Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Ewa Skotniczna

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent

Email: ewa.skotniczna@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Dziejów Kultury

Dyżur:
środa 9.30-10.15

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Ćwiczenia ze wstępu do historii sztuki (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Proseminarium z historii sztuki nowożytnej; [w ramach:] Proseminarium (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Proseminarium z historii sztuki nowożytnej; [w ramach:] Proseminarium (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rynek sztuki i antyków (kierunek: moduł 1; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia (nowożytność) (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Rola grafiki w kształtowaniu kanonu zabytków architektury w XIX wieku; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Historia technik artystycznych (malarstwo, grafika, rysunek) (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Proseminarium z historii sztuki nowożytnej; [w ramach:] Proseminarium (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Proseminarium z historii sztuki nowożytnej; [w ramach:] Proseminarium (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Sztuka świata (kierunek: Turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia sztuki współczesnej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Widoki architektury w grafice XIX wieku. Z problematyki kształtowania kanonu zabytków narodowych: Attyka 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Kreowanie zabytków architektury na atrakcje turystyczne w dziewiętnastowiecznych albumach malowniczych [w:] Monografia naukowa. Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Meble art déco jako element wyposażenia mieszkań dwudziestolecia międzywojennego na polskim rynku sztuki [w:] Polskie art déco. Materiały czwartej sesji naukowej Polskie art déco. Wnętrza mieszkalne w stylu art déco: Muzeum Mazowieckie w Płocku 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charakterystyka twórczości krakowskiego formisty Leona Chwistka na przykładzie portretów żony artysty [w:] Międzywojenny Kraków. Architektura. Kultura. Nauka: Episteme 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edukacyjna rola ilustracji w dziewiętnastowiecznej prasie dla dzieci i młodzieży [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle badań do dziejów rynku sztuki w Polsce [w:] Sztuka Europy Wschodniej 2016, s. 243-250. [więcej informacji]
Inspiracje edukacją monachijską w twórczości Witolda Pruszkowskiego na przykładzie obrazów Świt i Zmierzch [w:] Sztuka Europy Wschodniej 2015, s. 293-300. [więcej informacji]
Centralna kaplica kopułowa i „Grób Chrystusa” w zespole bożogrobców w Miechowie oraz ich związki z Krakowem w świetle odkryć konserwatorskich i badań z historii sztuki [w:] Rocznik Krakowski 2015, s. 35-55. [więcej informacji]
Popularyzacja zabytków ojczystych w grafice polskiej XIX wieku [w:] Ochrona Zabytków 2013, s. 327-347. [więcej informacji]
Dziewiętnastowieczne ryciny z widokami miast i zabytków na rynku sztuki w Polsce [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 59-74. [więcej informacji]
Architektura i rzeźba nagrobna cmentarza w Smardzowicach [w:] Teki Krakowskie 2009, s. 49-64. [więcej informacji]