Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: zdzislaw.gogola@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii XIX i XX wieku

Curriculum Vitae:

2014 – uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego

2014 – członkostwo w Rzymskokatolickim Towarzystwie Teologicznym na Ukrainie

2010 – habilitacja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

2004 – członkostwo w Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach)

2004 – zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (adiunkt)

2003 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym (Kraków)

2000 – zatrudnienie na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (asystent)

1999 – doktorat na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

1989 – prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię oo. Franciszkanów w Polsce

1986 - 1989 – rektor Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Krakowie

1982 - 1984 – mistrz nowicjatu i wykładowca w Kalwarii Pacławskiej

1980 - 1982 – wicerektor i wykładowca Niższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Legnicy

1979 – magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Historia Kościoła (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia Kościoła (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia Kościoła (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Zarys duchowości chrześcijańskiej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zarys duchowości chrześcijańskiej (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: doktryny polityczne i prawne, Europa Wschodnia, genealogia, historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium (kierunek: Historia - specjalności: kultury Azji, turystyka historyczna, zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnym; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium doktoranckie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium doktoranckie (kierunek: Studia doktoranckie z historii; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- seminarium magisterskie z historii XIX w. i najnowszej (2); [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Historia - specjalności: archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Matka Boża Bolesna „Smętna Dobrodziejka Krakowa”: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niezłomni ziemi jasielskiej: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej 1668-2018, Wrocław: Wydawnictwo ZET 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Jan Paweł II. Papieskie wystawy filatelistyczne na ziemi krakowskiej: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundacje św. Królowej Jadwigi, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika Konwentu oo. Franciszkanów w Kalwaryi Pacławskiej 1902-1944, Kraków: nieznany 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika OO. Franciszkanów w Lubomierzu 1943-1956, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Męczennicy z Pariacoto, Kraków 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józef Kowalczyk abp, Nauczanie Prymasa. Wywiady i wypowiedzi medialne. Listy pasterskie i okolicznościowe 2010 – 2014, Kraków 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika Franciszkanów w Gołonogu 1957-1975, Kraków: Towarzystwo i Drukarnia Słowaków w Polsce 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ołpiny śladami przodków. Studium społeczno - religijne XIX – XXI wieku 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józef Kowalczyk abp, Kazania Prymasa 2010 -2014, Kraków 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lubomierz – ścieżkami historii, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika klasztoru OO. Franciszkanów w Głogówku 1945-1975, Głogówek: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kruszyłowiczowi OFMConv, Szczecin: Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Adam Rąpała, Kazania, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie 1939-1944, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje ruchu hippisowskiego, Kraków: Bratni Zew 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Roman Pałaszewski, Bracia Mniejsi Konwentualni w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1972, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika parafii OO. Franciszkanów w Czyszkach 1821 – 1936, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918 – 1939, Kraków: UNUM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w latach 1918–1939, Kraków: UNUM 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika II. Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie 1928-1934, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świeccy franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kronika klasztoru Franciszkanów we Lwowie 1939–1946, Kraków: UNUM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa, Kraków: UNUM 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bł. Aniela Salawa w 85. rocznicę śmierci, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
La vida que nace del martirio. Los misioneros franciscanos conventuales en Perú, Palencia: Ecliciones Calamo 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje Szkoły w Ołpinach, Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochotnicza Straż Pożarna w Ołpinach (1875–2005), Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność misyjna Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z Ołpin powołał ich Pan. Biogramy osób duchownych w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W Peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem, Kraków: Missio-Polonia 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Prałat Jan Ślęzak. Duszpasterz i Społecznik, Kraków: Towarzystwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sanktuarium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje miejscowości i parafii Lubomierz, Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Eugeniusz Niziołek-żołnierz AK i WiN pseudonim Lew - więzień 2018, s. 7-24. [więcej informacji]
Nowicjat w Kalwarii Pacławskiej 2018, s. 291-333. [więcej informacji]
Życie i działalność o. Andrzeja Tadeusza Deptucha OFMConv 1919–2015 [w:] Christus vincit. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin: Wydawnictwo Uniwersyteckie 2017, s. 491-510. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp 2016, s. 5-10. [więcej informacji]
Życiorys arcybiskupa Józefa Kowalczyka 2016, s. 11-20. [więcej informacji]
Bł. Władysław z Gielniowa jako wzór poszukiwania nowych dróg nauczania [w:] 260. rocznica Figury Matki Bożej Skępskiej – Pani Mazowsza 1755-2015 2016, s. 99-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup Rafał Kiernicki OFMConv w służbie Kościoła na Ukrainie [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo – Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917 – 1990 2015, s. 135-151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przedmowa [w:] Zawierucha Wielkiej Wojny na terenie gminy Szerzyny 2015, s. 9-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Jan z Dukli na tle epoki [w:] Wzięty w Boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli 1414 – 2014 2015, s. 31-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bł. Jakub Strzemię – franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony [w:] Z mroku czasów czyli o bł. Jakubie Strzemię, stróżu naszym i Patronie 2015, s. 37-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misje polskich franciszkanów na świecie w XX-XXI wieku [w:] Super omnia veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej 2015, s. 269-290. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wpływ Jana Pawła II na życie i religijność Polaków [w:] Papież Jan Paweł II. Święty, Kraków: VANDRE 2014, s. 85-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986-2013 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin 2014, s. 143-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Franciszkańskie Małe Seminaria w Polsce 1918 – 1939 [w:] Oboedientia et Pax. Księga Jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kryszyłowiczowi OFMConv 2014, s. 419-445. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność Franciszkanów w Głogówku w latach 1945-2000 [w:] Dzieje Franciszkanów w Głogówku 1264-2014, Wrocław 2014, s. 51-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metody walki z "zimną wojną" [w:] Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 155-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gruzińscy oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa: Wydawnictwo UKSW w Warszawie 2013, s. 263-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola „Radia Wolna Europa” w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1950-1989 [w:] „Servabo legem Tuam in toto corde meo”. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. Józefa Krzywdy CM, Kraków 2013, s. 49-61. [więcej informacji]
Akcja germanizacyjna- Goralenvolk [w:] „Śląsk – Polska – Europa – Świat”. Pamięci Profesora Jana Przewłockiego, Katowice: Wydawnistwo UŚ 2013, s. 107-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odrodzenie minorytów na Słowacji [w:] 20 lat niepodległości Słowacji, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2013, s. 41-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-nych w okresie II wojny światowej [w:] „Non cesso gratias agere Deo et hominibus”. Prace ofiarowane o. dr. Anzelmowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50- lecia pracy historyczno-pisarskiej, Kraków - Warszawa 2013, s. 543-566. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życiorys ks. prof. dr hab. Janusza Wycisły [w:] „Habent omnia tempora sua”. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 11-13. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bibliografia prof. dr hab. Janusza Wycisły [w:] „Habent omnia tempora sua”. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 15-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieje obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej [w:] Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 121-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca i śmierć polskich franciszkanów w kontekście działalności terrorystycznej Sendero Luminoso w Peru [w:] Jan Paweł II w Peru, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2011, s. 73-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru w latach 1988-2010 [w:] Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 93-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II – promotor świętości [w:] Droga do świętości papieża Jana Pawła II, Kraków: Vandre 2011, s. 9-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święty Maksymilian w obronie godności człowieka [w:] Święty Maksymilian Maria Kolbe w filatelistyce, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2011, s. 22-30. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zamach na Jana Pawła II a sprawa polska [w:] XI Dzień Papieski „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”, Kraków: Poczta Polska SA 2011, s. 11-19. [więcej informacji]
Jan Paweł II wobec procesu zjednoczenia Europy [w:] Jan Paweł II w naszej pamięci. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2010, s. 39-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich zakonów Braci Mniej-szych w latach 1900–2009 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 177-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Papini Nicolaus 1751 – 1834, historiograf [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 1305-1306. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poznańskie klasztory Braci Mniejszych Konwentualnych utracone w wyniku rozbiorów [w:] Historia życia konsekrowanego w diecezji poznańskiej, Poznań: Rys 2010, s. 135-145. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność franciszkanów w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w latach 1947-2010 [w:] Franciszkanie - parafia i kościół pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, Wrocław: Rubikon 2010, s. 45-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojciech Stanisław Baran FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 103-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Józef Sebastian Pelczar FZŚ (1843–1924) [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 91-96. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II w kontekście politycznym ówczesnej PRL [w:] 30. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Polsce. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 42-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Franciszkański Zakon Świeckich [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 19-88. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Celina Franciszka Chmielarz FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 122-123. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Alojzy Stanisław Chmielarz FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 124-126. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anna Małgorzata Kubic FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 204-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Genowefa Maria Król FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 200-202. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Helena Klara Krawczyk FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 198-199. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Władysława Bernadeta Kulas FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 206-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apolonia Franciszka Maj FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 222-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Danuta Maria Gawor FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 151-153. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Alfreda Helena Grochowska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 154-156. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maria Karolina Dziadkowiec FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 140-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zdzisława Zuzanna Drapa FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 137-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisława Elżbieta Dąbrowska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 134-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jadwiga Małgorzata Górska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 163-164. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Edward Jan Gwazdacz FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 165-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katarzyna Franciszka Kiebzak FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 182-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wanda Małgorzata Olechowska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 245-246. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krystyna Maria Kędzior FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 178-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anna Antonina Jakubowska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 171-172. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krystyna Maria Hady FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 168-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wacława Franciszka Chudecka – Radomska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 132-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimiera Franciszka Chmura FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 127-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teresa Faustyna Marek FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 226-227. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisława Klara Mazur FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 229-231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogdan Marek FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Francisz-ka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 224-225. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Działalność Arcybiskupa Zygmunta Felińskiego w świetle listów skierowanych do państwa Rogawskich [w:] Rodzina Maryi. Dzieło błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007. Materiały z sympozjum, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2009, s. 65-84. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konrad Tomasz Litwinowicz FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 210-221. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Agnieszka Anna Michorczyk FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 232-238. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Irena Monika Nikiel FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 241-242. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józefa Dorota Kołodziej FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 185-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leokadia Teresa Kołodziej FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 188-191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiesława Maria Kostuch FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 192-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogumiła Franciszka Nowak FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 243-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stefania Agata Liszkiewicz FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 208-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jadwiga Franciszka Palusińska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 247-248. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wanda Małgorzata Sadowska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 272-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teresa Weronika Sawicka FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 275-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisława Maria Razowska – Świeży FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 268-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krystyna Kinga Rajzer FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 259-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aniela Zofia Piwowarska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 253-255. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marianna Elżbieta Płuciennik FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 256-258. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Początki franciszkanów w Krakowie [w:] Studia do dziejów klasztorów małopolski w średniowieczu, Katowice: Wydawnictwo PAN Oddział w Katowicach 2009, s. 66-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O. Symeon Barcik OFM Conv 1937–2006 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 389-394. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Danuta Anna Żaba FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 319-320. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zofia Salomea Spyrka FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 284-285. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powstanie i znaczenie Nowej Huty [w:] 60 lat Nowej Huty. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Kraków – Nowa Huta 2009”, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 59-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maria Magdalena Sitko FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 279-280. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eugenia Klara Szablińska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 295-297. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zofia Elżbieta Pietrzyk FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 251-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teodora Maria Pietras FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 249-250. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisława Maria Wołek FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 310-312. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisława Franciszka Wójcik FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 313-314. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Helena Weronika Wolska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 307-309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Karolina Weronika Wojtela FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 305-306. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krystyna Maria Zborowska FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 317-318. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jadwiga Aniela Siuta FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 281-283. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Halina Franciszka Wypart FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 315-316. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józefa Maria Szczepańczyk FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 298-299. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Helena Franciszka Srokosz FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 286-290. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zofia Anna Surma FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 293-294. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Janina Aniela Ślęczka FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 300-301. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisława Maria Stasiaczek FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 291-292. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wanda Anna Turkanik FZŚ [w:] Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 302-304. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Matka Boża Bolesna Smętna Dobrodziejka Krakowa [w:] 100. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej „Smętnej Dobrodziejki Krakowa” Katalog Wystawy Filatelistycznej, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2008, s. 9-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nasze korzenie a nasze dziś. Uwarunkowania historyczne: charyzmat augustiański we współczesnej duchowej atmosferze Krakowa [w:] Augustianie w latach 1905–1950. Odrodzenie ducha augustiańskiego w klasztorze św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie: okres międzywojenny i trudne wydarzenia roku 1950 (dyskusja panelowa), Kraków: Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna 2008, s. 29-37. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strzałkowski Zbigniew Adam 1958–1991, franciszkanin, misjonarz [w:] Polski Słownik Biografczny, Warszawa-Kraków: PAN 2007, s. 591-592. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świerzawski Kazimierz (zak. Fidelis) br. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 284-284. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przybycie franciszkanów do Krakowa na tle historii miasta [w:] „Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa, Kraków: UNUM 2007, s. 9-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wójcik Antoni (zak. Remigiusz) o. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 291-292. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lipiński Edward (zak. Jan od Krzyża) br. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 245-245. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Haczela Jan (zak. Peregryn) o. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 212-217. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kosiorek Franciszek (zak. Szczepan) br. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 238-239. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kotynia Jan (zak. Józef) br. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 240-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gawędzki (zak. Michał) br. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 206-206. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Błachno Piotr (zak. Atanazy) br. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 184-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kotarski Henryk (zak. Wiesław) br. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939- 1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 240-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pelc Ignacy (zak. Euzebiusz) o. [w:] Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2007, s. 261-262. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Organizacja i działalność franciszkanów na ziemiach polskich w latach 1234–1939 [w:] Franciszkanie konwentualni i klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku, Gniezno: Wydawnictwo Muzeum Początków Państwa Polskiego 2006, s. 9-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój i organizacja zakonu franciszkanów w II Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70 rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 845-867. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rys historyczny bazyliki franciszkanów w Krakowie [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, Kraków: UNUM 2006, s. 25-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblioteki zakonne w Polsce w XVII i XVIII wieku [w:] Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 105-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wydawnictwo „Rycerza Niepokalanej” jako element działalności misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii [w:] Maria Immaculata 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 159-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stasica Józef o. Feliks 1934–1991, franciszkanin, prowincjał [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: PAN 2004, s. 506-508. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie do służby – szczególny charyzmat błogosławionej Anieli Salawy [w:] Cracovia sacra – krakowscy święci i błogosławieni przełomu XIX i XX wieku, Kraków: UNUM 2004, s. 203-213. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisław z Opoczna (Petrejus) ~1510–1570, doktor teologii, franciszkanin, prowincjał [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków: PAN 2003, s. 64-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dąbrowski Tadeusz (1911–1989), franciszkanin, imię zakonne Eryk [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa: Verbinum 2003, s. 56-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Peru w XX w. [w:] Studia i rozprawy ofiarowane Profesorowi Tytusowi Górskiemu – Charisteria Tito Górski oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 23-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O. Sebastian Apolinary Uchman OFMConv 1902–1961 [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, Warszawa: Verbinum 2002, s. 295-296. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Franciszkanie pomagali ludności żydowskiej [w:] Życie konsekrowane 2018, s. 162-171. [więcej informacji]
Misje i męczeństwo polskich franciszkanów w Peru [w:] Folia Historica Cracoviensia 2016, s. 597-619. [więcej informacji]
Misje i męczeństwo polskich franciszkanów w Peru [w:] Folia Historica Cracoviensia 2016, s. 597-619. [więcej informacji]
Postawa Kościoła wobec wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce na początku lat 80-tych XX wieku [w:] Folia Historica Cracoviensia, 20 2014, s. 259-290. [więcej informacji]
Postawa Kościoła wobec wydarzeń społeczno – politycznych w Polsce na początku lat osiemdziesiątych XX wieku [w:] Folia Historica Cracoviensia 2014, s. 259-290. [więcej informacji]
Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986-2013 [w:] Kościół w Polsce. Dzieje i kultura 2014, s. 143-196. [więcej informacji]
Geneza teologii wyzwolenia w kontekście historycznym Peru w XX wieku [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 253-265. [więcej informacji]
Misje polskich franciszkanów (Braci Mniejszych Konwentualnych) XX wieku w świecie [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 233-251. [więcej informacji]
Franciszkanie polscy w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Lignum Vitae, 14 2013, s. 219-232. [więcej informacji]
Dzieje Klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu w latach 1630-2009 [w:] „Folia Historica Cracoviensia” 2013, s. 177-194. [więcej informacji]
Błogosławiony Jakub Strzemię – franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 19 2012, s. 45-56. [więcej informacji]
W walce o Kościół na Ukrainie – biskup Rafał Kiernicki OFMConv [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 19 2012, s. 123-136. [więcej informacji]
Z katakumb na ołtarze [w:] Nasz Dziennik, z dn. 4 V 2012, s. 17-17. [więcej informacji]
Polityka II Rzeczypospolitej i Polskie Ludowej wobec społeczności Łemków [w:] Studia Redemptorystowskie, 9 2011, s. 271-302. [więcej informacji]
Błogosławiona Aniela Salawa [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 313-338. [więcej informacji]
Błogosławiony Rafał Chyliński [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 297-311. [więcej informacji]
Święty Maksymilian Maria Kolbe [w:] Folia Historica Cracoviensia, 15/16 2010, s. 15-35. [więcej informacji]
Powstanie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w kontekście społeczno-religijnym Krakowa na przełomie XIX i XX wieku [w:] Nasza Przeszłość, 113 2010, s. 329-346. [więcej informacji]
Praca franciszkanów polskich wśród Polonii na przełomie wieków XIX i XX do 1939 roku [w:] Przegląd Kalwaryjski, 13 2009, s. 189-223. [więcej informacji]
Wybrane tablice i pomniki poświęcone dla Jana Pawła II w Krakowie [w:] Nasza Przeszłość, 112 2009, s. 293-314. [więcej informacji]
Z poselstwem do narodu. Kazania Piotra Skargi [w:] Życie duchowe, 58 2009, s. 74-79. [więcej informacji]
Prowincje polonijne franciszkanów w USA na przełomie XIX i XX wieku [w:] Lignum Vitae, 10 2009, s. 177-184. [więcej informacji]
Sposoby poszukiwania soli na przestrzeni wieków [w:] Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, 32 2008, s. 11-13. [więcej informacji]
Misje franciszkanów w Peru w XVI i XVII wieku [w:] Studia Historyczne, 49, z. 1 2006, s. 3-16. [więcej informacji]
Błogosławiony Rafał Chyliński (1694–1741) [w:] Nasza Przeszłość, 106 2006, s. 197-216. [więcej informacji]
Dzieje Franciszkanów w Polsce Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię [w:] Folia Historica Cracoviensia, 10 2004, s. 141-166. [więcej informacji]
O istnieniu franciszkańskiego klasztoru w Lelowie w latach 1357–1820 [w:] Nasza Przeszłość, 102 2004, s. 399-425. [więcej informacji]
Kościół w Polsce wobec wyzwań misyjnych w XX wieku [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 12 2003, s. 231-247. [więcej informacji]
Pariacoto – misja Braci Mniejszych Konwentualnych [w:] Folia Historica Cracoviensia, 8 2002, s. 229-243. [więcej informacji]
Biogramy męczenników franciszkańskich z Peru o. Zbigniew Strzałkowski, o. Michał Tomaszek [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 9 2000, s. 285-304. [więcej informacji]
Początkowa organizacja życia kościelnego i rozwoju sieci parafialnej na Żywiecczyźnie [w:] Karta Groni, 20 1999, s. 149-160. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Dzieje franciszkańskiej prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1939-1989.; [nr projektu:] 501-10-030043

-Mistyka karmelitańska; [nr projektu:]

-Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. Januszowi Wyciśle; [nr projektu:] 501-10-030016

-Historia wsi i parafii Ołpiny oraz kronika II Seminarium Franciszkanów we Lwowie w latach 1928-1934; [nr projektu:] 13070001

-Dzieje zakonów Mendykanckich Rzeczypospolitej; [nr projektu:] 130705

Wygłoszone referaty:

- Zasłużeni dla Ołpin; [podczas konferencji:] Wielkie osobowości ziemi ołpińskiej [miejsce konferencji:] Ołpiny, 2019-06-10

- Życie i działalność zakonów w średniowiecznym Krakowie; [podczas konferencji:] Sesji naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Tyniec, 2019-05-27

- Kalwaria Pacławska ”wczoraj i jutro”; [podczas konferencji:] Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu [miejsce konferencji:] Kalwaria Pacławska, 2019-03-27

- Początki domu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie; [podczas konferencji:] Od miłosierdzia do Miłosierdzia [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-19

- Formacja początkowa – nowicjat; [podczas konferencji:] 350 lat Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej 1668 – 2018 [miejsce konferencji:] Kalwaria Pacławska, 2018-05-02

- Historia obrazu Matki Bożej sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej; [podczas konferencji:] Wędrujące Madonny. Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2017-11-25

- Oryginalność posługi ks. Jana Ślęzaka w Ołpinach w kontekście społeczno – politycznym; [podczas konferencji:] Ks. Jan Ślęzak – duszpasterz i społecznik [miejsce konferencji:] Ołpiny, 2017-06-05

- Terroryzm i misja franciszkańska w Peru; [podczas konferencji:] Błogosławieni Męczennicy z Peru: o. Zbigniew Strzałkowski, o. Michał Tomaszek – patronami w obronie przed terroryzmem [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-12

- Powstanie misji franciszkańskiej w Peru i męczeństwo misjonarzy w 1991 roku; [podczas konferencji:] Sympozjum popularnonaukowe zorganizowane przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej oraz klasztor franciszkanów w Gołonogu [miejsce konferencji:] Dąbrowa Górnicza, 2016-06-04

- Kościół i klasztor karmelitów na Piasku w Krakowie; [podczas konferencji:] Sesja naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-16

- Historia misji krakowskiej prowincji franciszkanów w Peru; [podczas konferencji:] Terytoria. W świątyni słońca czyli o franciszkanach na ziemiach Inków [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-30

- Początki i rozwój misji franciszkańskiej w Peru; [podczas konferencji:] W hołdzie męczennikom [miejsce konferencji:] Legnica, 2015-11-07

- Powstanie misji w Peru i męczeństwo misjonarzy; [podczas konferencji:] Sesji naukowa zorganizowana przez klasztor franciszkanów we Wrocławiu z okazji beatyfikacji męczenników franciszkańskich z Peru [miejsce konferencji:] Wrocław, 2015-10-10

- Powstanie misji w Peru i męczeństwo misjonarzy; [podczas konferencji:] Sesja naukowa zorganizowana z okazji beatyfikacji męczenników franciszkańskich z Peru [miejsce konferencji:] Wrocław, 2015-10-10

- Bł. Władysław z Gielniowa jako wzór poszukiwania nowych dróg nauczania; [podczas konferencji:] 260. rocznica koronacji figury Matki Bożej Skępskiej Królowej Mazowsza i Kujaw [miejsce konferencji:] Skępe, 2015-05-15

- Pielgrzymka do grobów ojców Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Reminiscencje z Peru; [podczas konferencji:] W kręgu kultury zakonnej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-09

- Odrodzenie zakonu minorytów na Słowacji po II wojnie światowej; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie środkowo – wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917 – 1990 [miejsce konferencji:] Lwów - Brzuchowice, 2014-12-10

- Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Wiśniczu jako wotum Stanisława Lubomirskiego za zwycięstwo pod Chocimiem; [podczas konferencji:] Zaduszki u Lubomirskich [miejsce konferencji:] Nowy Wiśnicz, 2014-11-02

- Sympozjum jubileuszowe które odbyło się 20 maja 2010 roku na Wydziałe Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Kościół katolicki w wybranych krajach Europy Środkowo – Wschodniej w okresie przemian społeczno politycznych; [podczas konferencji:] Uroczystość zorganizowana z okazji wręczenia Księgi Jubileuszowej Oboedientia et Pax dedykowanej biskupowi Marianowi Błażejowi Kryszyłowiczowi OFMConv w 25 rocznicę posługi biskupiej [miejsce konferencji:] Szczecin, 2014-10-20

- Kardynał Karol Wojtyła z wizytą w parafii ołpińskiej i u ks. Jana Ślęzaka w 1970 r.; [podczas konferencji:] Nadanie imienia ks. prałata Jana Ślęzaka Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach [miejsce konferencji:] Ołpiny, 2014-10-18

- Życie i działalność św. Jana z Dukli; [podczas konferencji:] Między Duklą a Lwowem [miejsce konferencji:] Lwów – Brzuchowice, 2014-09-26

- Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986 - 2013; [podczas konferencji:] Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła [miejsce konferencji:] Pelplin, 2014-06-05

- Św. Jan z Dukli na tle epoki; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli [miejsce konferencji:] Dukla, 2014-05-23

- Działalność franciszkanów w Głogówku w latach 1945-2012; [podczas konferencji:] Sympozjum z okazji 750-lecia Franciszkanów w Głogówku [miejsce konferencji:] Głogówek, 2014-05-22

- Krośnieńscy Franciszkanie w okresie II wojny światowej; [podczas konferencji:] Dni Krosna [miejsce konferencji:] Krosno, 2013-06-15

- Misja Braci Mniejszych Konwentualnych w Paragwaju 1986 - 2013; [podczas konferencji:] Spotkanie wykładowców historii Kościoła [miejsce konferencji:] Pelplin, 2013-04-05

- Ks. bp Rafał Kiernicki 1912-1995; [podczas konferencji:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów 1917-1990 [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-11-15

- O. Rafał Kiernicki jako obrońca wiary wobec zagrożeń ze strony totalitaryzmu sowieckiego; [podczas konferencji:] Życie i działalność o. Rafała Kiernickiego w ZSRR w latach 1939-1995 [miejsce konferencji:] Lwów, 2012-05-04

- Jan Paweł II promotor świętości; [podczas konferencji:] Dni Kultury Chrześcijańskiej - Święci na nasze dni [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-09-19

- Dzieje franciszkanów jasielskich w XX wieku; [podczas konferencji:] Dni Jasła 2011 [miejsce konferencji:] Jasło, 2011-06-10

- Potrzeba chocimska klasztorem wiśnickim ukoronowana; [podczas konferencji:] Sesja naukowa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Nowy Wiśnicz, 2010-10-12

- Działalność franciszkanów w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu w latach 1947-2010; [podczas konferencji:] 110. rocznica powstania parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu [miejsce konferencji:] Wrocław, 2010-05-08

- Bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz, arcybiskup, błogosławiony; [podczas konferencji:] Z mroków czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, patronie naszym i stróżu [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-03-16

- Franciszkanie na terenie archidiecezji poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku; [podczas konferencji:] Historia życia zakonnego w archidiecezji poznańskiej. Stan, potrzeby i perspektywy badań [miejsce konferencji:] Poznań, 2009-11-30

- Metody i formy pracy ewangelizacyjnej na terenie Boliwii realizowane przez Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; [podczas konferencji:] Sympozjum Misjologiczne "Jan Paweł II w Boliwii " [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-11-26

- Dzieje klasztoru Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu po kasacji 1782–2009; [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-11-25

- Działalność misyjna i zagraniczna pomoc duszpasterska polskich zakonów Braci Mniejszych w latach 1900–2009; [podczas konferencji:] Spotkania wykładowców Historii Kościoła z okazji Jubileuszu 800-lecia Zakonu Franciszkańskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-04-16

- Śmierć polskich franciszkanów w kontekście działalności terrorystycznej Sendero Luminoso w Peru; [podczas konferencji:] Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru [miejsce konferencji:] Warszawa, 2009-03-18

- Sytuacja rodziny w krajach misyjnych na przykładzie Ameryki Południowej; [podczas konferencji:] Duszpasterska Sesja Misyjna [miejsce konferencji:] Bielsko Biała - Komorowice, 2008-10-11

- Franciszkanie wśród Polonii w okresie międzywojennym; [podczas konferencji:] Z dziejów duszpasterstwa zakonnego wśród Polonii na świecie. W 50-tą rocznicę powstania Polskiego Ośrodka Katolickiego Bernardynów w Martin Coronado 1957–2007 [miejsce konferencji:] Kalwaria Zebrzydowska, 2008-02-11

- Działalność abpa Felińskiego w świetle listów skierowanych do Państwa Rogawskich; [podczas konferencji:] „Rodzina Maryi”. Dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007 [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-18

- Misje franciszkanów na przełomie XX i XXI wieku w Afryce i Azji; [podczas konferencji:] Duszpasterska Sesja Misyjna [miejsce konferencji:] Bielsko Biała - Komorowice, 2007-10-27

- Św. Maksymilian i japoński Niepokalanów; [podczas konferencji:] Diecezjalne Sympozjum Misyjne "Na misyjnych drogach Azji. Za św. Jackiem i św. Maksymilianem na Wschód" [miejsce konferencji:] Bielsko Biała, 2007-06-09

- Przybycie franciszkanów do Krakowa na tle historii miasta; [podczas konferencji:] Jubileusz 770-lecia przybycia franciszkanów do Krakowa 1237–2007 [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-05-22

- Sposoby pozyskiwania soli na przestrzeni wieków; [podczas konferencji:] Spotkanie Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Wieliczka, 2007-05-15

- Rośliny w kulturze Peru; [podczas konferencji:] Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Symbolika roślin [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-10

- 125 lat posługi sióstr Elżbietanek w Norwegii; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa zorganizowana przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek [miejsce konferencji:] Norwegia – Tromsø, 2006-07-29

- Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w historii Polski i Krakowa; [podczas konferencji:] Spotkanie Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-06-06

- Organizacja i działalność franciszkanów na ziemiach polskich w latach 1234–1939; [podczas konferencji:] III Franciszkańska Sesja Naukowa "Pokój i Dobro. Franciszkanie Konwentualni i Klaryski w Wielkopolsce od XIII do XIX wieku" [miejsce konferencji:] Gniezno, 2006-04-26

- Życie i działalność emigracyjna biskupa Rafała Kiernickiego OFMConv 1912–1995; [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego "Ludzie emigracji" [miejsce konferencji:] Kraków, 2006-01-19

- Biblioteki, publikacje, wydawnictwa w zakonach XVII i XVIII wieku; [podczas konferencji:] Kultura Intelektualna w zakonach w XVII i XVIII wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-10-27

- Przybycie i początki franciszkanów w Krakowie; [podczas konferencji:] Sesja Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach [miejsce konferencji:] Katowice, 2005-05-24

- Rys historyczny bazyliki franciszkanów w Krakowie; [podczas konferencji:] Z dziejów kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-04-22

- Wydawnictwo „Rycerz Niepokalanej” jako element działalności misyjnej św. Maksymiliana Marii Kolbego w Japonii; [podczas konferencji:] Maria Immaculata. 150 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-12-11

- Powołanie do służby – szczególny charyzmat bł. Anieli Salawy; [podczas konferencji:] Spotkanie Polskiego Towarzystwa Teologicznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-18

- Kościół katolicki w Peru w XX wieku; [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2003-02-27

- Męczennicy franciszkańscy z Pariacoto; [podczas konferencji:] Sympozjum Misyjne [miejsce konferencji:] Tarnów, 2002-11-14

- Ksiądz Prałat Jan Ślęzak jako kapłan, społecznik, wychowawca zastępów kapłanów i osób życia konsekrowanego; [podczas konferencji:] Promocja książek o. Z. Gogoli pt. "Ksiądz Prałat Jan Ślęzak Duszpasterz i Społecznik" i "Z Ołpin powołał ich Pan" [miejsce konferencji:] Ołpiny, 2002-08-06

- Sytuacja Kościoła w Peru w latach 1980–2001; [podczas konferencji:] XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Misyjne Kleryków [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2002-06-27

- Historyczne uwarunkowania fenomenu powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Ołpinach w XX wieku; [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Z Ołpin powołał ich Pan" [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-05-28

- Peru i jego kultura; [podczas konferencji:] W krainie dzieci Słońca [miejsce konferencji:] Kraków, 2002-01-21

- Sukces proboszcza ks. Jana Ślęzaka z Ołpin; [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Ks. Prałat Jan Ślęzak. Duszpasterz i Społecznik" [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-09-28

- Życie i śmierć franciszkańskich męczenników z Peru – polskich misjonarzy o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka; [podczas konferencji:] XX Sesja Kolbiańska [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2001-09-14

- Peru miejscem pracy i śmierci franciszkańskich misjonarzy; [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "W peruwiańskie Andy z Pokojem i Dobrem" [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-05-25

- I dzisiaj Kościół jest Kościołem męczenników; [podczas konferencji:] Spotkanie Naukowego Koła Misjologów UKSW [miejsce konferencji:] Warszawa, 2001-03-20

- Franciszkanie świeccy w życiu Kościoła Krakowskiego w latach 1990–2000; [podczas konferencji:] Spotkanie asystentów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-12-13

- Przygotowanie misji franciszkańskich w Ugandzie; [podczas konferencji:] Tydzień Afrykański "Czarna Afryka" [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-11-27

- Charyzmat franciszkański w sztuce bazyliki św. Franciszka w Krakowie; [podczas konferencji:] Sesja Franciszkańska w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2000-11-16

- Ważniejsze ośrodki kultu Maryjnego na Żywiecczyźnie; [podczas konferencji:] Promocja książki o. Z. Gogoli pt. "Sanktuarium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie" [miejsce konferencji:] Żywiec, 1999-12-19

- Św. Maksymilian Kolbe – przykładem pracy; [podczas konferencji:] XVIII Sesja Kolbiańska [miejsce konferencji:] Oświęcim, 1999-09-09