Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

mgr inż. Dorota Górska

Zatrudnienie:
Biblioteka Główna – kustosz dyplomowany

Email: dorota.gorska@upjp2.edu.pl

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Szkolenie biblioteczne dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2015, s. 19-19. [więcej informacji]
E-learning jako narzędzie wspomagające proces nauczania [w:] Forum Bibliotek Medycznych 2014, s. 303-317. [więcej informacji]
Bazy w Bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2006, s. 115-134. [więcej informacji]
Biblioteka miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych [w:] FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2003, s. 103-134. [więcej informacji]
Katalogowanie książek w bibliotekach Federacji FIDES w oparciu u format USMARC [w:] FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2000, s. 179-233. [więcej informacji]
Ewangelizacja przez sieć Internet [w:] FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1999, s. 81-100. [więcej informacji]
Przegląd katolickich serwisów internetowych [w:] FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1998, s. 27-44. [więcej informacji]
Sieć sieci komputerowych – czyli Internet [w:] FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1997, s. 263-270. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- E-learning jako narzędzie wspomagające indywidualizację procesu nauczania języków obcych; [podczas konferencji:] „Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka” [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, 2012-10-26

- Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w latach 1989-2010 i 2010-2012; [podczas konferencji:] Konferencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich [miejsce konferencji:] Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, 2012-04-12

- Nowa Biblioteka UPJPII; [podczas konferencji:] XVII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES [miejsce konferencji:] Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, 2011-09-13

- Rola biblioteki we współczesnym świecie; [podczas konferencji:] Dzień Otwarty Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach „Małopolskiego Dnia Uczenia się przez Całe Życie" [miejsce konferencji:] Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, 2011-06-08

- Zastosowanie formatu UMARC21 w katalogowaniu w programie bibliotecznym MAK; [podczas konferencji:] III Konferencji Naukowo-Przemysłowej "Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych" [miejsce konferencji:] Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa, 2009-10-21

- Pakiet MAK – możliwości oprogramowania i perspektywy rozwoju; [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja dla użytkowników systemu bibliotecznego MAK „Pakiet MAK – możliwości oprogramowania i perspektywy rozwoju” [miejsce konferencji:] Wojewódzka Biblioteka w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka w Krakowie, Biblioteka Narodowa, 2006-05-17