Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Piotr Pajor

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent

Email: piotr.pajor@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej

Dyżur:
czwartek 10:45:-11:30

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Historia technik artystycznych (architektura i rzeźba) (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kultura średniowiecza I (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kultura średniowiecza II (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Dzieje kultury średniowiecznej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia sztuki średniowiecznej powszechnej I (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia sztuki średniowiecznej powszechnej II (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ćwiczenia z historii sztuki średniowiecznej powszechnej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Objazd zabytkoznawczy (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Nos Kazimirus. Architektoniczne fundacje Kazimierza Wielkiego jako środki manifestowania królewskiej obecności [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2017, s. 45-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Several remarks on the circumstances of construction and architectural form of the Order of St. Clare church in Stary Sącz [w:] Modus. Prace z historii sztuki 2018, s. 21-34. [więcej informacji]
Dlaczego Kazimierz Wielki nadał nowemu miastu w Krakowie swoje imię? [w:] Rocznik Krakowski 2017, s. 37-56. [więcej informacji]
The Poverty and the Power: Duke Boleslaus the Chaste’s Patronage of the Franciscans in 13th-century Lesser Poland [w:] Umění/Art 2017, s. 106-122. [więcej informacji]