Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Mariusz Gajewski

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – asystent

Email: mariusz.gajewski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Instytut Nauk o Rodzinie
- Katedra Pedagogiki Ogólnej

Dyżur:
Środa od godziny 10.00 do 11.00.

Curriculum Vitae:

2008 – Rozprawa doktorska: "Zróżnicowanie oddziaływań korekcyjnych i profilowanie zakładów resocjalizacyjnych w zależności od cech środowiska, typu osobowości oraz stopnia i charakteru patologizacji zachowania nieletnich przestępców". Obrona: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Pedagogika (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pedagogika (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Pedagogika rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Pedagogika rodziny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy II: Pedagogika i wychowanie medialne (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Profilaktyka społeczna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Profilaktyka społeczna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy pedagogiki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy pedagogiki (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca z rodziną dysfunkcyjną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca z rodziną dysfunkcyjną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Psychologia społeczna (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Praca z rodziną dysfunkcyjną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Praca z rodziną dysfunkcyjną (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Metodologia badań społecznych (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Społeczne i osobiste przestrzenie samotności: Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Street Children: Possibilities and Limitations of Psychological and Therapeutic Assistance from the Perspective of Systemic Family Therapy. [w:] Street Children: An International Perspective: Academic Publishing House of Jesuit University Ignatianum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samotność w społeczeństwie wielokulturowym. Wskazówki dla praktyki terapeutycznej [w:] Społeczne i osobiste przestrzenie samotności: Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke 2018, s. 68-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Wygłoszone referaty:

- Controversies over the World Institute of Scientology Enterprises (WISE); [podczas konferencji:] The IV Tancher’s Readings: The Role of Religious Studies in the Development of Social Entrepreneurship [miejsce konferencji:] Kijów, 2018-10-30

- Psychological, pedagogical and pastoral support for people belonging to controversial cult groups. Polish experiences, difficulties and challenges; [podczas konferencji:] Controversies in Religious Contexts [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2018-10-26

- Wypalenie zawodowe wśród psychoterapeutów. przyczyny, uwarunkowania i wskazania dla profilaktyki; [podczas konferencji:] Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-25

- Health beliefs and health behaviors in the context of social changes; [podczas konferencji:] Contextele social-educaţionale ale schimbării sociale [miejsce konferencji:] Chişinău, 2018-04-16