Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Rafał Opulski

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – wykładowca

Email: rafal.opulski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego

Dyżur:
Najbliższe dyżury: 23.01. - godz. 18.00, 3.02. - godz. 16.00, 10.02. - godz. 16.00. Sala 202a.

Curriculum Vitae:

2018 - 2020 – wykonawca w ramach projektu unijnego "Uniwersytet Młodego Odkrywcy - Historia ma przyszłość. Warsztaty historyczne dla młodzieży organizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie"

2018 - 2020 – wykonawca w ramach grantu "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności", konkurs MNiSW Dialog 0245/2018

2017 – certyfikowany trener, Szkoła Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego BCB, Kraków

2016 – uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy pt. „Mit wroga w propagandzie politycznej Polski Ludowej w latach 1949-1954”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

2013 – uzyskanie tytułu magistra religioznawstwa na podstawie pracy pt. „Polskie mity polityczne XX i XXI wieku”, Instytut Religioznawstwa UJ.

2011 - 2014 – sekretarz redakcji oraz redaktor prowadzący serii nauk społecznych "Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ".

2010 - 2011 – koordynator i ekspert krajowy międzynarodowego projektu "Global Leadership" prowadzonego przez Boston University

2009 - 2011 – członek redakcji oraz działu korekt "Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ".

2009 - 2019 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych

2006 - 2008 – Studium Pedagogiczne UJ

2005 – uzyskanie tytułu magistra stosunków międzynarodowych na podstawie pracy pt. „Koncepcja polityki wschodniej Jerzego Giedroycia względem Ukraińców, Litwinów i Białorusinów z uwzględnieniem perspektywy historycznej", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

2004 – praktyka w Departamencie Kształcenia Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa

2003 – praktyka w Biurze Spraw Międzynarodowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

Działalność pozanaukowa:

2019 – zorganizowanie międzynarodowych warsztatów dla studentów i młodych naukowców z krajów Grupy Wyszehradzkiej

2017 - 2020 – publikacja artykułów popularnonaukowych na łamach "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej": "Stany Zjednoczone Ameryki, ropa i perski węzeł. 40. lecie doktryny Cartera", "Zbliżająca się nawałnica. Potencjał militarny Polski i Niemiec we wrześniu 1939 r.", "22 lipca – urodziny PRL", "'Przekrój' komunizmu", "'Apogeum zagrożenia'. Władze wobec I pielgrzymki papieża do Krakowa", "Negocjacyjna gra wokół 'okrągłego stołu'", "Nowy stary ład. Traktat pokojowy w Wersalu", "Powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową", "Komitet Narodowy Polski", "Polnische Wehrmacht: 'marionetki Beselera' czy zalążek wojska polskiego?", "Tysiąc szkół na Tysiąclecie", "Groźniejszy od dzikiej bestii. Sprawa Karola Kota", "Słońce komunizmu. Propagandowy wizerunek Józefa Stalina", "Przewrót majowy. Dramat Marszałka - dramat Polski?", "Komunizm: raj, którego nie było".

2017 - 2019 – wygłoszenie wykładów popularyzujących naukę: "Film w służbie propagandy komunistycznej", "Nie tylko pałką, ale i słowem! Propaganda komunistyczna w PRL", 'Piłsudczyzna'. Wizerunek II RP w PRL", "Wróg w propagandzie PRL","Stan wojenny w Polsce: przyczyny, przebieg, skutki", "Propaganda polityczna w Polsce okresu stalinowskiego", "'Niech żyje wolność! Marzec '68 w Polsce".

2016 - 2018 – prowadzenie warsztatów z zakresu tematyki społeczeństwa obywatelskiego, edukacji filmowej, wychowania patriotycznego, komunikacji interpersonalnej, zastosowania nowoczesnych metod nauczania.

2010 - 2017 – aktywna działalność w trzecim sektorze w zakresie projektów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji i edukacji filmowej, współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Generator w Warszawie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Działania komunistycznej władzy wobec "wichrzycieli" w marcu 1968 r. w Krakowie [w:] Marzec 1968. Fakty, wydarzenia, interpretacje: Toruń 2018, s. 75-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy chodzi o to, aby świat zmienić? Elementy gnostycyzmu w komunizmie [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum - profanum: Wydawnictwo Avalon 2017, s. 599-607. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Amerykański mit wojny [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne: Księgarnia Akademicka 2013, s. 199-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niemiecki narodowy socjalizm jako religia polityczna. Obrzędy nazizmu i ich funkcje formacyjne [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – Religia – Etos: Zakład Wydawniczy 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mit jako produkt marketingu politycznego [w:] Rocznik Mitoznawczy. Tom 2: Collegium Columbinum 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Gracze, szulerzy i wiatr zmian O negocjacjach przy „okrągłym stole” [w:] Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej historii Polski 2019, s. 43-50. [więcej informacji]
Stalinization, de-Stalinization, and re-Stalinization. 1953 behind the “Iron Curtain” [w:] „The Person and the Challenges” 2019, s. 25-39. [więcej informacji]
Przyczyny akceptacji społecznej nazizmu w kontekście wybranych teorii psychologii społecznej [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne 2011, s. 53-62. [więcej informacji]
Piotr Osęka, Mydlenie oczu. Przypadki propagandy w Polsce - uwagi recenzyjne [w:] Meritum - Rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2011, s. 213-220. [więcej informacji]
O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej - uwagi recenzyjne [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 471-478. [więcej informacji]
Rozmowy w Maisons-Laffitte 1981 – uwagi recenzyjne [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 567-569. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski; [podczas konferencji:] Władze wobec wizyty Jana Pawła II w Krakowie [miejsce konferencji:] Gniezno, 2019-05-31

- Legitymizacja władzy PZPR na łamach Gazety Krakowskiej za rządów Bolesława Bieruta; [podczas konferencji:] Oficjalna prasa w Polsce w 1944-1989 [miejsce konferencji:] Szczecin, 2019-05-29

- "Operator Was podpatrzył! Bikiniarze, Dżollerzy i bażanci w propagandzie PRL; [podczas konferencji:] X Międzynarodowa konferencja "Symbol - znak - rytuał. Nagość i odzienie" [miejsce konferencji:] UPJPII, Kraków, 2018-12-05

- Propagandowy obraz świata na łamach „Przekroju” w okresie Polski stalinowskiej; [podczas konferencji:] Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989 [miejsce konferencji:] Szczecin, 2018-09-25

- Działania świetlicy szkolnej na rzecz środowiska lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego; [podczas konferencji:] X Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-04-16

- Wizerunek młodzieży w propagandzie komunistycznej w okresie wydarzeń marcowych 1968 r.; [podczas konferencji:] Opozycja akademicka w Polsce i na Węgrzech w latach 1956-1989 [miejsce konferencji:] Szeged, Węgry, 2018-04-13

- "Trzeba wkroczyć zdecydowanie, z całą siłą!”. PZPR w Krakowie wobec wydarzeń Marca ‘68; [podczas konferencji:] Marzec 1968 – etap w drodze do wolności [miejsce konferencji:] UMK, Toruń, 2018-03-21

- Czy chodzi tylko o to, aby świat zmienić? Elementy gnostyckie w ideologii i praktyce komunizmu; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie [miejsce konferencji:] UPJPII, Kraków, 2017-05-11

- Proces mitologizowania wizerunku wroga w propagandzie politycznej państw totalitarnych; [podczas konferencji:] Mit, symbol i rytuał w polityce [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2015-05-08

- Charakterystyka mitu politycznego: opis typu idealnego.; [podczas konferencji:] VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Kierunki badawcze w filozofii”. [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-12

- Symboliczne formy sprawowania władzy w Polsce okresu stalinowskiego.; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mity – społeczeństwo – władza”. [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-11-16

- „Zatrzymać inwazję Polaków!". Działalność i propaganda skrajnej prawicy w Niemczech w latach 2004-2009.; [podczas konferencji:] I Zjazd Niemcoznawców. [miejsce konferencji:] Wrocław, 2010-05-10

- Kategoria "obcego" w systemach totalitarnych.; [podczas konferencji:] I Międzynarodowa Sesja Humanistyczna. Pojęcia "swój" i "obcy" w badaniach historycznych i antropologicznych. [miejsce konferencji:] Toruń, 2009-05-19

- Funkcje mitu Führera w narodowosocjalistycznej propagandzie.; [podczas konferencji:] Mit autorytetu – autorytet mitu. [miejsce konferencji:] Białystok, 2008-12-19

- Mit jako produkt marketingu politycznego.; [podczas konferencji:] "Narrare necesse est" (O. Marquard): O potrzebie i trwałości mitu w świecie odczarowanym. [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-18

- Analiza przyczyn akceptacji nazizmu ze szczególnym uwzględnieniem psychoanalitycznej teorii Ericha Fromma; [podczas konferencji:] Tematy, które nam odradzano: zło, przemoc, cierpienie [miejsce konferencji:] UJ, Kraków, 2006-04-23