Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Bożena Gulla

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: bozena.gulla@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Psychologii

Funkcje redakcyjne:
- Studia Socialia Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
W bieżącym tygodniu: dyżur 21.01, g. 14.45 - 15.15, Oratorium Sesja: 30.01, 10.30 - 11.15 p. 113 Sesja popr.: 21.02, 10.30-11.15 p. 113.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Sumienie w koncepcjach psychologicznych [w:] Sumienie-ujęcie interdyscyplinarne: Wydawnictwo Scriptum 2015, s. 63-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Osoby z zaburzeniami psychospołecnzymi na rynku pracy. [w:] Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy.: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 333-348. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Indywidualizm a rozwój osobisty [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2013, s. 183-201. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Projekty badawcze:

-Psychoprofilaktyka rodzinna; [nr projektu:] 140301

-Kategoria „sumienia” w naukach społecznych; [nr projektu:] 240301

Wygłoszone referaty:

- Psychologiczne koncepcje sumienia; [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14