Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

mgr Marcin Rdzak

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – wykładowca

Email: marcin.rdzak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Pełnione funkcje:

Instytut Historii - Zastępca kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Curriculum Vitae:

2018 - 2019 – Uczestnik grantu badawczego "Adam Sapieha świadek dziejów Narodu w dokumentach archiwalnych" jako wykonawca kwerendy w Tajnym Archiwum Watykańskim, archiwum Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, archiwum Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie oraz w Bibliotece Narodowej Włoch w Rzymie

2017 - 2018 – Dotacja celowa WHiDK UPJPII na kwerendy w Archiwum Generalnym Zakonu Karmelitów w Rzymie, Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, Państwowym Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie, Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, Austriackim Archiwum Państwowym we Wiedniu, Austriackiej Bibliotece Narodowej we Wiedniu

2016 - 2017 – studia podyplomowe: Informatyka - Projektowanie, Programowanie i Eksploatacja Systemów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2014 - 2019 – studia doktoranckie: Historia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2010 - 2012 – studia magisterskie: Historia spec. archiwistyka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2007 - 2010 – studia licencjackie: Historia spec. archiwistyka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2019 – 2-miesięczny staż w Archiwum Historycznym Unii Europejskiej we Florencji (program Erasmus+)

2019 – Konferencja szkoleniowa "System ADE - archiwalny kurs na innowacje" - Ministerstwo Rozwoju, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

2018 – Członkostwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, oddział w Krakowie

2018 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym, sekcji Historii Kościoła, oddział w Krakowie

2018 – Sekretarz Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2018 - 2020 – Uczestnik grantu "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" jako prowadzący warsztaty dla młodzieży licealnej z pisania scenariusza gry komputerowej z wykorzystaniem wiedzy historycznej (e-learning oraz warsztaty stacjonarne)

2018 – szkolenie: Cyfrowa humanistyka: Animacja w pracy ze zdigitalizowanymi zasobami muzealnymi - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (prowadzący: dr Radosław Bomba)

2018 – szkolenie: Wizualizacja sieci w badaniach humanistycznych - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (prowadzący: dr Radosław Bomba)

2017 - 2018 – Wiceprezes Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2017 – szkolenie: Foundations in English Academic Writing & Speaking - Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie

2016 – szkolenie: Archiwizacja stron WWW w praktyce badawczej - Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2016 - 2017 – Sekretarz Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2015 – uczestnictwo w projekcie Bronowickie Archiwum Społeczne Plus. Przeprowadzałem wywiady ze świadkami historii metodą oral history oraz pozyskiwałem i digitalizowałem materiały archiwalne.

2013 – staż w ramach programu "Kurs na Kulturę" Narodowego Centrum Kultury w Muzeum Historycznym m. Krakowa, oddział Ulica Pomorska 2

2013 – certyfikat E.12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Zwrot archiwalny oczami archiwisty- próba podsumowania [w:] Wieloaspektowość antropologii kulturowej. Polityka, Kościół, kultura: Wydawnictwo Naukowe Archaegraph 2018, s. 71-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Archiwa Kościoła katolickiego- w służbie Kościoła i społeczeństwa [w:] Wieloaspektowość antropologii kulturowej. Polityka, Kościół, kultura: Wydawnictwo Naukowe Archaegraph 2018, s. 137-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakralny krajobraz kulturowy Nowej Huty [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum-profanum: Wydawnictwo Avalon 2017, s. 141-151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tatara Leonard Jan (o. Mikołaj) OFM [w:] Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 1: Wydawnictwo UNUM 2017, s. 169-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kancelarie kościelne w Polsce. Stan i perspektywy badań [w:] Badania Inspirowane Chrześcijaństwem: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 92-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasób Internetu jako źródło historyczne. Wprowadzenie do zagadnienia archiwizacji Webu [w:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych” (DVD z nagraniem konferencji): Avalon 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje powstania Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych, [w:] Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki 2016, s. 306-311. [więcej informacji]
Opinia publiczna wobec braku zgody kardynała Jana Puzyny na pochówek Juliusza Słowackiego na Wawelu [w:] Historia - w drodze ku przyszłości, t. 2: o-historii.pl 2016, s. 307-318. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Państwowe prawodawstwo wobec podmiotów oferujących przechowywanie akt osobowych i płacowych [w:] Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2012, s. 170-175. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Między herbem a logo. Refleksja nad współczesną heraldyką kościelną; [podczas konferencji:] Badania Młodych Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2018-06-15

- What is personal digital archiving?; [podczas konferencji:] Doctoral Research Conference: Share and Inspire [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2018-06-14

- Alan Turing i jego maszyna. Trudna biografia geniusza.; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2018-05-18

- Records from the 19-th century related to the history of the Carmelite Convent in Lviv kept in the General Archive of Carmelite Order in Rome. Archival study approach.; [podczas konferencji:] The international conference „We cannot see what we do not know“ [miejsce konferencji:] Univerzita Karlova v Praze, 2018-04-26

- Ochrona cyfrowego dziedzictwa kulturowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej; [podczas konferencji:] Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017-11-14

- Book of Enrolment to the Fraternity of the Scapular from the Convent of Carmelite Fathers in Lwow. The Transition of Devotion Patterns; [podczas konferencji:] (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers [miejsce konferencji:] Univerzita Karlova v Praze, 2017-09-25

- Akta lwowskiego klasztoru karmelitów trzewiczkowych z XIX wieku. Studium archiwoznawcze; [podczas konferencji:] Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017-05-19

- To Preserve the Digital World. The Challenges of Modern Archives; [podczas konferencji:] Doctoral Research Conference: Share and Inspire [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017-04-27

- Kontrakty i umowy lwowskiego klasztoru Zakonu Karmelitów antiquae observantiae regularis w XIX wieku; [podczas konferencji:] XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2017-04-06

- Zasób Internetu jako źródło historyczne. Wprowadzenie do zagadnienia archiwizacji Webu; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja "Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych" [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016-12-01

- Zwycięskie życie Arkadego Fiedlera (1894-1985); [podczas konferencji:] Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016-10-27

- Jak się to robi na Zachodzie? Środowisko instytucji archiwizujących strony internetowe w świetle Web Archiving Environmental Scan; [podczas konferencji:] Zabezpieczanie dziedzictwa cyfrowego [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2016-06-24

- "Conspectus totius archivi…" czyli o układzie archiwum lwowskiego klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych w XIX wieku; [podczas konferencji:] XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016-04-19

- Stan badań nad kancelariami kościelnymi w Polsce; [podczas konferencji:] Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016-02-26

- Insygnia i atrybuty pontyfikalne, czyli o symbolice oraz funkcji naczyń i znaków przynależnych sprawującym władzę pasterską na przykładach krakowskich; [podczas konferencji:] Polska kultura religijna [miejsce konferencji:] Akademia Ignatianum w Krakowie, 2015-12-09

- Czy archiwum w dobie cyfrowej jest jeszcze potrzebne?; [podczas konferencji:] Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015-11-24

- Z Krakowa do Melanezji, czyli rzecz o Bronisławie Malinowskim (1884-1942); [podczas konferencji:] Jak osiągnąć sukces? Kariery na przestrzeni stuleci [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015-10-08

- Historia powstania Archiwum Narodowego Stanów Zjednoczonych (NARA); [podczas konferencji:] XVII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015-05-15

- Opinia publiczna wobec braku zgody kard. Puzyny na pochówek Juliusza Słowackiego na Wawelu; [podczas konferencji:] XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów [miejsce konferencji:] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2015-04-23

- Państwowe prawodawstwo wobec podmiotów oferujących przechowywanie akt osobowych i płacowych; [podczas konferencji:] XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2011-04-27