Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Roman Krzanowski

Zatrudnienie:


Email: brak

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Philosophical dispute on the existence of God; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający/Supplementary course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Introduction to the philosophy in science; [w ramach:] Przedmiot uzupełniający/Supplementary course (kierunek: Filozofia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Introduction to the philosophy in science (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Philosophical dispute on the existence of God (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Teaching philosophy; [w ramach:] Didactics (optional class)* (kierunek: Niestacjonarne studia doktoranckie z filozofii (w języku angielskim); tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Teaching philosophy; [w ramach:] Didactics (optional class)* (kierunek: Studia doktoranckie z filozofii (w języku angielskim); tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.