Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Michał Heller

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor zwyczajny

Email: michal.heller@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Przyrody

Funkcje redakcyjne:
- Zagadnienia Filozoficzne w Nauce - Redaktor honorowy

Curriculum Vitae:

2016 - 2016 – 15 Październik - odnowienie doktoratu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

2016 - 2016 – 16 Styczeń - Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem

2016 - 2016 – 20 Styczeń - „Medal za Mądrość Obywatelską” miesięcznika „Kraków”

2016 - 2016 – 22 Czerwiec - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2015 - 2015 – 11 Marzec - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2015 - 2015 – 17 Wrzesień - “Złota Róża” nagroda za najlepszą książkę popularną (“Bóg i geometria”)

2015 - 2015 – 14 Listopad - Zwyczajne członkostwo Polskiej Akademii Umiejętności

2014 - 2014 – 3 Maj - Order Orła Białego

2014 - 2014 – 8 Czerwiec - Order Ecce Homo

2014 - 2014 – 17 Czerwiec - Doktorat honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2014 - 2014 – 28 Stycznia - Wyróżnienie KUL „Gratae Memoriae Signum Universitatis”

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Filozofia nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematy ewolucji, Kraków: Copernicus Center Press 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie, Kraków: Copernicus Center Press 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stworzenie i początek wszechświata : teologia, filozofia, kosmologia, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia a nauka - z nostalgią ale bez frustracji, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens życia i sens wszechświata : studia z teologii współczesnej, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Moralność myślenia, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia przypadku : kosmiczna fuga z preludium i codą, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg i geometria : gdy przestrzeń była Bogiem, Kraków: Copernicus Center Press 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowa fizyka i nowa teologia, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podróże z filozofią w tle, Kraków: Wydawnictwo Znak 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens życia i sens wszechświata : studia z teologii współczesnej, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mathematical structures of the universe, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
10.30 u Maksymiliana, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Elementy filozofii przyrody, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Granice nauki, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne?, Kraków: Copernicus Center Press 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stworzenie i początek wszechświata : teologia, filozofia, kosmologia, Kraków: Copernicus Center Press 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Between philosophy and science, Kraków: Copernicus Center Press 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg i nauka : moje dwie drogi do jednego celu, Kraków: Copernicus Center Press 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The causal Universe, Kraków: Copernicus Center Press 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia kosmologii. Wprowadzenie, Kraków: Copernicus Center Press 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia Nauki – Wprowadzenie, Kraków: Petrus 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kosmologia Lemaître'a, Warszawa: Wydawnictwa Uniwesytetu Warszawskiego 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
A Comprehensible Universe. The Interplay of Science and Theology, New York: Springer 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Kraków: Universitas 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podglądanie Wszechświata, Kraków: Znak 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawa przyrody, Kraków-Tarnów: Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Biblos 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Teologia dzisiaj – zdetronizowanie królowej [w:] Promotio doctoris honoris causa Pontificiae Universitatis Cracoviensis Ioannis Pauli II Reverendissimus professor Michael Heller: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 53-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Analogy, Identity, Equivalence [w:] Complexity and Analogy in Science: Theoretical, Methodological and Epistemological Aspects: Pontificiae Academiae Scientiarum 2016, s. 257-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia i nauka: perspektywa katolicka [w:] Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny: Wydawnictwo WAM 2016, s. 367-388. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg i kosmologia [w:] Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny: Wydawnictwo WAM 2016, s. 389-402. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Commentary to Andrzej Lasota’s Text: Is Mathematics the Structure of the World [w:] Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2016, s. 63-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kosmiczny problem wolności [w:] Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2016, s. 243-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Category Theory and the Philosophy of Space [w:] Filozofia matematyki i informatyki: Copernicus Center Press 2015, s. 185-200. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
General Relativity and von Neumann Algebras [w:] Road to Reality with Roger Penrose: Copernicus Center Press 2015, s. 75-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do teologii nauki [w:] Teologia nauki: Copernicus Center Press 2015, s. 13-22. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
I limiti della scienza e i limiti dell’universo [w:] Esplorare l’universo, ultima delle periferie 2015, s. 25-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
When Should One Stop Doing Cosmology and Turn to Calculations [w:] The Atom of the Universe. The Life and Work of George Lemaitre: Copernicus Center Press 2015, s. 431-435. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ontology and Noncommutative Geometry [w:] Mathematical Structures of the Universe: Copernicus Center Press 2014, s. 341-354. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Field of Rationality and Category Theory [w:] Mathematical structures of the universe: Copernicus Center Press 2014, s. 441-457. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Naturalizm teologiczny Józefa Życińskiego [w:] Transcendencja i naturalizm: Copernicus Center Press 2014, s. 9-14. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Samoobronne mechanizmy nauki [w:] Idea uniwersytetu. Reaktywacja: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, s. 33-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ewolucja kosmiczna - od braku do nadmiaru [w:] Nadmiar i brak = Excess and lack: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2013, s. 17-18. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Episteme i doksa [w:] Struktura rewolucji metanaukowej : studium rozwoju współczesnej nauki: Copernicus Center Press 2013, s. 5-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Limits of Causal Explanations in Physics [w:] Études de cosmologie philosophique: L'Harmattan 2013, s. 91-106. [więcej informacji]
Wstęp [w:] Świat matematyki i jej materialnych cieni: Copernicus Center Press 2013, s. 5-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bottom-Up Causality in a New Setting [w:] The causal Universe: Copernicus Center Press 2013, s. 206-214. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The Ontology of the Planck Scale [w:] Between philosophy and science: Copernicus Center Press 2013, s. 119-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leibniz’s Question [w:] The mystery of existence : why is there anything at all?: Wiley-Blackwell 2013, s. 278-284. [więcej informacji]
Jan Paweł II wobec świata nauki [w:] Świadka świadkowie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 75-92. [więcej informacji]
Where Physics Meets Metaphysics [w:] On Space and Time, Cambridge: Cambridge University Press 2008, s. 238-277. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Einstein, Wszechświat i my. Cztery czwartki, które wstrząsnęły światem [w:] Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Dyskusja panelowa. Materiały, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 34-44. [więcej informacji]
Afirmacja racjonalności [w:] Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Materiały III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-28 września 2008 r.), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 333-341. [więcej informacji]
Fizyka i meta-fizyka [w:] Ponad demarkacją, Tarnów: Biblos 2008, s. 93-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czas człowieka i czas Wszechświata [w:] Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury. Dyskusja panelowa. Materiały, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, s. 45-47. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Teoria kategorii, logika i filozofia [w:] Filozofia Nauki 2016, s. 5-15. [więcej informacji]
Category Free Category Theory and Its Philosophical Implications Michael Heller [w:] Logic and Logical Philosophy 2016, s. 447-459. [więcej informacji]
Historia niczego [recenzja: J.D. Barrow, Książka o niczym, CCPress, Kraków 2015] [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2016, s. 139-143. [więcej informacji]
Geometry and General Relativity in the Groupoid Model with a Finite Structure Group [w:] Canadian Journal of Physics 2015, s. 43-54. [więcej informacji]
Przypadek i wolność [w:] Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2014, s. 3-10. [więcej informacji]
Kołakowski - sceptyczny, ale apologetyczny [w:] Znak 2014, s. 87-89. [więcej informacji]
Semidirect product of groupoids and associated algebras [w:] Demonstratio Mathematica 2014, s. 289-299. [więcej informacji]
Usprawiedliwienie historii [w:] Tygodnik Powszechny 2014, s. 52-53. [więcej informacji]
Czas i wieczność [w:] Tygodnik Powszechny 2014, s. 58-60. [więcej informacji]
Zmieniać, by zachować [w:] Tygodnik Powszechny 2014, s. 66-68. [więcej informacji]
Wielkie Pytania - Wielka Odpowiedź [w:] Tygodnik Powszechny 2014, s. 3-5. [więcej informacji]
At the Limits of Space-Time [w:] AIP Conference Proceedings 2013, s. 55-59. [więcej informacji]
Granice, które przebiegają wewnątrz [w:] Tygodnik Powszechny 2013, s. 35-35. [więcej informacji]
Dlaczego istnieją wodospady? [w:] Tygodnik Powszechny 2013, s. 26-27. [więcej informacji]
Generalized derivations and general relativity [w:] Canadian Journal of Physics 2013, s. 757-763. [więcej informacji]
Jak uczyć o stworzeniu? [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne 2013, s. 115-120. [więcej informacji]
Mózg i wartości [w:] Tygodnik Powszechny 2013, s. 22-23. [więcej informacji]
Spojrzenie w przyszłość [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2013, s. 5-7. [więcej informacji]
Theology for Non-Believers / Teologia dla ateistów [w:] Mathematica Applicanda 2013, s. 249-254. [więcej informacji]
Spoglądanie na krańce wszechświata [w:] Tygodnik Powszechny 2013, s. 22-22. [więcej informacji]
Our struggles with Chronos [w:] Standpoint (London), 4 2008, s. 56-56. [więcej informacji]
Oferta na trudne czasy [w:] Tygodnik Powszechny, nr. 45 (3096) 2008, s. 30-31. [więcej informacji]
Predictability, Measurements and Cosmic Time [w:] Predictability in Science: Accuracy and Limitations, in: The Proceedings of the Plenary Session 3-6 November 2006, Pontificia Academia Scientiarum, Acta 19, Vatican City, 19 2008, s. 155-161. [więcej informacji]
Rzeczy najważniejsze [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 43 2008, s. 18-23. [więcej informacji]
Satement by Professor Michał Heller at the Templeton Prize News Conference, March 12th, 2008 [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 43 2008, s. 13-17. [więcej informacji]
The Existence of Singularities and the Origin of Space-Time [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 43 2008, s. 35-43. [więcej informacji]
Stworzenie świata według Leibniza, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 42, 2008, 3-14 [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 42 2008, s. 3-14. [więcej informacji]
Where Did the Big Bang come from? [w:] Standpoint (London), Issue 7, December 2008, s. 56-56. [więcej informacji]
Infinity in Cosmology [w:] Dialogue and Universalism, 18 (nr 9-10) 2008, s. 77-87. [więcej informacji]
Przewidywania w nauce – Plenarna Sesja Papieskiej Akademii Nauk, Rzym, 3-6 listopada 2006 r. [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 40 2007, s. 126-128. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Interakcje filozofia-nauka z perspektywy historycznej; [nr projektu:] 501-10-020039

-Strukturalne i konceptualne zagadnienia teorii kwantów w świetle badań nad kwantową grawitacją Chrisa Ishama; [nr projektu:] 321311

-Filozoficzne aspekty nielokalności we współczesnej fizyce i kosmologii; [nr projektu:] 121301

-Filozoficzne zagadnienia podstaw fizyki i kosmologii; [nr projektu:] 221305

Wygłoszone referaty:

- Czas i prawdopodobieństwo; [podczas konferencji:] Wokół myśli ks. M. Hellera [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-02

- Człowiek we wszechświecie Kopernika; [podczas konferencji:] Filozofia w fizyce i fizyka w filozofii [miejsce konferencji:] Katowice, 2016-11-17

- Czy Wszechświatem rządzi przypadek?; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-21

- Kosmiczny problem wolności; [podczas konferencji:] V Kongres Kultury Chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Lublin, 2016-10-13

- Geometryczne piękno Wszechświata; [podczas konferencji:] Festiwal Nauki [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-02

- Synthetic Approach to the Singularity Problem; [podczas konferencji:] Varying Constants and Fundamental Cosmology [miejsce konferencji:] Szczecin, 2016-09-12

- Nauka dla filozofii; [podczas konferencji:] XX Krakowska Konferencja Metodologiczna [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-30

- Geometryczne piękno Wszechświata; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-22

- „How to Justify the History of the Universe?”; [podczas konferencji:] Symposium of the European Society for the Study of Science and Theology [miejsce konferencji:] Łódź, 2016-04-26

- Bóg i logika; [podczas konferencji:] XII Studencka Konferencja [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-05

- Einstein’s road to general relativity. Philosophical aspects; [podczas konferencji:] The 2nd Conference of the Polish Society of Relativity [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-11-28

- Kosmiczny dramat. Mój prywatny scenariusz; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2015-11-25

- Philosophy of chance; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2015-11-17

- Gdy przestrzeń była Bogiem; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Polskie Radio, Warszawa, 2015-11-09

- Geniusze Wszechświata; [podczas konferencji:] Sympozjum: 15 lat nauk ścisłych na UKSW [miejsce konferencji:] Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2015-11-05

- Geometry; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 2015-10-22

- Kiedy przestrzeń była Bogiem; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-09

- Creation of matter in a noncommutative universe; [podczas konferencji:] Symposium: 80th Anniversary of Specola Vaticana [miejsce konferencji:] Castel Gandolfo, 2015-09-14

- Wszechświat etyczny; [podczas konferencji:] Sympozjum Adwokatury Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-06-12

- Podróz do początku Wszechświata; [podczas konferencji:] Otwarcie Obserwatorium Astronomicznego w Rzepienniku Biskupim [miejsce konferencji:] Rzepiennik Biskupi, 2015-06-08

- Droga Einsteina do ogólnej teorii względności; [podczas konferencji:] XIX Krakowska Konferencja Metodologiczna “Sto lat ogólnej teorii względności” [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-26

- Theology and Science: with nostalgia, without frustration; [podczas konferencji:] Festiwal Nauki [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-19

- Człowiek sceny – człowiek dramatu; [podczas konferencji:] Tydzień Tischnerowski [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-24

- Category theory and the philosophy of space; [podczas konferencji:] IV Konferencja: Filozofia Matematyki i Informatyki [miejsce konferencji:] Poznań, 2014-12-05

- Nasza droga przez Kosmos; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Oddział Poznańskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich w Poznaniu, 2014-12-04

- Od Wielkiego Wybuchu do Gulagu; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2014-10-18

- From the Big Bang to Gulags: How to Justify History; [podczas konferencji:] 4th Congress of Polish Scientific Societies on exile [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-09-04

- The Sphere Paradigm in Cosmology; [podczas konferencji:] Fifty Years of Cracow Astronomy [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-17

- Człowiek w świecie Kopernika; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-30

- The Beginning of the Univrese; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Wrocław, 2013-05-31

- The Beginning of the Universe; [podczas konferencji:] Symposium Spinal Surgery [miejsce konferencji:] Krynica, 2013-05-05

- Limits of the Universe; [podczas konferencji:] Wykład publiczny [miejsce konferencji:] Kraków, Auditorium Maximum, 2013-04-26

- Physics at Its Limits; [podczas konferencji:] Neutron Spectroscopy and Related Phenomena. Tribute to Prof. Jerzy Janik [miejsce konferencji:] Institute of Nuclear Physics, Cracow, 2013-03-21

- Selfdefending mechanisms of science; [podczas konferencji:] Congress of Academic Culture [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-03-20

- Incomprehensible Comprehensibility of the Universe; [podczas konferencji:] Cambridge University Scientific Society [miejsce konferencji:] Cambridge UK, 2013-01-29

- Homo Sapiens we wszechświecie Kopernika; [podczas konferencji:] "Czy nauka zastąpi religię?", Sympozjum organizowane przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydział Filozoficzny PAT [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-10-03

- Granice czasu, przestrzeni i prawdopodobieństwa; [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Warszawa, 2008-09-16

- Moje rozmowy z dziennikarzami; [podczas konferencji:] XII Krakowska Konferencja Metodologiczna: Nauka a kultura masowa [miejsce konferencji:] Kraków, 2008-05-19

- The Existence of Singularities and the Origin of Space-time; [podczas konferencji:] "Modeling the Origin and of the Origin of the Universe" _ A Research Symposium in Honour of Michael Heller on the Occasion of His Receiving the 2008 Templeton Price, [miejsce konferencji:] Rolyal Society, Londyn, 2008-05-07