Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – profesor zwyczajny

Email: jan.dyduch@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Osobowego i Ustroju Kościoła - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Analecta Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
wtorek 11.30 - 12.15, ul. Kanonicza 9, biblioteka WPK

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Prawo kanoniczne (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo kanoniczne I (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Lud Boży (ustrój hierarchiczny: I) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Lud Boży (ustrój hierarchiczny: II) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Lud Boży (ustrój hierarchiczny: I) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Lud Boży (ustrój hierarchiczny: II) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Lud Boży (ustrój hierarchiczny: I) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Lud Boży (ustrój hierarchiczny: II) (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2007.[więcej informacji]
Kanoniczne wizytacje parafii kardynała Karola Wojtyły, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2000.[więcej informacji]
Konkordat 1993 : dar i zadanie dla Kościoła i Polski : praca zbiorowa, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1998.[więcej informacji]
Kardynał Karol Wojtyła w służbie Kościołowi powszechnemu : udział w pracach Kurii Rzymskiej i Synodów Biskupich, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1998.[więcej informacji]
Służyć mądrością : kazania i przemówienia ks. kardynała Franciszka Macharskiego skierowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Papieskiej Akademii Teologicznej ; Wydawnictwo "Czuwajmy". Zakład Poligraficzny 1994.[więcej informacji]
Kazania i przemówienia Kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Papieskiej Akademii Teologicznej ; Wydawnictwo "Czuwajmy". Zakład Poligraficzny 1994.[więcej informacji]
Rola i znaczenie Konkordatu, 1993 r. : praca zbiorowa, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1994.[więcej informacji]
Statut Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie : opracowanie i komentarz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 1992.[więcej informacji]
Wezwani do winnicy i wszczepieni w Chrystusa : komentarz do adhortacji apostolskiej "Christifideles laici", Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1989.[więcej informacji]
Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodastwie posoborowym, Kraków: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego 1985.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Adhortacja Amoris Laetitia twórczą kontynuacją adhortacji Familiaris consortio? [w:] Dyskusje nad Amoris laetitia [Annales Canonici. Monographiae 6]: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017, s. 27-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Małżeństwo sakramentalnym przymierzem [w:] Znaczenie wiary dla małżeństwa: w kierunku zmiany prawa [Annales Canonici. Monographiae 4]: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2016, s. 7-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współpraca duchownych ze świeckimi [w:] W służbie Wiekuistej Prawdzie : Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014 : księga jubileuszowa: Wydawnictwo UNUM 2015, s. 26-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Preambuła [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus": Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2015, s. 21-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność kobiety w Kościele [w:] Prawa dziecka : perspektywa Kościoła: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 47-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Charakterystyka procesów kanonizacyjnych prowadzonych za pontyfikatu Jana Pawła II [w:] Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków 2014, s. 279-293. [więcej informacji]
Urzędy kościelne w świetle polskich konkordatów z 1925 i 1993 roku [w:] Konkordat: ocena z perspektywy 15 lat obowiązywania [Annales Canonici. Monographiae 2]: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 7-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lata seminaryjne biskupa Tadeusza Rakoczego [w:] In aedificationem Corporis Christi, Bielsko Biała ; Kraków 2013, s. 277-290. [więcej informacji]
Obrona praw ludzkich drogą do pokoju [w:] Servabo legem tuam in toto corde meo : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków 2013, s. 239-249. [więcej informacji]
Nowa ewangelizacja priorytetowym zadaniem Kościoła [w:] Habent omnia tempora sua, Kraków 2013, s. 137-148. [więcej informacji]
Rola i znaczenie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie [w:] Regnare, gubernare, administrare, Kraków 2012, s. 345-353. [więcej informacji]
I Synod Prowincji Krakowskiej. Refleksje z okazji 25-lecia zakończenia [w:] Jan Paweł II : posługa myślenia, Kraków 2011, s. 245-254. [więcej informacji]
Małżeństwo i rodzina w świetle wskazań I Synodu Diecezji Katowickiej i I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2010, s. 211-221. [więcej informacji]
Wolność jako przewodnia idea polskiego Konkordatu z 1993 roku [w:] Vetera novis augere, Kraków 2010, s. 183-189. [więcej informacji]
Posługa uświęcania w świtle postanowień Konkordatu z 1993 r. [w:] Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2009, s. 343-352. [więcej informacji]
Papieska uczelnia w Krakowie : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2009, s. 513-521. [więcej informacji]
Podstawowe prawa i obowiązki wiernych w KPK i partykularnym prawie polskim [w:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź 2009, s. 87-98. [więcej informacji]
Przesłanie Jana Pawła II do polskich uczelni kościelnych i katolickich [w:] In Persona Christi : księga ma 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika, Lublin 2009, s. 217-225. [więcej informacji]
Il cancelliere e notai della curia diocesana nella legislazione latina e orientale [w:] Systeme juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques : sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali, Beyrouth 2008, s. 643-648. [więcej informacji]
Zadania rodziny chrześcijańskiej w postanowieniach polskich synodów plenarnych [w:] Matrimonium spes mundi : małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym polskim i międzynarodowym, Olsztyn 2008, s. 318-326. [więcej informacji]
Charakterystyka I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości, Kraków 2008, s. 231-242. [więcej informacji]
Normatywny charakter apostolstwa świeckich [w:] 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego : dziedzictwo - charyzmat - apostolstwo, Ząbki 2008, s. 314-323. [więcej informacji]
Kaznodziejstwo w Synodach Archidiecezji Lwowskiej dwudziestego wieku [w:] Scire Deum : księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2007, s. 377-386. [więcej informacji]
Ochrona godności człowieka i jego praw w Konkordacie polskim z roku 1993 [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków 2006, s. 543-556. [więcej informacji]
Odzwierciedlenie nauczania Soboru Watykańskiego II o Kościołach partykularnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego [w:] Sobór Watykański II : inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin 2006, s. 93-109. [więcej informacji]
Kardynał Karol Wojtyła jako pracodawca w Archidiecezji Krakowskiej [w:] Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego, Olsztyn 2006, s. 17-27. [więcej informacji]
Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań 2005, s. 42-52. [więcej informacji]
Posługa prorocko-nauczycielska w dokumentach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979) [w:] Synod Krakowski odczytany na nowo, Kraków 2005, s. 63-78. [więcej informacji]
Korzystanie chrześcijan z dóbr duchowych w świetle przepisów kanonicznych [w:] Musicie być mocni w wierze..., Bielsko-Biała 2005, s. 65-72. [więcej informacji]
Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych [w:] Geografia i sacrum : profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków 2005, s. 220-231. [więcej informacji]
Troska papieża Jana Pawła II o kanonizacje i beatyfikacje Polaków [w:] Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX w., Kraków 2005, s. 11-24. [więcej informacji]
Struktury administracyjne i kolegialne Archidiecezji [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków 2004, s. 105-113. [więcej informacji]
Powstanie, struktura i działalność Akcji Katolickiej w dokumentach Kościoła [w:] Wczoraj - dziś - jutro Akcji Katolickiej, Kraków 2004, s. 14-32. [więcej informacji]
Prawny aspekt apostolstwa świeckich w Polsce w latach 1965-2002 [w:] Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5, 1) : prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Kraków 2004, s. 747-761. [więcej informacji]
"Accomodata renovatio" Kościoła Krakowskiego zadaniem Synodu z lat 1972-1979 [w:] Lex tua in corde meo : studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków 2004, s. 415-426. [więcej informacji]
Diecezjalne organy doradcze w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich [w:] Ecclesia et Status : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004, s. 341-353. [więcej informacji]
Kolegium Konsultorów w prawodawstwie Kościoła powszechnego [w:] Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13, 8), Kraków 2004, s. 113-122. [więcej informacji]
Prawny aspekt zrzeszonego apostolstwa świeckich [w:] Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum, Warszawa 2004, s. 129-140. [więcej informacji]
Pozycja wiernych świeckich w Kościele partykularnym [w:] Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 61-76. [więcej informacji]
Formacja seminaryjna w świetle Pierwszego Synodu Prowincji Krakowskiej (1973-1983) [w:] Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, Kraków 2004, s. 13-24. [więcej informacji]
Odzwierciedlenie nauczania Soboru Watykańskiego II w prawodawstwie kanonicznym [w:] Servo veritatis, Kraków 2003, s. 327-337. [więcej informacji]
Kancelaria kurii diecezjalnej [w:] Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa 2003, s. 89-101. [więcej informacji]
Troska biskupa diecezjalnego o nauczanie i wychowanie w szkołach [w:] Biskup pasterz diecezji, Kraków 2003, s. 47-67. [więcej informacji]
Geneza, rozwój i aktualny stan prawny Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego [w:] Kontemplacja Oblicza Chrystusa i ewangelizacja, Kraków 2003, s. 31-44. [więcej informacji]
Życie i posługa kapłanów w świetle I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] Ante Deum stantes, Kraków 2002, s. 337-348. [więcej informacji]
Die Zusammenarbeit der Kirche mit den Instituten des geweihtes Leben unter Kardinal Karol Wojtyła [w:] Territorialita e personalita nel diritto canonico ed ecclesiastico, Budapeszt 2002, s. 467-475. [więcej informacji]
Działalność prawodawcza Kardynała Franciszka Macharskiego [w:] "Divina et humana" : księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 367-381. [więcej informacji]
Odnowa liturgiczna Archidiecezji Krakowskiej w świetle sprawozdań z wizytacji kanonicznych Kardynała Karola Wojtyły [w:] Plenitudo legis dilectio, Lublin 2000, s. 85-102. [więcej informacji]
Powołanie świeckich w nauczaniu II Synodu Diecezji Częstochowskiej [w:] Śladami Boga i człowieka, Kraków 2000, s. 447-455. [więcej informacji]
Jan Władysław Krzemieniecki [w:] Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2000, s. 463-467. [więcej informacji]
Troska Kard. Karola Wojtyły o apostolstwo świeckich w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych [w:] Diligis me? Pasce, Sandomierz 1999, s. 647-660. [więcej informacji]
Udział Kardynała Karola Wojtyły w Synodzie Biskupów 1977 [w:] Historia et ius : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 561-571. [więcej informacji]
Posługa nauczania w świetle Konkordatu 1993 [w:] Konkordat 1993 : dar i zadanie dla Kościoła i Polski, Kraków 1998, s. 59-83. [więcej informacji]
Udział świeckich w potrójnej misji Kościoła w świetle instrukcji "Ecclesiae de mysterio" [w:] Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne, Lublin 1998, s. 45-53. [więcej informacji]
Misja przepowiadania w powszechnym prawodawstwie kościelnym [w:] Sługa Słowa, Kraków 1997, s. 23-35. [więcej informacji]
Rada Kapłańska Archidiecezji Krakowskiej praktycznym wyrazem wizji presbyterium u Karola Wojtyły [w:] Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 47-57. [więcej informacji]
Aspekt historyczny troski Kościoła o przekaz społeczny [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza, Kraków 1995, s. 51-59. [więcej informacji]
Promocja praw człowieka w encyklice "Evangelium vitae" [w:] "Evangelium vitae" : dobra nowina o życiu ludzkim, Kraków 1995, s. 55-68. [więcej informacji]
Neuansatz in der politischen Aktivierung der Laien im Geiste der Evangelien [w:] Theologia et ius canonicum, Essen 1995, s. 201-210. [więcej informacji]
Papież Jan Paweł II - protektor Papieskiej Akademii teologicznej w Krakowie [w:] Sympozjum naukowe z okazji 15-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 1994, s. 107-121. [więcej informacji]
Relacje Kościół - Państwo w nauczaniu Vaticanum II i ich recepcja w Konkordacie z 1993 roku [w:] Rola i znaczenie Konkordatu 1993, Kraków 1994, s. 15-33. [więcej informacji]
Pastoralrate in der Erzdiozese Krakau - ein Beispiel der Zusammenarbeit zwischen Laien und der Hierarchie [w:] La synodalite : Actes du VII Congres International de Droit Canonique, Paris 1992, s. 767-774. [więcej informacji]
Die Polnische Teologische Gesellschaft in Krakau [w:] Akten des VI : Internationalen Kongresses fur Kanonisches Recht, Munchen 1989, s. 997-1005. [więcej informacji]
La difesa della dignita umana nell'enciclica "Sollicitudo rei socialis" [w:] La tremenda sfida : "Sollicitudo rei socialis" : commenti dal'Italia e dal mondo, Roma 1988, s. 308-313. [więcej informacji]
Rola Kardynała Wojtyły w pracach Komisji Apostolstwa Świeckich [w:] Karol Wojtyła jako biskup krakowski, Kraków 1988, s. 329-338. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Posłannictwo rodziny w Kościele i świecie w świetle XIV Synodu Biskupów [w:] Polonia Sacra 2017, s. 67-81. [więcej informacji]
Posługa nauczania w Uchwałach II Synodu Katowickiego [w:] Analecta Cracoviensia 2017, s. 343-355. [więcej informacji]
Dykasteria ds. Laikatu, Rodziny i Życia Geneza, zadania i struktura [w:] Annales Canonici 2017, s. 57-71. [więcej informacji]
Małżeństwo sakramentalnym przymierzem [w:] Annales Canonici 2016, s. 7-20. [więcej informacji]
Duszpasterska wizja małżeństwa i rodziny w Adhortacji Amoris Laetitia [w:] Prawo i Kościół 2016, s. 7-18. [więcej informacji]
Konkordat Polski 1993 instrumentem zgody narodowej [w:] Prawo Kanoniczne 2016, s. 137-150. [więcej informacji]
Wiodące idee adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" [w:] Polonia Sacra 2016, s. 127-140. [więcej informacji]
Obchodzenie czasów świętych w Polsce – aktualny stan prawny [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2016, s. 49-63. [więcej informacji]
Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła [w:] Prawo Kanoniczne 2016, s. 3-17. [więcej informacji]
Fundamentalne zasady inspirujące aktualny Statut Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Annales Canonici 2016, s. 65-77. [więcej informacji]
Zadania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w świetle jego aktualnego Statutu [w:] Analecta Cracoviensia 2016, s. 331-343. [więcej informacji]
Małżeństwo i rodzina w optyce dokumentów III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów [w:] Polonia Sacra 2016, s. 141-156. [więcej informacji]
Prawa i obowiązki ludzi pracy w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia 2015, s. 183-195. [więcej informacji]
Posłannictwo kobiet w Kościele i świecie w prawodawstwie powszechnym i polskim [w:] Prawo Kanoniczne 2015, s. 15-29. [więcej informacji]
Ogólna charakterystyka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Annales Canonici 2015, s. 79-93. [więcej informacji]
Rola Kodeksu prawa kanonicznego 1983 w realizowaniu misji Kościoła [w:] Prawo Kanoniczne, R. 57, nr 1 2014, s. 23-37. [więcej informacji]
Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Annales Canonici, vol. 10 2014, s. 13-27. [więcej informacji]
Organizacja i awanse naukowe w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie [w:] Analecta Cracoviensia 2014, s. 281-295. [więcej informacji]
Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Annales Canonici 2014, s. 13-27. [więcej informacji]
Urzędy kościelna w świetle polskich konkordatów z 1925 i 1993 roku [w:] Annales Canonici - Monographiae, T. 2 2014, s. 7-23. [więcej informacji]
Posoborowa instytucjonalna odnowa Kościoła Krakowskiego według Karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 17, nr 2 2013, s. 251-265. [więcej informacji]
Troska Kardynała Karola Wojtyły o wolność nauki [w:] Annales Canonici, vol. 9 2013, s. 5-16. [więcej informacji]
Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski [w:] Prawo Kanoniczne, R. 56, nr 2 2013, s. 3-15. [więcej informacji]
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w ustawodawstwie państwa polskiego [w:] Annales Canonici, vol. 8 2012, s. 83-98. [więcej informacji]
Geneza utworzenia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Polonia Sacra, R. 16, nr 30 2012, s. 157-172. [więcej informacji]
Polityka jako wyraz służby człowiekowi i społeczeństwu [w:] Polonia Sacra, R. 16, nr 31 2012, s. 5-16. [więcej informacji]
Charakterystyka statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLIV 2012, s. 275-286. [więcej informacji]
Rola biskupów w posoborowym kształcie synodów [w:] Polonia Sacra, R. 15, nr 28 2011, s. 25-37. [więcej informacji]
Potrójna misja Kościoła w świetle Konkordatu Polskiego z 1993 roku [w:] Annales Canonici, vol. 7 2011, s. 87-99. [więcej informacji]
Wolność religijna warunkiem pokoju [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLIII 2011, s. 379-389. [więcej informacji]
Posługi liturgiczne świeckich w posoborowym prawodawstwie polskim [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 64, nr 1 2011, s. 21-32. [więcej informacji]
Rola i znaczenie Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979) [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLI 2010, s. 441-452. [więcej informacji]
Godność człowieka u podstaw współpracy Kościoła katolickiego z państwem polskim [w:] Polonia Sacra, R. 14, nr 27 2010, s. 77-88. [więcej informacji]
Rola biskupów emerytów w Kościele [w:] Annales Canonici, vol. 6 2010, s. 95-104. [więcej informacji]
Status prawny uczelni papieskich w Polsce [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLII 2010, s. 391-401. [więcej informacji]
Synodalność jako forma uczestnictwa we władzy kościelnej [w:] Annales Canonici, vol. 5 2009, s. 45-57. [więcej informacji]
Instytucjonalna współpraca biskupów w wymiarze ponaddiecezjalnym [w:] Analecta Cracoviensia, T. XL 2008, s. 439-450. [więcej informacji]
Udział biskupów w pasterskiej posłudze w świetle instrukcji "Apostolorum successores" [w:] Annales Canonici, vol. 4 2008, s. 99-127. [więcej informacji]
Synod Biskupów wyrazem troski o Kościół powszechny [w:] Prawo Kanoniczne, R. 51, nr 3/4 2008, s. 107-118. [więcej informacji]
Statuty Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej (1995-1997) odzwierciedleniem wskazań Vaticanum II [w:] Polonia Sacra, R. 29, nr 20 2007, s. 185-199. [więcej informacji]
Udział biskupów w posłudze uświęcającej w świetle dyrektorium "Apostolorum successores" [w:] Annales Canonici, vol. 3 2007, s. 89-99. [więcej informacji]
Udział Kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Naukowej Episkopatu Polski [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXVIII-XXXIX 2007, s. 587-600. [więcej informacji]
Udział biskupów w posłudze prorockiej Kościoła w świetle dyrektorium "Apostolorum successores" [w:] Annales Canonici, vol. 2 2006, s. 3-15. [więcej informacji]
Szkoły w Kodeksach Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R. 10, nr 18 2006, s. 195-206. [więcej informacji]
Udział Kardynała Karola Wojtyły w pracach Podkomisji Studiów Episkopatu Polski [w:] Polonia Sacra, R. 10, nr 19 2006, s. 97-110. [więcej informacji]
Szkolnictwo w świetle polskiego Konkordatu z 1993 roku [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, T. 34 2006, s. 41-49. [więcej informacji]
Udział świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa w prawodawstwie powszechnym i polskim w latach 1983-2005 [w:] Annales Canonici, vol. 1 2005, s. 95-108. [więcej informacji]
Przechowywanie Najśw. Sakramentu [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 16 2005, s. 127-137. [więcej informacji]
Posoborowa odnowa Kapituły Metropolitalnej w Krakowie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXVII 2005, s. 498-508. [więcej informacji]
Posłannictwo świeckich w świecie w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Polonia Sacra, R. 8, nr 14 2004, s. 128-142. [więcej informacji]
Rada Kapłańska i Kolegium Konsultorów w prawodawstwie Kościoła katolickiego i w prawodawstwie Archidiecezji Lwowskiej [w:] Polonia Sacra, R. 8, nr 15 2004, s. 159-178. [więcej informacji]
Diakonat stały w polskim prawodawstwie kościelnym [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXVI 2004, s. 623-632. [więcej informacji]
Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 47, nr 3/4 2004, s. 25-38. [więcej informacji]
Synodalność w Kościele Krakowskim za czasów Kardynała Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 7, nr 12 2003, s. 23-38. [więcej informacji]
Udział wiernych w działalności politycznej : aspekt kanoniczno-pastoralny [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXV 2003, s. 473-485. [więcej informacji]
Posłannictwo nauczycielskie Kościoła w postanowieniach polskich synodów plenarnych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII 2003, s. 3-15. [więcej informacji]
Współpraca kapłanów ze świeckimi w duszpasterstwie i apostolstwie parafialnym [w:] Polonia Sacra, R. 7, nr 12 2003, s. 153-170. [więcej informacji]
Książe Adam Stefan Sapiecha jako prawodawca synodalny [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 75-84. [więcej informacji]
Życie i posługa kapłanów w świetle Synodów Adama Stefana Sapiehy [w:] Polonia Sacra, R. 6, nr 10 2002, s. 133-150. [więcej informacji]
Życie i posługa kapłanów w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXIV 2002, s. 489-504. [więcej informacji]
Apostolstwo świeckich w świetle wskazań polskich Synodów Plenarnych [w:] Polonia Sacra, R. 6, nr 11 2002, s. 107-124. [więcej informacji]
Posłannictwo szkoły w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 45, nr 1/2 2002, s. 81-94. [więcej informacji]
Życie kapłanów w świetle postanowień Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979 [w:] Polonia Sacra, R. 5, nr 8 2001, s. 159-178. [więcej informacji]
Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii [w:] Prawo Kanoniczne, R. 44, nr 1/2 2001, s. 21-30. [więcej informacji]
Posługa kapłanów w postanowieniach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979 [w:] Polonia Sacra, R. 5, nr 9 2001, s. 107-125. [więcej informacji]
Posługa kapłanów w postanowieniach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej 1995-1997 [w:] Prawo Kanoniczne, R. 44, nr 3/4 2001, s. 43-58. [więcej informacji]
Społeczne zadania świeckich w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXIII 2001, s. 711-724. [więcej informacji]
Współpraca Kościoła Krakowskiego z instytutami życia konsekrowanego za czasów Kardynała Karola Wojtyły [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX 2001, s. 103-111. [więcej informacji]
Rola indywidualnego i zrzeszonego apostolstwa świeckich [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 7 2000, s. 103-116. [więcej informacji]
Troska o wychowanie dzieci i młodzieży w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych kardynała Karola Wojtyły [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXII 2000, s. 101-114. [więcej informacji]
Życie kapłanów w świetle postanowień Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXII 2000, s. 435-446. [więcej informacji]
Współpraca zakonów z duszpasterstwem parafialnym w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kardynała Karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 6 2000, s. 49-67. [więcej informacji]
Karol Wojtyła opiekunem Wydziału Teologicznego w Krakowie [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 2 2000, s. 71-80. [więcej informacji]
Troska o duszpasterzy w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kardynała Karola Wojtyły [w:] Roczniki Nauk Prawnych, T. 10 2000, s. 79-94. [więcej informacji]
Udział Kardynała karola Wojtyły w Synodzie Biskupów 1974 [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXX-XXXI 1999, s. 453-466. [więcej informacji]
Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej [w:] Prawo Kanoniczne, R. 42, nr 1/2 1999, s. 57-73. [więcej informacji]
Troska o małżeństwo i rodzinę w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kard. Karola Wojtyły [w:] Prawo Kanoniczne, R. 42, nr 3/4 1999, s. 199-213. [więcej informacji]
Troska Kardynała Karola Wojtyły o współpracę świeckich z kapłanami w świetle sprawozdań z wizytacji kanoniczych [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 4 1999, s. 47-60. [więcej informacji]
Struktury parafialne i sprawy gospodarcze w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kardynała karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 5 1999, s. 99-119. [więcej informacji]
Ewangelizacja przez głoszenie praw ludzkich w ujęciu kardynała karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 2, nr 2 1998, s. 69-79. [więcej informacji]
Poszanowanie godności osoby gwarancją poszanowania praw narodu w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Prawo Kanoniczne, R. 41, nr 1/2 1998, s. 21-32. [więcej informacji]
Konferencja Biskupów w świetle motu proprio "Apostolos suos" [w:] Prawo Kanoniczne, R. 41, nr 3/4 1998, s. 59-74. [więcej informacji]
Współpraca instytutów życia konsekrowanego z Kościołem partykularnym [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1997, s. 197-198. [więcej informacji]
Synody krakowskie : forum współpracy kardynała Karola Wojtyły ze świeckimi [w:] Polonia Sacra, R. 1, nr 1 1997, s. 35-45. [więcej informacji]
Działalność Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej za czasów kardynała Karola Wojtyły [w:] Prawo Kanoniczne, R. 40, nr 1/2 1997, s. 57-70. [więcej informacji]
Udział kardynała karola Wojtyły w Nadzwyczanym Synodzie Biskupów w roku 1969 [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXIX 1997, s. 654-658. [więcej informacji]
Synod diecezjalny - narzędziem odnowy Kościoła partykularnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 40, nr 3/4 1997, s. 23-36. [więcej informacji]
Udział kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Świeckich [w:] Prawo Kanoniczne, R. 39, nr 1/2 1996, s. 3-16. [więcej informacji]
Prawny aspekt duchownego współdziałania chrześcijan [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXVIII 1996, s. 613-626. [więcej informacji]
Wkład kardynała Karola Wojtyły w dzieło I Synodu Biskupów [w:] Prawo Kanoniczne, R. 39, nr 3/4 1996, s. 155-170. [więcej informacji]
Diecezjalna Rada duszpasterska (podstawy i zadania) [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 133 1995, s. 157-166. [więcej informacji]
Udział kobiet w misji uświęcającej Kościoła [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXVII 1995, s. 731-792. [więcej informacji]
Posłannictwo uniwersytetów w świetle dokumentów kościelnych [w:] Prawo Kanoniczne, R. 38, nr 1/2 1995, s. 79-90. [więcej informacji]
Troska kardynała Karola Wojtyły o Wydział Teologiczny w Tarnowie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXVI 1994, s. 295-313. [więcej informacji]
Obowiązki i prawa rodziny w świetle posoborowych dokumentów kościelnych [w:] Prawo Kanoniczne, R. 37, nr 1/2 1994, s. 3-17. [więcej informacji]
Duszpasterstwo rodzin w świetle uchwał II Synodu Rzymskiego [w:] Roczniki Nauk Prawnych, T. 4 1994, s. 67-80. [więcej informacji]
Wierni świeccy w uchwałach II Synodu Diecezji Rzymskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIII 1994, s. 395-415. [więcej informacji]
Kościelna aprobata publikacji : aspekt prawny [w:] Prawo Kanoniczne, R. 36, nr 1/2 1993, s. 56-67. [więcej informacji]
Wierni świeccy w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 131 1993, s. 324-337. [więcej informacji]
Posługa nauczania w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXV 1993, s. 91-106. [więcej informacji]
Zadania wienych świeckich w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 36, nr 3/4 1993, s. 21-37. [więcej informacji]
Nowa ewangelizacja w świetle deklaracji Synodu Biskupów [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 130 1992, s. 76-87. [więcej informacji]
Rola uczelni kościelnych i katolickich w świetle powszechnego prawodawstwa posoborowego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXIV 1992, s. 135-151. [więcej informacji]
Wierni świeccy w nowym prawodawstwie Kościołów Wschodnich [w:] Prawo Kanoniczne, R. 35, nr 3/4 1992, s. 177-196. [więcej informacji]
Udział świeckich w misyjnej działalności Kościoła w świetle encykliki "Redemptoris missio" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 129 1991, s. 13-23. [więcej informacji]
Świeccy w służbie społeczeństwu i światu w świetle Adhortacji "Christifideles laici" [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXIII 1991, s. 211-225. [więcej informacji]
Formacja intelektualna w świetle adhortacji "Pastores dabo vobis" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 130 1991, s. 113-126. [więcej informacji]
Obrona praw ludzkich w encyklice "Centesimus annus" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 129 1991, s. 13-23. [więcej informacji]
Formacja intelektualna kapłanów Archidiecezji Krakowskiej [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 128 1990, s. 20-27. [więcej informacji]
Model kapłana w świetle wstępnych dokumentów VIII Synodu Biskupów [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 128 1990, s. 27-37. [więcej informacji]
Udział świeckich w pasterskiej posłudze odnowionej Kurii Rzymskiej [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXI-XXII 1990, s. 203-224. [więcej informacji]
Kim jest wierny świecki? [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 114, z. 3 1990, s. 365-376. [więcej informacji]
Rola i zadania kobiet w Kościele i świecie w pracach VIII Synodu Biskupów [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, T. 37, z. 5 1990, s. 5-28. [więcej informacji]
Świeccy w Kościołowi w świetle Adhortacji "Christifideles laici" [w:] Prawo Kanoniczne, R. 33, nr 3/4 1990, s. 61-79. [więcej informacji]
Zadania świeckich w Kościele i świecie : refleksje nad adhortacją "Christifideles laici"" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 127 1989, s. 76-82. [więcej informacji]
Komentarz do Ustawy "O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" z dnia 17 maja 1989 r. [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 127 1989, s. 292-302. [więcej informacji]
Wkład Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły do soborowej nauki o laikacie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XX 1988, s. 151-164. [więcej informacji]
La partecipazione dei laici alla missione profetica di Cristo e della Chiesa [w:] La Vita Cristiana in Polonia, 7 1988, s. 93-108. [więcej informacji]
Udział świeckich w chrześcijańskim wtajemniczeniu dorosłych [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 126 1988, s. 211-219. [więcej informacji]
Świeccy w świetle uchwał I Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 31, nr 3/4 1988, s. 141-157. [więcej informacji]
Udział świeckich w apostolstwie Kościoła [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 125 1987, s. 228-235. [więcej informacji]
Obrona godności ludzkiej w Instrukcji o szacunku dla rodzącego się życia [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi+, Nr 125 1987, s. 202-212. [więcej informacji]
Refleksje nad "Dyrektorium Apostolstwa Świeckich" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 125 1987, s. 49-60. [więcej informacji]
Świeccy w pracach i dokumentach I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] Prawo Kanoniczne, R. 30, nr 1/2 1987, s. 91-112. [więcej informacji]
Prawny aspekt misyjnej działalności Ludu Bożego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XIX 1987, s. 409-425. [więcej informacji]
Posługa lektora i akolity w świetle obowiązujących przepisów kościelnych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 40, nr 1 1987, s. 437-445. [więcej informacji]
Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 40 1987, s. 437-445. [więcej informacji]
Rola świeckich w odnowie świata w zamierzeniach VII Synodu Biskupów [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, T. 14 1986, s. 203-218. [więcej informacji]
Głoszenie praw ludzkich w instrukcjach na temat chrześcijańskiego wyzwolenia [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 124 1986, s. 103-111. [więcej informacji]
Szkoły katolickie w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XVIII 1986, s. 349-365. [więcej informacji]
Kapłan szafarzem sakramentaliów [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 84-91. [więcej informacji]
Kancelaria parafialna miejscem duszpasterzowania [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 47-53. [więcej informacji]
Binacja i powtórna Komunia św. w ciągu dnia w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 144-151. [więcej informacji]
Rola i zadania rady kapłańskiej [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 193-200. [więcej informacji]
Udział świeckich w kulcie liturgicznym w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 38, nr 1 1985, s. 16-28. [więcej informacji]
Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska (wzajemne relacje) [w:] Prawo Kanoniczne, R. 27, nr 3/4 1984, s. 53-76. [więcej informacji]
Pozycja prawna wiernych w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 122 1984, s. 257-262. [więcej informacji]
Funkcja proboszcza i wikariusza parafialnego w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 122 1984, s. 14-23. [więcej informacji]
Prawny aspekt powołania świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II [w:] Prawo Kanoniczne, R. 27, nr 3/4 1984, s. 109-137. [więcej informacji]
Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XVI 1984, s. 483-509. [więcej informacji]
Obrzędy pogrzebowe w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 121 1983, s. 52-59. [więcej informacji]
Adoracja Eucharystii w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 121 1983, s. 6-14. [więcej informacji]
Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa w świetle powszechnego prawodastwa posoborowego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XV 1983, s. 203-249. [więcej informacji]
Świeccy w pracach i dokumentach Synodu Krakowskiego 1972-1979 [w:] Znak, Nr 35 1983, s. 1126-1145. [więcej informacji]
Kapituła katedralna i rada kapłańska [w:] Prawo Kanoniczne, R. 25, nr 3/4 1982, s. 79-99. [więcej informacji]
Pozycja świeckich w pracach Papieskiej Komisji Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XIV 1982, s. 611-634. [więcej informacji]
Prawa i obowiązki wynikające z powołania do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 86-99. [więcej informacji]
Obrona praw ludzkich w encyklice "Laborem exercens" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 36-46. [więcej informacji]
Papieska Rada Świeckich i papieska Komisja "Iustitia et Pax" [w:] Prawo Kanoniczne, R. 25, nr 1/2 1982, s. 197-222. [więcej informacji]
Posoborowe ujęcie funkcji dziekana [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 286-291. [więcej informacji]
Parafialne gremia doradcze [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 235-245. [więcej informacji]
Kościelna struktura duszpasterstwa dobroczynnego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 87-94. [więcej informacji]
Współdziałanie hierarchii z laikatem w instytucjach o zasięgu krajowym i regionalnym [w:] Analecta Cracoviensia, T. XIII 1981, s. 397-424. [więcej informacji]
Kościelna struktura duszpasterstwa rodzin [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 141-151. [więcej informacji]
Papieska Rada do spraw Rodziny [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 246-251. [więcej informacji]
Kościelna struktura duszpasterstwa przy pomocy środków społecznego przekazu [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 252-258. [więcej informacji]
Kościelna struktura duszpasterstwa "Ludzi w drodze" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 196-205. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Niektóre instytucje i struktury w świetle prawa kanonicznego i polskiego prawa państwowego; [nr projektu:] 501-10-060012

-Teologiczne i antropologiczne źródło normy kanonicznej; [nr projektu:] 501-10-060013

-Geneza, struktura, statut i zadania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; [nr projektu:]

-Prawo wiernych do swobodnego ustanowienia pełnomocnika w procesach kanonicznych; [nr projektu:]

-Część i całość: eklezjologia communio i jej konsekwencje kanoniczne; [nr projektu:]

-Geneza, struktura, statut i zadania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; [nr projektu:] 11260001

-Studia nad bieżącym ustawodawstwem kościelnym powszechnym i partykularnym; [nr projektu:] 112601