Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Krzysztof Gryz

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: krzysztof.gryz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Moralnej Ogólnej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Opiekun teologia kapłańska (rok akademicki: 2011/12 )

Funkcje redakcyjne:
- Analecta Cracoviensia - Sekretarz redakcji

Dyżur:
środa 15.00 - 15.45, ul. Bernardyńska 3, sala 115

Curriculum Vitae:

1986 - 2014 – ur. 22 czerwca1961 r. w Chrzanowie; 1980–1986 studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej nt. "Stosunek teologii moralnej do teologii życia wewnętrznego. (W oparciu o podręczniki w języku polskim okresu przed i posoborowego)" pod kierunkiem ks. dr Wacława Gubały; 1986–1988 praca na parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrodach; 1990 praca na parafii w Byczynie; 1988–1990 studia licencjackie z teologii moralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1990–1994 studia specjalistyczne z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) zakończone obroną doktoratu w 1994 r. nt. "Gracia y libertad en San Juan de la Cruz". Promotor: prof. José Luis Illanes; 1994–1997 prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej; 1997–1999 asystent przy Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej w Papieskiej Akademii Teologicznej, od 1999 adiunkt; 1997–2002 zastępca Dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie; od 2003 Sekretarz Redakcji "Analecta Cracoviensia"; 2004–2014 koordynator duszpasterstwa pracowników nauki Archidiecezji Krakowskiej; od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej; od 2007 członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów; 2010 habilitacja na podstawie pracy "Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej", Kraków 2009; 2012–2013 prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie; od 2013 członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów; od 2013 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; od 2014 członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej;

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pozwól mi umiłować Prawo Twoje, Panie. Dziesięć rozważań o Dekalogu, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanislawa BM 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Być człowiekiem sumienia, Kraków: M 1998.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Naród i patriotyzm – czy są nadal aktualne? Jana Pawła II myśli o ojczyźnie [w:] Jan Paweł II. Posługa myślenia 2015, s. 341-362. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Sprzeciw sumienia w kulturze [w:] Teologia i moralność 2014, s. 101-115. [więcej informacji]
Antropologia wiary. Spojrzenie Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 44 2012, s. 89-100. [więcej informacji]
Ireneuszowa formuła Gloria Dei vivens homo jako transcendentna definicja człowieka w ma-gisterium Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 42 2010, s. 223-238. [więcej informacji]
Rozgrzeszenie po zabiegu in vitro. Głos w dyskusji [w:] Teologia i moralność, 8 2010, s. 25-36. [więcej informacji]
Męskość i kobiecość jako znamiona obrazu Bożego w człowieku według Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 23/67 2008, s. 19-41. [więcej informacji]
Współczesne dylematy moralne w przekazie katechetycznym [w:] Theologica Thoruniensia, 6 2005, s. 213-233. [więcej informacji]
Przebóstwienie człowieka w świetle kontrowersji ikonoklastycznej [w:] Analecta Cracoviensia, 37 2005, s. 241-258. [więcej informacji]
Doświadczenie Ojczyzny. Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Homo Dei, 2 2002, s. 22-36. [więcej informacji]
Apostolskie korzenie celibatu kapłańskiego [w:] Polonia Sacra, 8 2001, s. 179-197. [więcej informacji]
Religijny charakter chrześcijańskiej moralności [w:] Homo Dei, 4 1999, s. 8-18. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Historia teologii moralnej; [nr projektu:] 501-10-010176

-Antropologiczne uwarunkowania chrześcijańskiej moralności; [nr projektu:] 501-10-010025

-Antropologiczne uwarunkowania chrześcijańskiej moralności; [nr projektu:] 11150002

-Formacja moralna osoby ludzkiej; [nr projektu:] 11150003

-Opracowanie: "Wolność w nauczaniu Jana Pawła II" i "Bioetyka Karola Wojtyły"; [nr projektu:] 111503

-Zarys antropologii chrześcijańskiej; [nr projektu:] 111504

Wygłoszone referaty:

- Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała; [podczas konferencji:] Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Koscioła [miejsce konferencji:] Lublin, 2015-12-09

- Problematyka społeczno-etyczna w konfesjonale; [podczas konferencji:] Sakrament pokuty – współczesne wyzwania. W 30-lecie Reconciliatio et paenitentia Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Licheń, 2014-06-15

- Wolność, prawda, sumienie; [podczas konferencji:] Sympozjum Katechetyczne Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-22

- Sprzeciw sumienia w kulturze; [podczas konferencji:] Teologicznomoralne implikacje sprzeciwu sumienia [miejsce konferencji:] Zakopane, 2013-06-09

- Kilka uwag o wychowaniu człowieka grzesznego. Grzech pierworodny a wychowane; [podczas konferencji:] Kryteria chrześcijańskiego wychowania [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-21