Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

mgr Adrian Cieślik

Zatrudnienie:


Email: adrian.cieslik92@gmail.com

Dyżur:
Czwartki, 11.30 - 13.00 Sala 202 (Gabinet), ul. Franciszkańska 1

Curriculum Vitae:

2016 – Studia doktoranckie z historii - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

2014 - 2016 – Studia magisterskie z historii, spec. archiwistyka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2011 - 2014 – Studia licencjackie z historii, spec. archiwistyka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Działalność pozanaukowa:

2015 – Redaktor strony internetowej: www.historia.gminadobra.pl oraz portalu Historia Dobrej na facebooku - prezentacja historii regionalnej, związanej z Dobrą k. Limanowej

2012 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym (od 2016 r. wiceprezes Limanowskiego Oddziału)

2012 - 2018 – Członek (2012), Sekretarz (2012 - 2014), Prezes (2014 - 2018) Koła Naukowego Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Dziedzictwo kulturowe w codzienności. Wybrane przykłady profesji i zawodów dawnej ludności wsi małopolskich [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europu. Sacrum-profanum: Avalon 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Śladami Stanisława Małachowskiego, dobrodzieja Polski i wsi w Beskidzie [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015.[więcej informacji]
Ks. Leopold Kmietowicz - z parafii w Dobrej do insurekcji tatrzańskiej [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015, s. 8-8. [więcej informacji]
Świąteczna proza naszego rodaka spod Tobruku i Monte Cassino [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015, s. 8-8. [więcej informacji]
O. Bertrand Jan Czyrnek - człowiek o subtelnej i niezmożonej duszy [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015, s. 8-8. [więcej informacji]
Skąd się wzięły palmy i śmiguśnioki [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015, s. 8-8. [więcej informacji]
Była kiedyś organistówka w Dobrej [artykuł o początkach szkoły w Dobrej] [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015, s. 8-8. [więcej informacji]
Jak komendant Józef Piłsudski pogonił Moskali i co z tego wynikło [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015, s. 8-8. [więcej informacji]
Jak dwór w Stróży stał się kuźnią kadry wojskowej II Rzeczypospolitej [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2015, s. 8-8. [więcej informacji]
Limanowianin z wyboru, który uczył kilka pokoleń miłości do naszej ziemi [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2014.[więcej informacji]
Ksiądz doktor Edward Wojtusiak, dobry proboszcz z wioski Dobrej [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2014.[więcej informacji]
Ledwo ich poznano po zwęglonych czaszkach i niedopalonym ubraniu [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2014.[więcej informacji]
Orli lot Leopolda Węgrzynowicza, patrioty i krajoznawcy z Beskidu [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2014.[więcej informacji]
Historia herbu gm. Dobra, czyli jak związana chusta zastąpiła baranka [w:] Gazeta Krakowska. Tygodnik Ziemia Limanowska 2014.[więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Archiwistyka w służbie historii regionalnej; [podczas konferencji:] VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne [miejsce konferencji:] Toruń, 2017-12-07

- Podstawowe problemy archiwistyki kościelnej i propozycje ich rozwiązania; [podczas konferencji:] XI Zjazd IFAR [miejsce konferencji:] Lublin, 2017-11-10

- Geografowie Beskidów: Ludomir Sawicki (1884-1928) i Kazimierz Sosnowski (1875-1954); [podczas konferencji:] - [miejsce konferencji:] Dobczyce, 2017-09-30

- Archiwum parafialne w Dobrej k. Limanowej - dzieje, zasób, inwentarz; [podczas konferencji:] XIX Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017-04-06

- Wyleć orłem z swego gniazda, miłać będzie taka jazda”. Życie i działalność prof. Leopolda Węgrzynowicza (1881 - 1960) - etnografa i krajoznawcy z Dobrej; [podczas konferencji:] - [miejsce konferencji:] Limanowa, 2017-01-27

- Ojciec Bertrand Jan Czyrnek OP (1899-1977) i jego pokorna droga do kariery; [podczas konferencji:] Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci [miejsce konferencji:] Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2016-10-27