Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Marek Sołtysiak

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – adiunkt

Email: marek.soltysiak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Poznania

Funkcje redakcyjne:
- Logos i Ethos - Członek redakcji

Dyżur:
poniedziałek: 18.00 - 18.45, UPJP2 ul. Bernardyńska 3 sala 116

Curriculum Vitae:

2007 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; Katedra Filozofii Poznania

2004 - 2007 – asystent na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie; Katedra Etyki

2004 – doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Rozumienie i tradycja w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Pojęcie gry w hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera [w:] W stronę hermeneutyki kultury, Kraków: WAM 2013, s. 69-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autorytet w czasach próby. Św. Augustyna koncepcja autorytetu [w:] Księga Jubileuszowa z racji 50 lecia posługi kapłańskiej J.E. Ks. Bp. Dr. Adama Śmigielskiego, Kraków - Sosnowiec 2007, s. 219-232. [więcej informacji]
Uniwersalność i granice języka według H.-G. Gadamera [w:] Hermeneutyczne dziedzictwo filozofii, Kraków: scriptum 2006, s. 53-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między relatywizmem a absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa-Georga Gadamera [w:] Kondycja człowieka współczesnego, Kraków: UNIVERSITAS 2006, s. 101-113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Próba przezwyciężenia doktryny podwójnej prawdy przez Galileusza [w:] Humaniora. Czasopismo Internetowe 2019, s. 17-38. [więcej informacji]
Założenia ontologiczne i epistemologiczne sceptycyzmu Montaigne’a [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia 2019, s. 67-85. [więcej informacji]
Alegoria w tradycji hermeneutycznej. Gadamerowska rehabilitacja alegorii [w:] Logos i ethos 2016, s. 75-101. [więcej informacji]
Symbol hermeneutyczny a symboliczność dzieła sztuki według Hansa-Georga Gadamera [w:] Logos i Ethos 2014, s. 21-46. [więcej informacji]
Istnienie dzieła sztuki a jego tożsamość hermeneutyczna według Hansa-Georga Gadamera [w:] Logos i ethos, 2013_2_(35) 2013, s. 7-25. [więcej informacji]
Rene Descartesa koncepcja pewności moralnej a argumenty sceptyków [w:] Logos i Ethos, 2 (33) 2012 2012, s. 37-60. [więcej informacji]
Pojęcie rozpoznania w kartezjańskiej koncepcji poznania [w:] Logos i Ethos, 2(31) 2011, s. 203-231. [więcej informacji]
Wolność w prześwicie prawdy bycia według późniejszego Heideggera [w:] Analecta Cracoviensia, XLI 2009, s. 75-90. [więcej informacji]
Etyka jako retoryka dobra. Arystotelesowskie korzenie filozofii praktycznej Hansa-Georga Gadamera [w:] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNACJANUM w Krakowie, XII 2006, s. 169-185. [więcej informacji]
Heideggerowska krytyka zdroworozsądkowego rozumienia czasu u Arystotelesa [w:] Logos i Ethos, 1 (18) 2005, s. 26-42. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Kartezjusz a filozofia nowożytna; [nr projektu:] 120702

-Ontologia fundamentalna M. Heiddegera; [nr projektu:] 220702

-Problematyka sceptycyzmu; [nr projektu:] 220703

Wygłoszone referaty:

- Próba przezwyciężenia teorii dwóch prawd przez Galileusza; [podczas konferencji:] Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje [miejsce konferencji:] Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, 2019-06-21

- Teoria prawd wiecznych R. Descartes'a; [podczas konferencji:] Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-10-27

- Sprawa Galileusza a koncepcja świata według R. Descartes'a; [podczas konferencji:] Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje [miejsce konferencji:] Białystok, 2015-06-16

- Symbolika dzieła sztuki; [podczas konferencji:] Od narodzin do śmierci. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Symbol-Znak-Rytuał. [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-29

- Ontologia dzieła sztuki w filozofii Hansa Georga Gadamera; [podczas konferencji:] W stronę hermeneutyki kultury [miejsce konferencji:] Instytut Kulturoznawczy Akademii Ignatianum, 2012-06-05

- Wolność w prześwicie prawdy bycia u "drugiego" Heideggera; [podczas konferencji:] Etyka-Teologia-Antropologia [miejsce konferencji:] Uniwersytet Śląski, 2006-04-05

- Etyka jako retoryka dobra. Arystotelesowskie korzenie filozofii praktycznej Hansa-Georga Gadamera; [podczas konferencji:] Dziedzictwo współczesnej etyki [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa, 2005-11-09

- Między relatywizmem absolutyzmem. Hermeneutyczna koncepcja prawdy Hansa-Georga Gadamera; [podczas konferencji:] Kondycja człowieka współczesnego: diagnozy i perspektywy [miejsce konferencji:] Akademia Pedagogiczna. Kraków, 0000-00-00