Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Piotr Grotowski

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: piotr.grotowski@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.byzantinesymposium.com

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej

Dyżur:
Środa, godz. 12.30-13.15, pok. 6. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, wymagających dłuższego spotkania proszę o wcześniejszy kontakt mailowy. (UWAGA! jedyny aktualny e-mail to/WARNING! the only valid e-mail: oxygenium@poczta.fm

Curriculum Vitae:

2018 - 2018 – Stypendium naukowe w Dumbarton Oaks (Waszyngton)

2016 - 2016 – Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn)

2015 - 2015 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).

2012 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).

2012 – Organizacja konferencji "Mimesis in Byzantine Art - Classical, Realistic or Imitative?

2011 – Nagroda Klio w kategorii monografii naukowej za książkę

2009 - 2010 – Fulbright Senior Advanced Research Grant w Dumbarton Oaks w Waszyngtonie i University of Maryland.

2008 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).

2007 - 2010 – grant z programu „Translacje” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (grant nr 2007/1).

2007 - 2009 – cykl wykładów autorskich "Miedzy Wschodem a Zachodem. Dwie tradycje kultury europejskiej" w Muzeum Narodowym w Krakowie

2006 – adiunkt w katedrze historii sztuki starożytnej i średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki i Kultury Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

2006 – stypendium Robert Anderson Trust

2006 – fellowship w ramach programu Andrew W. Mellon Foundation w Instytucie Warburga (School of Advanced Studies), London University

2005 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).

2005 - 2006 – asystent w katedrze historii sztuki starożytnej i średniowiecznej Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2005 – powołany na członka Komisji Historii Sztuki PAU

2003 - 2011 – powołany na członka Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

2003 – członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Oddział Krakowski)

2003 - 2005 – stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2003 - 2008 – wykłady zlecone z zakresu historii stuki dla studentów Kulturoznawstwa (Mediterraneistyka i Bałkanistyka) Uniwersytetu Jagiellońskiego

2003 - 2005 – wykłady zlecone z zakresu historii stuki dla studentów studiów Historii Sztuki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2001 – pięciomiesięczny staż naukwy w Instytucie Archeologii i Historii Sztuki Bizantyńskiej na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonice (opiekun naukowy: prof. dr hab. T. Pazaras).

2001 – stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn).

2000 – semestralne stypendium na Uniwersytecie Św. Andrzeja w St. Andrews w Szkocji (opiekun naukowy: prof. P. Magdalino).

2000 - 2002 – realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN (nr 1H01E 045 19).

1998 – Asystent w Dziale V "Militaria" Muzeum Narodowego w Krakowie

1997 – stypendium Fundacji im. Stefana Batorego na prowadzenie kwerendy w muzeach i achiwach na Ukrainie

1997 - 2002 – Studia doktoranckie, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

1992 - 1997 – Studia magisterskie, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Monaster Visoki Dečani - przewodnik, Dečani: KNJIGA KOMERC DOO, Beograd 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261) Studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Arms and armour of the warrior saints: tradition and innovation in Byzantine iconography (843-1261), Leiden-Boston: Brill 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Towards rewriting? New Approaches to Byzantine Archaeology and Art. (Series Byzantina 8), Cracow-Warsaw: Sowa 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O budowlach, Warszawa: Prószyński i S-ka 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

O sztuce cytowania - chresis jako źródło w badaniach nad recepcją idei obrazu w Bizancjum [w:] Hypomnemata byzantina. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi: Uniwersytet Jana Kochanowskigo 2017, s. 55-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Crisis in Byzantine Art History – Some Remarks on the State-of-the-Art in the Academic Discipline [w:] Христианский Восток 8 (XIV): Государственный Эрмитаж 2017, s. 363-410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hodegon – z rozważań nad pierwotną lokalizacją konstantynopolitańskiego sanktuarium [w:] Metropolia na styku mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe: Uniwersytet Łódzki 2016, s. 137-213. [więcej informacji]
W stronę Patmos. Wizje apokaliptyczne w sztuce bizantyńskiej i pobizantyńskiej [w:] CZAS APOKALIPSY WIZJE DNI OSTATECZNYCH W KULTURZE EUROPEJSKIEJ OD STAROŻYTNOŚCI DO WIEKU XVII, Warszawa: Neriton 2013, s. 213-232. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Program malarski w korpusach nawowych bazylik wczesnobizantyńskich (V–VI w.) – próba podsumowania [w:] Limen expectationis. Ksiega ku czci sp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 131-162. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Metagraphe in Byzantium [w:] Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27 August 2011, Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation 2011, s. 272-272. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z rozważań nad „prowincjonalizmem” w malarstwie bizantyńskim – problem lokalności motywów ikonograficznych [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Księga pamiątkowa ku czci Romualda Biskupskiego, Kraków: Collegium Columbinum 2010, s. 399-426. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
A Place of Novae in Procopius’ De Aedificiis (Buildings) [IV 11/20], [w:] Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 159-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Motywy gotyckie w małopolskim malarstwie ikonowym XV wieku na przykładzie uzbrojenia świętych wojowników [w:] Artifex doctus. Studia ofiarowane Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007, s. 47-56. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trapezici, tesinrici i husarze - z rozważań nad genezą husarii [w:] Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w Osiemdziesięciopięciolecie Urodzin, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006, s. 225-231. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Military Attire of Warrior Saints – between Iconography and Written Sources [w:] Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London 21-26 August 2006, London: Ashgate 2006, s. 283-285. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwie nieznane sceny w prezbiterium kolegiaty wiślickiej [w:] Ars Graeca – Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek,, Kraków: Wydawnictwo UJ 2002, s. 145-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ikony – enkolpiony ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie [w:] Cerkiew – wielka tajemnica. Sztuka cerkiewna od XI wieku do 1917 roku ze zbiorów polskich, Gniezno 2001, s. 58-59. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Recenzja: Ольга С. Попова, Владимир Д. Сарабьянов, Мозаики и фрески Святой Софии Киевской, Москва 2017, s. 504, il. 405. [w:] Biuletyn historii sztuki 2018, s. 198-204. [więcej informacji]
The Hodegon. Considerations on the location of the Hodegetria sanctuary in Constantinople [w:] Βυζαντινά Σύμμεικτα 2017, s. 1-75. [więcej informacji]
Metagraphe in Byzantine Art [w:] ХРИСТIАНСКIЙ ВОСТОКЪ, 6 (XII) NS 2013, s. 504-525. [więcej informacji]
Classicisation or representation? Mimesis in Byzantine pictorial arts as a derivative of style [w:] Zograf, 37 2013, s. 23-36. [więcej informacji]
Fotinus - Żywot Jana Postnika (Vita Ioannis Ieiunatoris episcopi Constantinopoleos, BHG II 893, CPG 7971) [w:] Vox Patrum, 59 2013, s. 607-646. [więcej informacji]
Defining the Byzantine Saint – Creating a Message in Orthodox Art [w:] Series Byzantina, 8 2010, s. 133-158. [więcej informacji]
Вступні зауваження щодо стінопису нефа церкви Св. Онуфрія в Посаді Риботицькому [w:] Студії мистецтвознавчі. Архітектура, образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Академії наук України, 3 (27) 2009, s. 40-70. [więcej informacji]
2008 On the Margin of Meaning: Some remarks on gesture as depicted in the Orthodox frescoes of Roman Catholic churches in Poland [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 70 2008, s. 163-176. [więcej informacji]
Jerusalem in the Sixth Century: Myth and Reality (Some Remarks on the Byzantine Hierotopia) [w:] Ikonotheka, 21 2008, s. 55-67. [więcej informacji]
Dwie bizantyńskie plakiety z kości słoniowej w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich (problem autentyczności w świetle badań konserwatorskich i analizy stylowej) [w:] Series Byzantina, 5 2007, s. 39-54. [więcej informacji]
Military Equipment as a Symbolic Form in Byzantium (Some preliminary observations) [w:] Byzantinoslavica, 65 2007, s. 91-115. [więcej informacji]
Military Attire of Warrior Saints – A Case of Spekion, [w:] Folia Historiae Artium, Seria Nowa, 11 2007, s. 5-16. [więcej informacji]
Listy z podróży Cyriaka z Ankony [w:] Portolana. Studia Mediterranea, 3 2007, s. 179-194. [więcej informacji]
Kształtowanie się toposu ikony ranionej a judaizm i islam [w:] Portolana. Studia Mediterranea, 2 2006, s. 127-145. [więcej informacji]
Geneza przedstawień świętych wojowników w sztuce bizantyńskiej [w:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, 67 2005, s. 95-97. [więcej informacji]
Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych [w:] Acta Militaria Mediaevalia, 1 2005, s. 9-25. [więcej informacji]
Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahji i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag nad wartością relacji przybyszów odwiedzających stolicę Cesarstwa [w:] Series Byzantina, 2 2004, s. 55-84. [więcej informacji]
The Legend of St. George Saving A Youth from Captivity and Its Depiction in Art [w:] Series Byzantina, 1 2003, s. 27-77. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Ikonografia Kościoła Wschodniego i Zachodniego; [nr projektu:] 501-10-030035

-Architektura wczesno-bizantyjska doby Justyniana I; [nr projektu:] 13080001

-Badania nad ikonografią świętych w Bizancjum; [nr projektu:] 13080006

-Studium kostiumologiczne przedstawień świętych wojowników w sztuce średniobizantyńskiej; [nr projektu:] 13080005

-Sztuka bizantyjska; [nr projektu:] 130801

Wygłoszone referaty:

- Męczeństwo świętego Mikołaja Nowego, przyczynek do badań nad kształtowaniem się militarnej propagandy Cesarstwa w X wieku; [podczas konferencji:] V Konferencja Bizantynistyczna Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny. [miejsce konferencji:] Lublin, 2019-11-23

- Superstition and Prejudice – false axioms in modern scholarship in the thought on Iconoclasm; [podczas konferencji:] Byzantine iconoclasm and its resonance in the Christian tradition [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2019-05-08

- Memory of Scripture and Church Fathers in the Iconophile Polemics: The Case of Chresis; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2018-07-03

- Holy Shepherds in Byzantine Art. Selected Issues.; [podczas konferencji:] Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας [miejsce konferencji:] Μητρόπολις Κωνσταντίας- Αμμοχώστου (Paralimni, Cypr), 2018-02-03

- Λόγος καὶ μορφή - kilka uwag o teologicznym uzasadnieniu obecności inskrypcji w obrazie i obrazu w kościele; [podczas konferencji:] Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej [miejsce konferencji:] Katolicki Uniwersytet Lubelski i Muzeum Lubelskie, Lublin, 2017-11-16

- Between East and West. Arms and Armour depicted in Orthodox Frescoes of the First Jagiellonians in Lesser Poland.; [podczas konferencji:] Interethnic Relations in Transylvania. War and Peace Shaping the Medieval Life in Central and South-Eastern Europe. [miejsce konferencji:] Sybin, 2017-10-20

- Ecclesiastical Saints in Byzantine Art – Veritable or Imaginative Portraiture?; [podczas konferencji:] Understanding Individuality and depictIng Individuals [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wiedeński, 2017-03-03

- The Image of Warrior Saints in Byzantium – Identity, Meaning and Function; [podczas konferencji:] Die Militarisierung der Heiligen in Vormoderne und Moderne [miejsce konferencji:] Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 2017-02-01

- Moderacja panelu: Studies in Byzantine Iconography - Part 2; [podczas konferencji:] 23rd International Congress of Byzantine Studies [miejsce konferencji:] Belgrad, 2016-08-26

- A Shepherd’s Crook and a Stone Cut Out without Hands: The Changing Character of Attributes in the Iconography of Byzantine Saints; [podczas konferencji:] 23rd International Congress of Byzantine Studies [miejsce konferencji:] Belgrad, 2016-08-25

- Dar cesarza Michała, papieskie tkaniny z chrysoclabas i problem sztuki figuratywnej w epoce ikonoklazmu; [podczas konferencji:] Blask i Splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności [miejsce konferencji:] Kraków (UPJP II), 2016-06-23

- W poszukiwaniu bizantyńskiego widza - wybrane problemy w rekonstrukcji relacji nadawca – odbiorca; [podczas konferencji:] Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich [miejsce konferencji:] Nowy Sącz, 2015-10-01

- Tożsamość świętego. O znaczeniu inskrypcji w identyfikacji osób w sztuce bizantyńskiej; [podczas konferencji:] Wędrówki kultu relikwii w I tysiącleciu [miejsce konferencji:] Warszawa, 2014-11-28

- Hodegon – z rozważań nad pierwotną lokalizacją konstantynopolitańskiego sanktuarium; [podczas konferencji:] XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich [miejsce konferencji:] Szczecin, 2014-09-17

- Bad Emperor: Unintentional Errors in Visual Propaganda of Byzantine Rulers.; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2014-07-09

- Monks in Paradise: The Pride of Studios Abbots Immortalized in Art; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2013-07-03

- Moderacja panelu: In Search of Spiritual Pleasure; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2013-07-01

- Persofikacje w sztuce bizantyńskiej. Próba systematyzacji.; [podczas konferencji:] Między symbolem a alegorią [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-12-07

- Classicisation or Representation? Mimesis in Byzantine Pictorial Arts as Derivative of Style; [podczas konferencji:] Μίμησις in Byzantine Art: Classical, Realistic or Imitative? Second Cracow Symposium on Byzantine Art and Archaeology [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-09-06

- Autor, inspirator, skryba –podwojne “portrety” na miniaturach frontyspisowych jako wizualny wyraz zależności literackich w sztuce bizantyńskiej (VI-XII w.).; [podczas konferencji:] Patriarchaty Wschodu w starożytności [miejsce konferencji:] Lublin, 2011-11-11

- Metagraphe in Byzantium; [podczas konferencji:] 22nd International Congress of Byzantine Studies [miejsce konferencji:] Sofia, 2011-08-25

- W stronę Patmos. Apokalipsa i wizja końca i odrodzenia świata w kulturze bizantyńskiej i pobizantyńskiej; [podczas konferencji:] Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej", ogólnopolska konferencja naukowa [miejsce konferencji:] Warszawa, 2011-01-12

- Eikonismos w apokryfach I tysiąclecia – w poszukiwaniu normatywnych wzorów dla ikonografii świętych (V-VII w.); [podczas konferencji:] X Sympozjum kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku: Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim [miejsce konferencji:] Kazimierz Dolny, 2010-10-03

- Heretic Holy Trinity in Byzantine Art; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2009-07-15

- Pogranicza chrześcijaństwa okiem historyka sztuki; [podczas konferencji:] Pogranicza chrześcijaństwa [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-05-14

- Defining Byzantine Saint – on the Formulating a Message in the Orthodox Art; [podczas konferencji:] Towards Rewriting? New Approaches to Byzantine Art and Archaeology. First Cracow Symposium on Byzantine Art and Archaeology [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-09-09

- Fox Captured: Animal Fights on Venetian Pavements and their Byzantine Antecedents; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2008-07-10

- Jerusalem in the 6th Century: Myth and Reality; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2007-07-12

- Listy z podróży Cyriaka z Ankony; [podczas konferencji:] Mare Apertum (przepływ idei, ludzi i rzeczy w Świecie Śródziemnomorskim) [miejsce konferencji:] kraków, 2006-11-24

- Military attire of warrior saints - between iconography and written sources.; [podczas konferencji:] 21st International Congress of Byzantine Studies [miejsce konferencji:] Londyn, 2006-08-22

- On the Margin of Meaning: Gestures in Orthodox Paintings; [podczas konferencji:] International Congress of the European Middle Ages (c.300-1500) [miejsce konferencji:] Leeds, 2006-07-12

- Kształtowanie się toposu ikony ranionej a judaizm i islam; [podczas konferencji:] Religie świata śródziemnomorskiego [miejsce konferencji:] Kraków, 2004-11-19

- Sztuka wojenna Słowian w świetle bizantyńskich traktatów wojskowych; [podczas konferencji:] Sztuka Wojenna na pograniczu Polsko-Rusko-Słowackim w Średniowieczu. [miejsce konferencji:] Sanok, 2004-10-22