Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Piotr Pajor

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent

Email: piotr.pajor@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Ochrona dóbr kultury (rok akademicki: 2019/20 )

Dyżur:
wtorek 11:30-12:30

Pełnione funkcje:

Instytut Historii Sztuki i Kultury - Kierownik kierunku Ochrona dóbr kultury

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Czy istniał "styl Kazimierzowski"? O niektórych rozwiązaniach formalnych w małopolskiej architekturze XIV wieku [w:] Narody – odkrycia – fantazje czyli średniowieczna kultura z innej strony: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2018, s. 331-350. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dolina Prądnika w średniowieczu jako miejsce schronienia i kommemoracji [w:] Narody – odkrycia – fantazje czyli średniowieczna kultura z innej strony: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2018, s. 219-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nos Kazimirus. Architektoniczne fundacje Kazimierza Wielkiego jako środki manifestowania królewskiej obecności [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2017, s. 45-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Several remarks on the circumstances of construction and architectural form of the Order of St. Clare church in Stary Sącz [w:] Modus. Prace z historii sztuki 2018, s. 21-34. [więcej informacji]
Dlaczego Kazimierz Wielki nadał nowemu miastu w Krakowie swoje imię? [w:] Rocznik Krakowski 2017, s. 37-56. [więcej informacji]
The Poverty and the Power: Duke Boleslaus the Chaste’s Patronage of the Franciscans in 13th-century Lesser Poland [w:] Umění/Art 2017, s. 106-122. [więcej informacji]