Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Beata Frey-Stec

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – starszy wykładowca

Email: beata.frey_stec@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Nowożytnej

Dyżur:
dyżur w sesji poprawkowej letniej r.a. 2017/2018: piątek 14.09.2018 r., 12.00-12.45, Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP II, ul. Sławkowska 32

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Ćwiczenia ze styloznawstwa - nowożytność (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wstęp do historii sztuki - ćwiczenia (nowożytność) (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Ćwiczenia z historii sztuki nowożytnej polskiej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia rzemiosła artystycznego (do wyboru: średniowiecze/nowożytność/XIX-XX w.; [w ramach:] Historia rzemiosła artystycznego (do wyboru: średniowiecze/nowożytność/XIX-XX w. (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Kolekcje grafiki europejskiej w krakowskich kościołach i klasztorach; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kolekcje grafiki europejskiej w krakowskich kościołach i klasztorach; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Zajęcia fakultatywne (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kolekcje grafiki europejskiej w krakowskich kościołach i klasztorach; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kolekcje grafiki europejskiej w krakowskich kościołach i klasztorach; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kolekcje grafiki europejskiej w krakowskich kościołach i klasztorach; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kolekcje grafiki europejskiej w krakowskich kościołach i klasztorach; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kolekcje grafiki europejskiej w krakowskich kościołach i klasztorach; [w ramach:] Zajęcia fakultatywne (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

"Muta praedicatio de rebus extremis" z kościoła w Małogoszczu. Treścio ideowe i wzór graficzny [w:] Sztuka po Trydencie, Kraków: Wydawnictwo AA 2014, s. 371-391. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na zawsze utracone, czyli o okolicznościach powstania i dalszych losach neznanego dzieła złotnika krakowskiego Kazimierza Sołtykowicza [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 149-153. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wzory graficzne w dziełach malarni jasnogórskiej [w:] Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Jasna Góra w Częstochowie: Czuwajmy 2012, s. 197-218. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kielich i puszka na komunikanty "z Taiemnicami Męki Panski" w krakowskim klasztorze sióstr wizytek [w:] Limen expectationis. Księga ku czci sp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Uniwrrsytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukow 2012, s. 77-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksy wielkiej sztuki w \"małej wspólnocie parafii\", czyli o kilku obrazach w kościele w Woli Radziszowskiej [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 81-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ryciny w Officium Beatae Mariae Virginis z antwerpskiej oficyny wydawniczej „Officina Plantiniana” i ich recepcja w sztuce polskiej XVII w. [w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowżytne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 79-99. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kaplica Bractwa św. Zofii i ołtarz św. Zofii w kościele św. Marka [w:] Bractwo św. Zofii. 600 lat istnienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie 2010, s. 91-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedstawienia zwierząt w krakowskim malarstwie XVII wieku [w:] Symbol. Znak. Przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 285-316. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Plakietka wotywna i aplikacje na feretronach w kaplicy Męki Pańskiej krakowskiego kościoła Franciszkanów [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, Kraków: Unum 2006, s. 207-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Geneza scen pasyjnych na kolumnie zwanej Boża Męka przed klasztorem Kamedułów na Bielanach, czyli o popularności rycin ilustrujących Evangelicae Historiae Imagines ... Hieronymusa Natalisa [w:] Folia Historica Cracoviensia, 11 2005, s. 134-153. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Refleks sztuki europejskiej w kaplicy ojców augustianów w Prokocimiu; [podczas konferencji:] 650 lat Prokocimia [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-25

- "Św. Magdalena malowana na lustrze" w klasztorze benedyktynek w Staniątkach; [podczas konferencji:] „Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie” [miejsce konferencji:] Niepołomice-Staniątki, 2016-10-15