Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Konrad Rycyk OFM

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – asystent

Email: konrad.rycyk@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Dyżur:
poniedziałek 13:30-14:30 Bernardyńska 3, s. 116

Curriculum Vitae:

2017 – dr filozofii, rozprawa pt. "Rozumienie eidos u Platona. Próba odczytania znaczenia i funkcji eidos w myśleniu Platona w kontekście filozofii presokratyków"

2017 – członek Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada

2017 – asystent, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, UPJPII Kraków

2016 – wykładowca WSD OFM p.w. Św. Bonawentury, Katowice Panewniki

2012 - 2016 – studia doktoranckie, WF UPJP II, Kraków studium j. greckiego (2012-14), Instytut Filologii Klasycznej, UJ Kraków

2011 - 2012 – studia filozoficzne, KUL Lublin

2009 – magisterium z teologii, praca pt. "Nauka o hipostazie w myśli Plotyna"

2004 - 2009 – studia filozoficzno-teologiczne, WSD OFM p.w. Św. Bonawentury, Katowice Panewniki,

Działalność pozanaukowa:

2006 – kierownik Scholi Liturgicznej Bazyliki Panewnickiej "Anima Symphonizans" w Katowicach Panewnikach, 2006-09, 2010-11

2001 – franciszkanin, członek Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OFM), 2009 święcenia prezbiteratu, w Zakonie: o.Dydak

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Filozoficzny spór o dowody na istnienie Boga; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia Ojców Kościoła; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający II (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Filozofia Ojców Kościoła (kierunek: filozofia a chrześcijaństwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Między Plotynem a Orygenesem. Metafora posągów [w:] Hellenizm i chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu: Wydawnictwo KUL Lublin 2017, s. 35-61. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O podstawowym problemie wszelkiej teologii nauki w dwóch przykładach (Plotyn, Teodoryk z Chartres) [w:] Teologia nauki: Copernicus Center Press Kraków 2015, s. 247-270. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hipostaza a hipostazowanie w myśli Plotyna 2010, s. 117-138. [więcej informacji]