Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Barbara Sordyl-Lipnicka

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: barbara.sordyl-lipnicka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Instytut Pracy Socjalnej
- Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Dyżur:
DYŻUR w semestrze zimowym 2019/2020 środy - godz. 09.00-09.45, pok.103 w dniu 13.11.2019r. dyżur od godz. 12.30 do 13.15.

Curriculum Vitae:

2018 – adiunkt w Katedrze Etyki Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2017 - 2018 – asystent w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2016 – obrona pracy doktorskiej: Funkcjonowanie systemu rodzinnego w sytuacji emigracji zarobkowej rodziców (promotor: dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK; recenzenci: dr hab. Wioletta Danilewicz, prof. UwB, dr hab. Alina Rynio, prof. KUL); Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

2014 – dyplom z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, Warszawa, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych; wyróżnienie dla projektu pn. Punkt wsparcia dla osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach,

2010 – do nadal - społeczny kurator sądowy - Sąd Rejonowy w Wadowicach,

2009 - 2018 – pracownik socjalny/główny specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie,

2005 - 2008 – studia niestacjonarne, Wszechnica Świętokrzyska, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki; temat pracy dyplomowej: Groń Jana Pawła II - przewodnik dla turystów

2003 - 2008 – jednolite studia magisterskie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny; temat pracy magisterskiej: Funkcjonowanie społeczne osób "w trzecim wieku" na przykładzie badań przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach

Działalność pozanaukowa:

2016 - 2017 – członek zarządu organizacji pozarządowej zajmującej się wsparciem osób wykluczonych społecznie

2010 - 2018 – społeczny kurator sądowy (Sąd Rejonowy w Wadowicach)

2009 - 2018 – główny specjalista pracy socjalnej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.