social Service, międzynarodowej organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie

1978 - 1999 – 1978-1999 asystent, adiunkt Instytut Nauk Prawnych PAN

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki: Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media, władza, prawo: Wydawnictwo UJ , Kraków 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obywatel w procesie zmian.: Księgarnia Akademicka 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczno-kulturowe podłoże konfliktów prawnych. Studium konfliktów w dwu społecznościach wiejskich: Ossolineum,Wrocław-Warszawa 1991.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Polityka w epoce spektaklu [w:] Współczesne Media. Medialny Obraz Świata, tom 1 Część teoretyczna: UMCS, Lublin 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Media a proces budowy demokracji w Polsce [w:] Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009: Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O obywatelu i polityce [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki: WUJ, Kraków 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Silvio Berlusconi - kontrowersyjny przywódca [w:] Gra w przywództwo - jak zdobyć i utrzymać władzę: Collegium Civitas, Warszawa 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola mediów w procesie socjalizacji i kształtowaniu tożsamości [w:] Stare i nowe konteksty socjalizacji. Dylematy tożsamości: KSW Kraków 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryzys polityki a prawo [w:] Media - Władza - Prawo: WUJ, Kraków 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka i media we Włoszech w kontekście uropejskim [w:] Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów: wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tożsamość europejska, obywatelstwo europejskie a rola mediów [w:] Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej: Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obywatelstwo europejskie - czy nowa jakość? [w:] Prawo i ład społeczny: Uniwersytet Warszawski 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Beyond Politics: The Development of Non-Governmental Organisations in Poland in the 90s. [w:] Transformation und Integration Ost Mitteleuropas: Humaniora, Wien-Poznań 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religione, crisi sociale e transformazione in Polonia [w:] Oriente e Occidente d'Europa a confroto: Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rule of law as a Cultural a Achievement and the Prospects for its Development [w:] Central-Eastern Europe in Kulturelle Wandlungen. Zwischen dem Universalismus des Westens und dem Particularismus des Ostens: Humaniora, Wien-Poznań 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
On Communitarian Ideas and Social Change In Poland [w:] Im Zeichen der liberalen Erneuerung: Humaniora, Wien-Poznań 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pluralism and the Process of Social Change in Poland [w:] Der Schwierige Selbsfindungsprozzes: A. Marszałek, Wien-Toruń 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczna Komisja Pojednawcza - jej rola w rozwiązywaniu konfliktów [w:] Elementy socjologi prawa: Wydawnictwo UW 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo, moralność i ład społeczny [w:] Socjalizacja prawna: Scholar, Warszawa 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
On Building of Civil Society in Poland [w:] Wege aus der Krise, Mitteleuropaische Phantasmagorien: Bohlau Verlag, Wien-Koln 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O idei partycypacji w budowie społeczeństwa obywatelskiego [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie: WUJ, Kraków 1992.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

La cittadinanza e le nuove sfide. La Polonia fra l'eredita del socialismo reale e la modernizzazione [w:] Rassegna di Servizio Sociale 2002, s. 48-63. [więcej informacji]
Socio-Cultural Background of Legal Conflict In Rural Poland [w:] Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 1993, s. 107-121. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Etyka, a medializacja polityki; [podczas konferencji:] Etyka mediów. Etyczność w mediach [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, 2016-05-18

- Media, władza a kryzys wartości; [podczas konferencji:] Człowiek Media Państwo. Korelacje odpowiedzialności [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, 2015-11-17

- Jak media kreują rzeczywistość?; [podczas konferencji:] Media i etyka [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II , Kraków, 2010-05-12

- Media a kultura prawna; [podczas konferencji:] Media – Biznes – Kultura [miejsce konferencji:] Uniwersytet Gdański, 2010-03-25

- Media a budowa demokracji; [podczas konferencji:] 20 lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009 [miejsce konferencji:] Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie, 2009-05-26

- Media a społeczeństwo obywatelskie w Polsce; [podczas konferencji:] XV Ogólnopolski Sejmik Mediów Lokalnych i Samorządów [miejsce konferencji:] Bukowina Tatrzańska, 2009-04-22

- Media jako instrument polityki?; [podczas konferencji:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009-01-29

- Mass media and law in the contemporary society; [podczas konferencji:] Law, Justice in the Risk Society, Universita degli Studi [miejsce konferencji:] Mediolan, Włochy, 2008-07-07

- Populizm a media; [podczas konferencji:] Działania pozorne [miejsce konferencji:] Uniwersytet Łódzki, 2008-06-08

- Media, polityka, tożsamość; [podczas konferencji:] Współczesne media. Status i aksjologia, funkcjonowanie [miejsce konferencji:] UMCS ,Lublin, 2008-04-24

- Media a mit przywódcy; [podczas konferencji:] Mity, symbole, rytuały we współczesnej polityce [miejsce konferencji:] Collegium Civitas, Warszawa, 2007-11-23