Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

mgr Karol Petryszak

Zatrudnienie:


Email: karol.petryszak

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Historia etyki II (kierunek: etyka stosowana; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia etyki II; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający I (kierunek: filozofia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- History of Ethics I; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający/Supplementary course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Philosophical trends and ethical threads – selected issues (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- History of ethics part I (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kierunki filozoficzne. Wybrane zagadnienia/Philosophical trends and ethical threads – selected issue (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kierunki filozoficzne. Wybrane zagadnienia/Philosophical trends and ethical threads – selected issue (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.