Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Adam Olszewski, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: adam.olszewski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Logiki

Dyżur:
Czwartek: 10:45 - 11:15, sala 112 ul. Bernardyńska 3; proszę o wcześniejsze umówienie się przez pośrednictwo maila: adam.olszewski@upjp2.edu.pl

Curriculum Vitae:

2015 – Stanowisko profesora UPJP2

2010 – Habilitacja

2008 – Członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

2000 – Członek redakcji Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

1999 – Adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie

1996 – Doktorat z filozofii pod kierunkiem ks. prof. M. Hellera

1996 – Członek OBI

1992 – Licencjat z filozofii pod kierunkiem ks. prof. M. Hellera

1983 – Święcenia kapłańskie

1983 – Magisterium z teologii

1977 – Matura - V Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Negation – various Insights, Białystok: University of Bialystok 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Church's Thesis. Logic, Mind and Nature, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Logic in Theology, Kraków: Copernicus Center Press 2012.[więcej informacji]
Teza Churcha. Kontekst historyczno-filozoficzny, Kraków: Universitas 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Church's Thesis After 70 Years, Niemcy: Ontos Verlag 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O rozumieniu implikacji w klasie logik porządku i jego znaczeniu w dążeniu do pewności językowej, Kraków: PAT 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Punkty styczności pomiędzy teologią i nauką [w:] Teologia nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 95-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy teza Churcha ma jeszcze jakieś znaczenie dla informatyki? [w:] Informatyka a filozofia. Od informatyki i jej zastosowań do światopoglądu informatycznego 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O intuicyjnym pojęciu funkcji [w:] Filozofia matematyki i informatyki 2015.[więcej informacji]
Mathematical Subject and Church's Thesis [w:] Church's Thesis: Logic, Mind and Nature: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Logika wiary i logika wierzenia [w:] Kilka słów o wierze, Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 11-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Próba rekonstrukcji pojęcia wolnej woli na podstawie spuścizny piśmienniczej Matki Zofii Czeskiej [w:] Błogosławiona Matka Zofia Czeska. Prekursorka integralnego Wychowania dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2013, s. 130-149. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Intuicjonizm vs Platonizm. Na przykładzie lematu Koeniga [w:] Swiaty matematyki. Tworzenie czy odkrywanie?, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010, s. 261-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Istnienie świata a nauka. Komentarz logiczny [w:] Ponad demarkacją, Tarnów: Biblos 2008, s. 15-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teza Churcha a geneza pojeć obliczalności. Zarys problemu [w:] Wyzwania racjonalności. Księdzu Michałowi Hellerowi wspólpracownicy i uczniowie, Kraków: WAM , OBI 2006, s. 171-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Church's Thesis as Formulated by Church [w:] Church's Thesis after 70 years, Frankfurt: Ontos Verlag 2006, s. 383-392. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Uwagi filozoficzno - logiczne na temat kłósakowskich implikacji ontologicznych typu redukcyjnego [w:] Filozofia a Nauka, Tarnów: OBI, Biblos 2004, s. 97-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Introduction with remarks on the history of negation [w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2018, s. 7-13. [więcej informacji]
Comments on the Acceptance and Rejection of Sentences in Theology [w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 2018, s. 99-113. [więcej informacji]
Negation in the language of theology–some issues [w:] Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce) 2018, s. 87-107. [więcej informacji]
About a mature theory of Fregean sense [w:] Logic and Logical Philosophy 2017, s. 417-428. [więcej informacji]
A Few Comments on the Linda Problem [w:] OrganonF 2017, s. 184-195. [więcej informacji]
Negacja w języku teologii [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 279-294. [więcej informacji]
Projekt If-Theology. Pomiędzy fantazmatem a rzeczywistością [w:] Logos i Ethos 2014.[więcej informacji]
Pewna krytyka teologii naturalnej [w:] Analecta Cracoviensia 2014.[więcej informacji]
Podmiot matematyczny Hilberta [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 53 2013, s. 93-132. [więcej informacji]
Matematyka czy teologia? Hilbert, Gordan i początki formalizmu [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, LI 2012, s. 131-149. [więcej informacji]
Logika zapętleń [w:] Copernicus Center Press, 1 2011, s. 33-50. [więcej informacji]
The Mathematics of the Transcendental Ego [w:] Copernicus Center Reports 2, 1 2011, s. 75-124. [więcej informacji]
Kilka uwag o cudach z perspektywy logicznej [w:] Logika i teologia, 1 2011, s. 140-150. [więcej informacji]
Uwagi o Rajmundzie Lullusie, jego dziele i logice treści [w:] Logos i Ethos, 1(28) 2010, s. 89-106. [więcej informacji]
Kilka uwag o kryterium Quine'a [w:] Filozofia nauki, X 2010, s. 1-10. [więcej informacji]
O nieusuwalności podmiotu matematycznego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 45 2009, s. 1-15. [więcej informacji]
Church's Thesis as an Empirical Hypothesis [w:] Informatica, 3 2005, s. 119-130. [więcej informacji]
Uwagi o dowodzie Tezy Churcha [w:] Filozofia Nauki, 4 2005, s. 113-128. [więcej informacji]
Teza Churcha a definicja prawdy Tarskiego [w:] Analecta Cracoviensia, 33 2001, s. 171-176. [więcej informacji]
Maszyna Posta [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, 1 2001, s. 14-16. [więcej informacji]
Godel a Teza Churcha [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 5 2001, s. 31-34. [więcej informacji]
Teza Churcha a twierdzenie Godla [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXVI 2000, s. 59-65. [więcej informacji]
Jak uczyć logiki? [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXVI 2000, s. 111-114. [więcej informacji]
Benedykta Bornsteina logika treści [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXIII 1999, s. 95-101. [więcej informacji]
Kilka uwag na temat demokracji [w:] Logos i Ethos, 1(7) 1999, s. 116-122. [więcej informacji]
Teza Churcha a Platonizm [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXIV 1999, s. 96-100. [więcej informacji]
O roli Tezy churcha w dowodzie pewnego twierdzenia [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXV 1999, s. 76-81. [więcej informacji]
O znaczeniu okresu warunkowego [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXII 1998, s. 53-62. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Intuicja i losowość; [nr projektu:] 501-10-020060

-Zjawisko wiedzy prawdopodobnej; [nr projektu:] 221205

Wygłoszone referaty:

- Was Brouwer a solipsist?; [podczas konferencji:] Solipsyzm [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-10

- An argument against solipsism; [podczas konferencji:] Solipsyzm [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-05-10

- Negacja w języku teologii; [podczas konferencji:] Negacja [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-12

- O intuicyjnym pojęciu funkcji; [podczas konferencji:] IV Konferencja Filozofia Matematyki i Informatyki [miejsce konferencji:] Poznań, 2014-12-05

- Theology and Negation. Selected Problems; [podczas konferencji:] Is God beyond Logic? [miejsce konferencji:] Louvain-la-Neuve, 2014-07-02

- Próba rekonstrukcji pojęcia wolnej woli na podstawie spuścizny piśmienniczej Matki Zofii Czeskiej; [podczas konferencji:] Sługa Boża Matka Zofia Czeska - prekursorka integralnego wychowania młodzieży [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-09-13

- Podmiot matematyczny Hilberta; [podczas konferencji:] Copernicus Center Colloquium 2 [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-02-25

- Studium przypadku: Church; [podczas konferencji:] V Konferencja z cyklu " Studium przypadku: Wokół myśli Michała Hellera" [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-12-01

- Logika wiary i logika wierzenia; [podczas konferencji:] Konferencja "O wierze", rozpoczęcie Roku Wiary i 20-lecia seminarium oo. Reformatów [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-10-19

- Some remarks on miracles from a logical perspective; [podczas konferencji:] Language, Logic, Theology [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-09

- Matematyka czy teologia? Gordan i początki formalizmu; [podczas konferencji:] III Konferencja Filozofii Matematyki [miejsce konferencji:] Poznań, 2011-10-17

- O podmiocie matematycznym; [podczas konferencji:] Konferencja poświęcona prof. Andrzejowi Pelczarowi pt. "W służbie nauki" [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-06-17

- Mathematical Subject and Church's Thesis; [podczas konferencji:] Church's Thesis: Logic, Mind and Nature [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-03

- O pewnych wnioskowaniach na temat istnienia Boga; [podczas konferencji:] Posiedzenie naukowe Komisji PAU "Fides et Ratio" [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-17

- Intuicjonizm vs. platonizm. Na przykładzie lematu Königa; [podczas konferencji:] Copernicus Center Colloquium 2 [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-01-16

- Kilka uwag filozoficznych na temat lematu Königa; [podczas konferencji:] II Konferencja pt. "Filozofia Matematyki" [miejsce konferencji:] Poznań, 2009-09-23

- Teza Churcha i pojęcia według Pavla Tichego; [podczas konferencji:] Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki [miejsce konferencji:] Szklarska Poręba, 2006-05-09

- Wkład S. Kleene'ego w sformułowanie Tezy Churcha; [podczas konferencji:] Zebranie Towarzystwa Filozoficznego "Ignatianum" [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-11-02

- Teza Churcha - interpretacja oryginalnego sformułowania; [podczas konferencji:] 51 Konferencja Historia Logiki [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-10-27

- Teza Churcha jako hipoteza empiryczna; [podczas konferencji:] Informatyka - Badania i Zastosowania [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2005-02-27

- Uwagi o możliwości dowodu Tezy Churcha; [podczas konferencji:] VII Zjazd Filozofii Polskiej [miejsce konferencji:] Szczacin, 2004-09-14

- Kilka uwag o Tezie Churcha i pewnym aksjomacie Hilberta; [podczas konferencji:] IX Konferencja pt. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki [miejsce konferencji:] Karpacz, 2004-04-30

- O Tezie Churcha; [podczas konferencji:] Zebranie Zakładu Epistemologii Uniwersytetu Jagiellońskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-11-07

- O Tezie Churcha i Twierdzeniu Tarskiego; [podczas konferencji:] V Konferencja pt. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki [miejsce konferencji:] Karpacz, 2000-05-13