Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Lech Wołowski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – asystent

Email: lech.wolowski@upjp2.edu.pl

Funkcje administracyjne:
- Instytut Teologii Dogmatycznej

Dyżur:
Wtorek 09.45 - 10.30 ul. Kanonicza 20 (Instytut patrologii) [po uprzednim kontakcie e-mailowym]

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Patrologia (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna - mariologia (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna III - sakramentologia (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teologia dogmatyczna III - sakramentologia (kierunek: teologia systematyczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teologia dogmatyczna - charytologia (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teandryczna struktura myśli teodramatycznej Hansa Ursa von Balthasara (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teandryczna struktura myśli teodramatycznej Hansa Ursa von Balthasara (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teandryczna struktura myśli teodramatycznej Hansa Ursa von Balthasara (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład monograficzny ze specjalizacji (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Teandryczna struktura myśli teodramatycznej Hansa Ursa von Balthasara (wykład z teologii dogmatycznej); [w ramach:] Wykład monograficzny ze specjalizacji (kierunek: Studia doktoranckie z teologii (licencjacko-doktoranckie); tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.