Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Tomasz Graff

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: tomasz.graff@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Koordynator publikacji naukowych
- Katedra Dziejów Kultury

Funkcje redakcyjne:
- Folia Historica Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
W czasie sesji poprawkowej 2017 - Środy 12:00-12:45 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9

Pełnione funkcje:

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego - Prodziekan

Curriculum Vitae:

2017 – Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”

2016 – Przyjęcie do grona członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

2016 – Od września prodziekan ds. studenckich Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2015 – Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2014 – Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności

2012 - 2014 – Sekretarz Redakcji "Folia Historica Cracoviensia"

2012 - 2016 – Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury

2011 – Sekretarz Zarządu Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana

2011 – Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział Kraków

2011 – Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

2010 – Adiunkt w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania UPJPII

2010 – Sekretarz Zarządu Inicjatywy Małopolskiej im. króla Władysława Łokietka

2009 – Sekretarz Rady Instytutu Historii Sztuki i Kultury

2008 - 2010 – Asystent w Katedrze Dziejów Kultury i Wychowania PAT i UPJPII

2006 – Promocja doktorska na Wydz. Hist. UJ

2005 – Stypendium im. S. Estreichera UJ

2005 – Ukończenie 4-letnich studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ

2001 - 2004 – Stypendium naukowe UJ

2001 – Ukończenie studiów i obrona pracy magisterskiej w Instytucie Historii UJ z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem

2000 – Stypendium MEN

1998 – W-ce prezes d/s Naukowych Koła Naukowego Historyków Studentów UJ

1996 – Rozpoczęcie 5-letnich studiów magisterskich w Instytucie Historii UJ

Działalność pozanaukowa:

2017 - 2017 – Opiekun naukowy projektu Muzeum Miejskiego w Wadowicach „Wadowicka Szkoła Genealogów”, V-XI 2017

2016 – Recenzent tomu XXIV (2016)Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

2016 - 2016 – Cykliczna audycja popularnonaukowa wraz z dziećmi Weroniką i Karolem w Radio Kraków "Opowiem Ci historię", niedziela, 8:30

2015 – 6 lipca 2015. Organizacja wystawy wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie i Archiwum Pan pt. "Jan Hus 1414-2015". Otwarcie wystawy było połączone z panelem dyskusyjnym - wystąpienie i moderacja dyskusji pt. "Jan Hus 600 lat później".14 lipca do 20 II 2016 wystawa w BJ w Krakowie

2013 – Współpraca ekspercka z Wadowickim Centrum Kultury

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2016/17):

- Dzieje kultury średniowiecznej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje kultury nowożytnej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Kultura nowożytna I (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Kultura nowożytna II (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Proseminarium: starożytność lub średniowiecze (kierunek: Turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- (historia średniowiecza); [w ramach:] Proseminarium: starożytność lub średniowiecze (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- (historia średniowiecza); [w ramach:] Proseminarium: starożytność lub średniowiecze (kierunek: Historia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Dzieje kultury (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Dzieje kultury (kierunek: historia Kościoła; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia powszechna i Polski średniowiecza (kierunek: Historia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia powszechna i Polski średniowiecza (kierunek: Historia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia powszechna i Polski średniowiecza (kierunek: Turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia powszechna i Polski średniowiecza (kierunek: Turystyka historyczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia powszechna i Polski średniowiecza (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia powszechna i Polski średniowiecza (kierunek: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Gesty i rytuały w średniowiecznej Europie (kierunek: Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w kulturach świata"; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Średniowieczne korzenie Polski. Historia dla każdego [współautor Karol Graff], Kraków: Dehon 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świat Bizancjum. Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453, [red.polska T.Graff], red. oryg. A. Laiou, C. Morrisson, Kraków: WAM 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, Kraków: Parafia św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
B. Frale, Całun Jezusa Nazarejczyka [red. polska T. Graff], Kraków: WAM 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
B. Frale, Templariusze i Całun Turyński [red. polska T. Graff], Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
J. W. O'Malley, Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego [red. polska T.Graff], Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół w Polsce wobec konfliktu z zakonem krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Societas Vistulana 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków: Societas Vistulana 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, Kraków: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

The Catholic Church in Poland and King Wladislas III's Crusade Against the Turks [w:] Holy War and Cultural Transformation in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe, Kraków-Mainz: Akademia Ignatianum 2017, s. 95-107. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie (z D. Horzelą) [w:] Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna 2017.[więcej informacji]
Jadwiga Andegaweńska (ok. 1373/1374-17 lipca 1399) [w:] Poczet władczyń Polski, red. B. Czwojdrak: Wydawnictwo M 2017, s. 213-219. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świętosław (zm. ok. 1410), karmelita, kapelan papieski, bp łucki [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków: Societas Vistulana 2017.[więcej informacji]
Kirchliche Eliten im mittelalterlichen Krakau [w:] Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Hrsg. M. Diefenbacher, O. Fejtová, Z. Noga; Documenta Pragensia Monographia. Series Cracovia-Norimberga-Praga: Archiv hl. m. Prahy 2016, s. 175-208. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pobożność barokowa w świetle testamentu profesora Marcina Wadowity [w:] Sacrum w mieście - średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Kraków: Akademia Ignatianum 2016, s. 201-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Patron I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach: Magnificus Martinus Campius Vadovius (ok. 1567-1641), dziekan Wydziału Teologicznego i wicekanclerz Akademii Krakowskiej [w:] Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum - znane i nieznane. W 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC 2016, s. 15-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka Jagiellonów wobec Wadowic do roku 1564. Zarys problematyki. [w:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w., pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki, Piotra Węcowskiego, Kraków 2016 [seria: Studia Jagiellonica, red. M. Koczerska, M. Walczak, P. Węcowski, t. 2], Kraków: Societas Vistulana 2016, s. 249-266. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Patronat cystersów mogilskich nad kościołem pw. Wszystkich Świętych w Wadowicach i problem jego statusu parafialnego w XIV-XVIII wieku [w:] Cistercium Mater Nostra, Kraków: Societas Vistulana 2016.[więcej informacji]
Hierarchia miast w Chorografii Jana Długosza [w:] Klasztory, miasta i zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, red. Jerzy Rajman i Dorota Żurek: Księgarnia Akademicka 2016, s. 253-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wadowita Marcin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 139-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wieliczka [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 492-493. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wawrzeńczyce [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 295-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wacław [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 133-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zebrzydowski Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1337-1337. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wola Radziszowska [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 875-876. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Więcławice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 555-556. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zawisza z Kurozwęk [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1287-1287. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wadowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 138-139. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zembrzyce [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1347-1348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zglenicki Franciszek Salezy [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2014, s. 1366-1366. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szyszkowski Marcin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 239-239. [więcej informacji]
Królewna Jadwiga w oczach Janka z Czarnkowa [w:] Śladami Świętej Królowej Jadwigi i jej epoki, Kraków: Parafia św. Jadwigi w Krakowie 2013, s. 11-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449 [w:] Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, Kraków: Societas Vistulana 2013, s. 337-355. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grzegorz z Sanoka [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 31-33. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikołaj Trąba [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 84-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trzebinia [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1108-1109. [więcej informacji]
Trzebicki Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1107-1108. [więcej informacji]
Szaflary [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1394-1395. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szembek Michał [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 36-36. [więcej informacji]
Tenczynek [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 612-612. [więcej informacji]
Trybsz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1078-1079. [więcej informacji]
Sułkowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1191-1191. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szaniawski Konstanty Felicjan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1414-1414. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojciech Jastrzębiec [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 116-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Professor Marcin Wadowita (1567 – 1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Transformation of Central european Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava): from the middle ages to the e nd of the 18 th Century., Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2013, s. 84-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr Wysz [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich, Kraków: Biały Kruk 2013, s. 92-93. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Serebryski Wojciech [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 39-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sienieński Dymitr [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 161-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Siewierskie Księstwo [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 185-186. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sidzina [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 121-121. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Erazm Ciołek [w:] Wielka Księga Patriotów Polskich: Biały Kruk 2013, s. 28-29. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sucha Beskidzka [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1151-1151. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Skomielna Czarna [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 294-294. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strzempiński Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2013, s. 1072-1073. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Śladami świętej królowej Jadwigi i jej epoki: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie 2013, s. 9-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Scipio Jan Karol [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1308-1309. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schilling Jan Solidius [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1230-1231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rzeszowski Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 739-740. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Salomon [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 937-937. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Dziersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła [w:] Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie-Wydarzenia-Kultura, Łomianki: LTW 2012, s. 157-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Schindler Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 1232-1233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ręczajski Hieronim [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 68-69. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ryczów [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 659-659. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwadowski Antoni [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 453-453. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rożnowski Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 465-465. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rey Józef Tadeusz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 55-55. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rospond Stanisław [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 344-345. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Różycki Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 502-503. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rey Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 54-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rudawa [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2012, s. 543-543. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rabsztyński Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1022-1022. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radost [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1104-1105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Racławice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1050-1050. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Płaza Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 845-845. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rachelin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1027-1027. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rabka [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1021-1022. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rafał ze Skawiny [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1153-1154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Raciechowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1036-1036. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Raciborowice [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr z Fałkowa [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 673-673. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podlodowski Jerzy [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 944-945. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przecławski Andrzej [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 614-614. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prochor [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 456-457. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radymiński Marcin [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1113-1113. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokrzywnicki Jan [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1033-1034. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pieniążek Mikołaj [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 504-505. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poppon [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 1431-1431. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Piotr Wysz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 689-690. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Potkański Franciszek [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 103-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w poźnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic [w:] Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie 2011, s. 207-221. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prokulf [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 470-471. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prokop [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2011, s. 463-464. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oborski Mikołaj [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 207-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oborski Tomasz [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 209-209. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oporowski Władysław [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 678-679. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kraków i Uniwersytet krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka [w:] Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433-1489). Postać-Środowisko- Kultura-Dziedzictwo, Kraków: Instytut Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce 2010, s. 163-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej? [w:] Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy, Kraków: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie 2010, s. 78-103. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w pierwszej połowie XV wieku [w:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010, s. 121-140. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odrowążowie [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin: KUL 2010, s. 363-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity [w:] Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 67-90. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mikołaj Trąba jako gospodarz archidiecezji halickiej i gnieźnieńskiej [w:] Mikołaj Trąba. Mąż stanu i prymas Polski. Materiały z Konferencji. Sandomierz 13-14 czerwca 2008 roku, Kraków: Secesja 2009, s. 89-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Wadowice – siedem wieków historii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 7-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcin Wadowita - wybawca arianina Fausta Socyna: portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku [w:] Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 281-295. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Szkoły Nowodworskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – do reformy kołłątajowskiej w 1777 roku [w:] 420 lat Szkół Nowodworskich. Wydanie Jubileuszowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowowdworskiego w Krakowie, Kraków: I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie 2008, s. 7-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski [w:] W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, Sanok: Instytut Historii UJ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka Sanoku 2008, s. 56-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbigniew Oleśnicki i polski episkopat wobec unii personalnej z Królestwem Węgier w l. 1440-1444 [w:] Historia vero testis temporum. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Societas Vistulana 2008, s. 349-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozterki religijne biskupów monarchii jagiellońskiej w dobie tzw. II unii polsko-węgierskiej 1440-1444 [w:] Religijność. Wymiar prywatny i publiczny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 129-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskupi krakowscy wobec króla Władysława Łokietka (1320-1333) na tle problemów epoki – wybrane aspekty [w:] Lipnica Murowana. Gród króla Władysława Łokietka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2007, s. 139-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komentarz [w:] Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa: PWN SA 2006, s. 19-462. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449) [w:] Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu. Materiały z Konferencji Sandomierz 20-21 maja 2005 roku, Kraków: Secesja 2006, s. 195-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu [w:] Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem. Materiały z sympozjum historycznego zorganizowanego w Wiślicy, 23 października 2005 roku, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 105-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku [w:] Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność, Kraków: Księgarnia Akademicka 2006, s. 23-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Commentarii [w:] Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Cracoviae: PAU 2005, s. 451-583. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia; Historia Polski(niesygnowane) [w:] Nowa Encyklopedia Szkolna, Kraków: Zielona Sowa 2004, s. 18-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Andegawenowie [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 211-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierz Wielki [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 201-210. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ludwik Wielki [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 213-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Władysław Warneńczyk [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 241-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Władysław Jagiełło [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 231-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jagiellonowie [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 223-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jadwiga Andegaweńska [w:] Poczet władców Polski, Kraków: Kluszczyński 2003, s. 217-222. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Recenzja podręcznika Ciekawi świata 1. Historia, część 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Roman Czaja, Małgorzata Strzelecka, Jan Wroniszewski, wyd. Operon 2013 [w:] Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych 2016, s. 119-134. [więcej informacji]
Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616 [w:] Wadoviana, 18 2015, s. 13-25. [więcej informacji]
Jan Hus and Poland and the Polish in the years 1410-1415 [w:] Perspektywy Kultury, 6 2015, s. 45-67. [więcej informacji]
Neue Festlegungen zur theologischen Reflexion von Martinus Vadovius [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 147-168. [więcej informacji]
Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 141, z.2, 2014, s. 509-526. [więcej informacji]
Wizja polityczna Zbigniewa Oleśnickiego w okresie bezkrólewia po śmierci Władysława III [w:] Prace Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, XXII 2014, s. 21-43. [więcej informacji]
Odkrycie barokowego ołtarza z Wadowic w kościele parafialnym w Łazanach [w:] Wadoviana, 17 2014, s. 212-219. [więcej informacji]
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) wobec husytyzmu i polityki polsko-czeskiej [w:] Mediaevalia Historica Bohemica, 17/1 2014, s. 127-167. [więcej informacji]
Wokół fundacji i benefaktorów Szkół Nowodworskich w Krakowie [w:] Folia Historica Cracoviensia, 19 2013, s. 159-176. [więcej informacji]
Matys Pieniążek. Wadowiczanin, piwowar krakowski z XVI wieku [w:] Wadoviana, 16 2013, s. 7-24. [więcej informacji]
Professor Marcin Wadowita (1567-1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków [w:] Mesto a dejiny, R.1, cz.1-2 2012, s. 79-89. [więcej informacji]
Augustianin Paweł Vois Wadowita (zm.1616) [w:] Wadoviana, 15 2012, s. 123-126. [więcej informacji]
Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na społeczeństwo polskie w I połowie XV wieku – wybrane zagadnienia [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 217-240. [więcej informacji]
O zapomnianym wadowiczaninie, nieznanym portrecie Marcina Wadowity i wadowickim pochówku księżniczki piastowskiej [w:] Wadoviana, 14 2011, s. 189-201. [więcej informacji]
Wadowiczanie w Krakowie.Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników [w:] Analecta Cracoviensia, 43 2011, s. 285-297. [więcej informacji]
Hierarchia kościoła katolickiego w Polsce wobec Wielkiej Wojny z Krzyżakami [w:] Wiadomości Historyczne, 3 2011, s. 5-9. [więcej informacji]
Mikołaj Trąba z Sandomierza jako współtwórca zwycięstwa grunwaldzkiego [w:] Studia Sandomierskie, 18(2) 2011, s. 5-19. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Wadowice-Karola Wojtyły Ojczyzna Domowa” [w:] Wadoviana, 12 2009, s. 266-271. [więcej informacji]
Polska hierarchia kościelna wobec zmian na tronie po śmierci Władysława Jagiełły na tle stosunków z Litwą [w:] Analecta Cracoviensia, 41 2009, s. 391-408. [więcej informacji]
Piotr Tafiłowski, Jan Łaski (1456-1531) kanclerz koronny i prymas Polski, Wydawnictwo Sejmowe Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 476 [w:] Studia Źródłoznawcze, 47 2009, s. 258-261. [więcej informacji]
Długosz wobec Żydów, pogan, heretyków i schizmatyków [w:] Zeszyty Długoszowskie, 8 2009, s. 65-76. [więcej informacji]
Działalność polityczna Zbigniewa Oleśnickiego i polskiej hierarchii kościelnej w dobie tzw. burzy koronacyjnej [w:] Folia Historica Cracoviensia, 14 2008, s. 75-85. [więcej informacji]
Studenci z Wadowic w świetle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 [w:] Wadoviana, 11 2008, s. 7-13. [więcej informacji]
Biskupi monarchii jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 109 2008, s. 37-54. [więcej informacji]
Kariera, pochodzenie społeczne i wykształcenie episkopatu metropolii lwowskiej (do 1412 halickiej) w I. poł. XV wieku [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 133 2006, s. 31-41. [więcej informacji]
Jan z Turobina zwany Turobiniuszem (1511 – 1575). Portret duchownego, uczonego, bibliofila i poety [w:] Wadoviana, 10 2006, s. 95-101. [więcej informacji]
Sprawa kardynalatu Zbigniewa Oleśnickiego a spór o precedencję w radzie królewskiej z prymasem Władysławem Oporowskim [w:] Nasze Historie, 7(2002) 2005, s. 105-116. [więcej informacji]
U kresu reedycji Annales Jana Długosza [w:] Zeszyty Długoszowskie, 4 2005, s. 23-30. [więcej informacji]
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu”. Sandomierz 20-21 maja 2005 [w:] Studia Źródłoznawcze, 43 2005, s. 232-234. [więcej informacji]
Precedencja biskupów metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej w I połowie XV wieku [w:] Nasza Przeszłość, 102 2004, s. 105-150. [więcej informacji]
Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską na tle wyboru pseudopapieży od czasów wczesnopiastowskich do soboru pizańskiego – wybrane aspekty i zarys problematyki [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 131 2004, s. 43-75. [więcej informacji]
Katolicki episkopat metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej wobec wyboru pseudopapieża Feliksa V przez sobór bazylejski [w:] Nasza Przeszłość, 99 2003, s. 55-129. [więcej informacji]
Uposażenie altarii św. Anny przy kościele farnym w Wadowicach w świetle fundacji Mikołaja Komorowskiego z 1621 r. [w:] Wadoviana, 7 2002, s. 94-99. [więcej informacji]
Z dziejów bractwa różańcowego w Wadowicach [w:] Wadoviana, 7 2002, s. 90-93. [więcej informacji]
Kariery burmistrzów wadowickich – Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876-1881) [w:] Wadoviana, 6 2001, s. 89-93. [więcej informacji]
Wokół sprawy kardynalatu biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Historyczne, 129 2001, s. 19-50. [więcej informacji]
W. W. Hallo, K. L. Younger (eds.), "The Context of Scripture", vol. 1: Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden-New York-Köln 1997, J. E. Brill, ss. 600 [w:] Historia, 5(2) 1997, s. 300-301. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Kultura i społeczeństwo Małopolski średniowiecznej i nowożytnej w świetle krakowskich źródeł archiwalnych oraz ikonograficznych; [nr projektu:] 501-10-030070

Wygłoszone referaty:

- Monarchia Władysława Jagiełły a Hieronim z Pragi; [podczas konferencji:] Jeroným Pražský († 30. květen 1416): Pozdně středověká univerzitní vzdělanost a intelektuálové v kultuře latinského Západu. 9.-10.11.2016. International conference „Jerome of Prague († 30th May 1416): Late mediaeval university scholarship and intelectuals [miejsce konferencji:] Tábor (Czechy), 2016-11-11

- Osobowość króla Jadwigi w świetle kontaktów Polski ze Stolicą Apostolską w okresie pontyfikatu papieża Bonifacego IX; [podczas konferencji:] Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, 10-12 X 2016 [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2016-10-11

- Wierni Kościołowi czy Państwu? Polscy biskupi na soborze w Konstancji; [podczas konferencji:] Kościół wobec idei państwa i władzy. Od Chrztu do Milenium [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-10

- Polacy a Jan Hus i husytyzm; [podczas konferencji:] Jan Hus. 600 lat [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-01-14

- Barokowa pobożność w świetle testamentu ks. profesora Marcina Wadowity; [podczas konferencji:] Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, 25-27 listopada 2015 r. [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-26

- Maciej z Miechowa, historyk na przełomie epok; [podczas konferencji:] Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność. Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki i narodu (Kraków, 16-17 XI) [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-16

- Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie; [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna [miejsce konferencji:] Bodzentyn, 2015-11-07

- Hierarchia miast w Chorografii; [podczas konferencji:] Klasztory-miasta-zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, 26-27 X [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-26

- Stosunek Polaków do Jana Husa; [podczas konferencji:] Jan Hus 600 lat później [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-07-06

- Klasztor kraśnicki w dziełach Jana Długosza; [podczas konferencji:] Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie [miejsce konferencji:] Kraśnik, 2015-06-12

- Królowa Jadwiga wobec Wielkiej Schizmy Zachodniej–; [podczas konferencji:] Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w historii i kulturze polskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-06

- Refleksja teologiczna Marcina Wadowity w świetle nowych ustaleń; [podczas konferencji:] Kultura religijna Małopolski w średniowieczu i dobie nowożytnej, 28-29 maja 2015 [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-29

- Elity kościelne miasta Krakowa w średniowieczu; [podczas konferencji:] Kraków-Norymberga-Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-17

- Polityka Jagiellonów wobec miast księstwa zatorskiego na przykładzie Wadowic; [podczas konferencji:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku. [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2014-10-16

- Patronat klasztoru mogilskiego nad parafią wadowicką w dobie staropolskiej; [podczas konferencji:] IV Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów 4-5 VI 2014 [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-04

- Biskupi krakowscy w służbie Kościoła w Polsce; [podczas konferencji:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. Konferencja naukowa w 650.rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-04-23

- Czy świniopas może zostać uczonym? Refleksje nad karierą uniwersytecką w dobie panowania Wazów; [podczas konferencji:] Talent czy przebiegłość? Różne sposoby na zrobienie kariery w średniowiecznej i nowożytnej Europie [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-01-23

- Paweł Włodkowic i polska delegacja na soborze w Konstancji wobec "Satyry" Jana Falkenberga; [podczas konferencji:] Kulturotwórcza misja uniwersytetu. Paweł Włodkowic i jagiellońskie dziedzictwo myślenia o człowieku, narodzie i dialogu wspólnot [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-12-09

- The Catholic Church in Poland and King Wladislas III's Crusade Against the Turks; [podczas konferencji:] Holy War and Cultural Transformation in Late Medieval and Early Modern East-Central Europe International Conference, November 18–20, 2013 Jesuit University Ignatianum in Krakow [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-18

- Profesor Marcin Wadowita (1567-1641). Patron wadowickiego I LO; [podczas konferencji:] Sesja naukowa poświęcona Marcinowi Wadowicie i abp J. Bilczewskiemu [miejsce konferencji:] Wadowice, 2013-10-23

- Sobór w Konstancji wobec monarchii polsko-litewskiej; [podczas konferencji:] Horodło (1413-2013). Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie unii horodelskiej [miejsce konferencji:] Kraków-Niepołomice, 2013-09-21

- Nieznane źródła do biografii Marcina Wadowity; [podczas konferencji:] Wokół Wadovian [miejsce konferencji:] Wadowice, 2013-03-01

- Od unii z Ludwikiem Andegaweńskim do unii z Jagiełłą; [podczas konferencji:] Unia – porozumienie monarchów i narodów? [miejsce konferencji:] Kraków-Horodło (telekonferencja), 2012-11-24

- Professor Marcin Wadowita (1567-1641) – an example of a brilliant academic career in the old Cracow; [podczas konferencji:] Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava and Kraków) from the Middle ages to the end of the 18th century [miejsce konferencji:] Koszyce (28-29 VI 2012), 2012-06-28

- Wprowadzenie – św. Jadwiga i jej epoka a czasy współczesne; [podczas konferencji:] EPOKA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ A TERAŹNIEJSZOŚĆ [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-03

- Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich w średniowieczu - fakty i mity; [podczas konferencji:] Historia wczoraj i dziś pomiędzy mitem a rzeczywistością [miejsce konferencji:] Zabrze, 2011-12-03

- Prałaci kapituły krakowskiej wobec kryzysu Kościoła w latach 1439-1449; [podczas konferencji:] De Ecclesia semper reformanda [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-02

- Wpływ kryzysu Kościoła Powszechnego na postawy religijne mieszkańców Królestwa Polskiego w XV wieku; [podczas konferencji:] IV Kongres Mediewistów Polskich [miejsce konferencji:] Poznań, 2011-09-21

- Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej na przykładzie Wadowic w XIV-XV wieku; [podczas konferencji:] Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku [miejsce konferencji:] Tarnów, 2011-05-21

- Ks. Dersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego i Kościoła; [podczas konferencji:] POZNAJ HISTORIĘ – ZROZUMIESZ WSPÓŁCZESNOŚĆ [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-05-07

- Akademia Krakowska w czasach błogosławionego; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja o bł. Stanisławie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-08

- Czy istniał kult św. Jadwigi królowej na Litwie w dobie nowożytnej?; [podczas konferencji:] Św. Jadwiga Królowa a chrystianizacja Litwy [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-15

- Jan Długosz wobec Żydów i innowierców; [podczas konferencji:] Dni Długoszowskie [miejsce konferencji:] Kłobuck, 2009-09-17

- Słowo wstępne o religiach w Europie Środkowej i Wschodniej; [podczas konferencji:] Religie w średniowiecznej Europie Środkowej i Wschodniej [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-22

- Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity; [podczas konferencji:] Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna domowa [miejsce konferencji:] Wadowice, 2009-01-23

- Wolność jednostki a średniowieczny monastycyzm; [podczas konferencji:] Wolność, granice i nadużycia [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-12-12

- Kraków w czasach św. Jana Kantego; [podczas konferencji:] Wezwani do miłosierdzia. Pięciolecie Fundacji św. Jana Kantego [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-11-22

- Hierarchia kościelna państwa jagiellońskiego wobec problematyki czeskiej w 1. połowie XV wieku; [podczas konferencji:] Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych [miejsce konferencji:] Niepołomice, 2008-10-06

- Działalność kościelna Mikołaja Trąby jako Arcybiskupa i Pr; [podczas konferencji:] Mikołaj Trąba - 650-lecie urodzin [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2008-06-14

- Marcin Wadowita - portret miłosiernego profesora w dobie srebrnego wieku; [podczas konferencji:] Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-12-14

- Biskupi krakowscy wobec Władysława Łokietka; [podczas konferencji:] Lipnica Murowana – gród króla Władysława Łokietka. Dziedzictwo i przyszłość [miejsce konferencji:] Lipnica Murowana, 2007-10-17

- Grzegorz z Sanoka jako arcybiskup lwowski; [podczas konferencji:] W 600-lecie urodzin Grzegorza z Sanoka [miejsce konferencji:] Sanok, 2007-02-23

- Rex iniustus? – Z dziejów polityki kościelnej Władysława Jagiełły na przykładzie zmian na stolicach biskupich w Krakowie i Poznaniu w 1412 roku; [podczas konferencji:] Sprawiedliwość-Tradycja-Współczesność [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-12-09

- Zbigniew Oleśnicki jako kanonik wiślicki. Z dziejów kariery kościelnej w późnym średniowieczu; [podczas konferencji:] Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem [miejsce konferencji:] Wiślica, 2005-10-23

- Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439-1449); [podczas konferencji:] „Zbigniew Oleśnicki - książę kościoła i mąż stanu” [miejsce konferencji:] Sandomierz, 2005-05-20