Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Bożena Gulla

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: bozena.gulla@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Psychologii

Funkcje redakcyjne:
- Studia Socialia Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
ul. Bernardyńska 3, p. 113

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Psychologia kliniczna (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia kliniczna (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Trening interpersonalny (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Trening interpersonalny (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wprowadzenie do poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Trening integracyjny (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wprowadzenie do poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy psychologii klinicznej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy psychologii klinicznej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wprowadzenie do poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy psychologii klinicznej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy psychologii klinicznej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Elementy psychologii sądowej i penitencjarnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Elementy psychologii sądowej i penitencjarnej (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Trening integracyjny (kierunek: Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego ; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- Elementy psychologii (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Elementy psychologii (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny (kierunek: poradnictwo i mediacje; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia kliniczna (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Psychologia kliniczna (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Sumienie w koncepcjach psychologicznych [w:] Sumienie-ujęcie interdyscyplinarne: Wydawnictwo Scriptum 2015, s. 63-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoby z zaburzeniami psychospołecnzymi na rynku pracy. [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy.: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 333-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Indywidualizm a rozwój osobisty [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013, s. 183-201. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Projekty badawcze:

-Psychoprofilaktyka rodzinna; [nr projektu:] 140301

-Kategoria „sumienia” w naukach społecznych; [nr projektu:] 240301

Wygłoszone referaty:

- Psychologiczne koncepcje sumienia; [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14