Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Karol Litawa

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent

Email: karol.litawa@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Liturgii

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Liturgia Słowa w pozarzmskich rytach zachodnich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
I riti propri del papa celebrati nella cappella privata durante la settimana santa nei secoli XII e XIII: Pontificium Atheneum S. Anselmi de Urbe Pontificium Institutum Liturgicum 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Pneumatologiczny charakter sakramentu bierzmowania [w:] Liturgia Sacra 2019, s. 401-415. [więcej informacji]
Nałożenie rąk w sakramencie święceń od X wieku do Vaticanum II [w:] Roczniki Teologiczne 2019, s. 49-64. [więcej informacji]
Obrzęd nałożenia paliusza metropolitom – historia i teologia [w:] Liturgia Sacra 2018, s. 105-126. [więcej informacji]
Il rito del Resurrexit legato al giorno di Pasqua - la storia medievale e la celebrazione odierna [w:] Liturgia Sacra 2017, s. 95-110. [więcej informacji]
Tajemnica sakramentu chrztu w celebracjach liturgicznych 1050-lecia Chrztu Polski w archidiecezji łódzkiej [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2017, s. 21-35. [więcej informacji]
Liturgia chrzcielna księcia Mieszka I. Próba źródłowej rekonstrukcji [w:] Liturgia Sacra 2016, s. 105-120. [więcej informacji]
Papieski „ryt Resurrexit” celebrowany w Poranek Wielkanocny [w:] Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 2012, s. 49-61. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Adwent - czas smutny, czy radosny?; [podczas konferencji:] Polska solowa muzyka organowa na okres Adwentu [miejsce konferencji:] Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prosta 35 A, 2019-12-09

- La liturgia celebrata da Giovanni Paolo II vista da Cracovia; [podczas konferencji:] La liturgia celebrata da Giovanni Paolo II e le sue conseguenze sociali [miejsce konferencji:] Rzym, Papieski Uniwersytet Santa Croce, 2019-11-21

- Pneumatologiczny charakter sakramentu bierzmowania; [podczas konferencji:] Duch Święty w misteriach Kościoła (Holy Spirit in the Misteries of the Church) [miejsce konferencji:] Opole, 2019-01-16

- Nałożenie rąk w sakramencie święceń od X wieku do Vaticanum II; [podczas konferencji:] Nałożenie rąk w tradycji Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich [miejsce konferencji:] Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2018-11-07

- Liturgia słowa w pozarzymskich rytach zachodnich; [podczas konferencji:] Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego [miejsce konferencji:] Tarnów WSD, 2016-09-15