Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor zwyczajny

Email: jerzy.jastrzebski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Dyżur:
środa, godz. 13.00-15.00, dyżur w terminach zajęć ul. Franciszkańska 1

Pełnione funkcje:

Wydział Nauk Społecznych - Kierownik dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Nowe media i dehumanizacja edukacji, [w:] Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni: NASK Impuls 2018, s. 103-112. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauka i dziennikarstwo w środowisku cyfrowym [w:] „Jestem kulturowym mieszańcem i to mi się podoba…”. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. Rocznicy urodzin: Libron 2018, s. 479-488. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Włochy [w:] Rynki medialne państw Europy Zachodniej. Regulacja, struktura, przemiany: Universitas 2018, s. 235-254. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka dziennikarska jako ideologia [w:] Etyka mediów – utopia czy powinność?: Biblos 2017, s. 56-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prasowe gatunki dziennikarskie we Włoszech [w:] Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 140-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziennikarstwo polskie 1935 i 1947. Ciągłość i zmiana [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty: Aspra 2017, s. 405-413. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Zmierzch mediów” czy „koniec dziennikarstwa” (jakie znamy)? [w:] Klinika dziennikarstwa – diagnoza: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 71-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć i pogrzeb Ojców Pustyni [w:] Dialog z tradycją. Tom VI Dawna i współczesna kultura funeralna: Columbinum 2017, s. 107-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agenda-setting i medialne ramy tożsamości [w:] Medialne reprezentacje kultury: Wydanictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2017, s. 15-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielki teolog i jego rozumienie komunikacji [w:] Komunikacja społeczna według Benedykta XVI: Petrus 2016, s. 13-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Medialna" tożsamosć religijna [w:] Tożsamosć religijna w nowoczesnosci: Wydawnictwo KUL 2015, s. 95-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Czy możliwa jest socjologia mediów? [w:] Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2018, s. 15-26. [więcej informacji]
Literatura – folklor – antropologia. Piotr Kowalski o sobie i swojej wczesnej twórczości [w:] Rocznik antropologii historii 2018, s. 17-28. [więcej informacji]
Region jako miejsce rzeczywiste i wyobrażone [w:] Media Kultura Społeczeństwo 2017, s. 7-16. [więcej informacji]