Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Krzysztof Gurba

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: krzysztof.gurba@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Dziennikarstwa - p.o. Kierownika katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Kierownik Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Opiekun Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (rok akademicki: 2011/12 )
- Zastępca kierownika Podyplomowe Studium Dziennikarskie (rok akademicki: 2011/12 , studia podyplomowe)
- Zastępca kierownika Podyplomowe Studium Dziennikarskie (rok akademicki: 2012/13 , studia podyplomowe)
- Zastępca kierownika Podyplomowe Studium Dziennikarskie (rekrutacja zawieszona) (rok akademicki: 2013/14 , studia podyplomowe)
- Zastępca kierownika Podyplomowe Studium Dziennikarskie (rekrutacja zawieszona) (rok akademicki: 2014/15 , studia podyplomowe)

Funkcje redakcyjne:
- Studia Socialia Cracoviensia - Członek redakcji

Dyżur:
środa, godz. 10.00 - 11.00 ul. Kanonicza 9, dziekanat WNS

Pełnione funkcje:

Wydział Nauk Społecznych - Prodziekan ds. rozwoju Wydziału

Curriculum Vitae:

2016 - 2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

2016 – Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie

2013 - 2013 – Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi na rzecz niezależności i samorządności oraz poszanowania praw człowieka w Polsce.

2013 - 2013 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

2008 - 2008 – Nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne.

1994 – Stypendium The Guardian, Londyn, Anglia

1993 – Stypendium Gibson-Sykora Foundation na Uniwersytecie w St Andrews, Szkocja

1986 - 1986 – Stopień doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

1979 – Tytuł magistra informatyki, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Genres of Journalism (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (DO PRZEPIĘCIA) ; tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Gatunki dziennikarskie II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Gatunki dziennikarskie II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Proseminarium magisterskie; [w ramach:] Proseminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium licencjackie; [w ramach:] Seminarium licencjackie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

MOOC. Historia i przyszłość, Kraków: Wydawnictwo naukowe UPJPII 2015.[więcej informacji]
Próba głosu. Antologia reportaży, Kraków: Wydawnictwo FALL 2013.[więcej informacji]
W cieniu ciszy, Kraków: Wydawnictwo FALL 2011.[więcej informacji]
Civil Caucasus, Kraków: Wydawnictwo FALL 2007.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

NEWS VALUES CONCEPT APPLICATION TO GATEKEEPING IN ONLINE LEARNING [w:] INTED2018 Proceedings: IATED 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
EDUCATIONAL VALUE OF SOCIAL MEDIA PRESENTATION OF GREAT RELIGIOUS EVENTS FOR YOUTH – WORLD YOUTH DAY CASE STUDY [w:] INTED2017 Proceedings: IATED 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marzenie Chateaubrinda i efekt Elizy [w:] Czarne lustro. Od wizji mediów do technologii przyszłości: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 93-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
EDUCATIONAL VALUE OF GRASSROOTS STUDENTS INITIATIVES ON SOCIAL MEDIA [w:] INTED2017 Proceedings: IATED 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
IDENTITY STYLES OF SOCIAL MEDIA AND NETWORK GAMES USERS [w:] EDULEARN17 Proceedings: IATED 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
ROLE OF TRUST IN MODERN E-LEARNING MODELS [w:] EDULEARN17 Proceedings: IATED 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jeśli sól smak utraci, czymże ją posolić? Miłosierdzie w praktyce - panel dyskusyjny [w:] Odsłony miłosierdzia: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 173-197. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
INFLUENCE OF SPIRITUAL DEVELOPMENT ON THE EFFECTIVENESS OF VIRTUAL COLLABORATION IN DISTANCE EDUCATION [w:] ICERI2016 Proceedings: IATED 2016, s. 6612-6616. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
BLENDED LEARNING AS AN ELEMENT OF MODERN DIDATICS [w:] INTED2016 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
DIGITAL DIDACTICS – FACEBOOK APPLICATION IN LEARNING PROCESS [w:] INTED2016 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sieć i życie w stanie standby [w:] Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, s. 131-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
THE ATTITUDE TOWARD GLOBALIZATION AS A FACTOR SHAPING THE WILLINGNESS TO USE E-LEARNING BY YOUNG PEOPLE IN THE PHASE OF EMERGING ADULTHOOD [w:] EDULEARN2016 Proceedings: IATED 2016, s. 7570-7575. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
DEVELOPMENTAL FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF E-LEARNING AMONG PEOPLE IN THE PHASE OF EMERGING ADULTHOOD [w:] EDULEARN2016 Proceedings: IATED 2016, s. 7564-7569. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Trendy rozwoju MOOC-ów [w:] Człowiek Media Edukacja: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015, s. 94-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Enhancing Cultural Mediators Training Using Non-Moderated Learning Scenarios and Social Media [w:] EDULEARN15 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2015, s. 7860-7864. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Towards Better Learning Scenarios for Cultural Diversity and Media Literacy [w:] ICERI2015 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2015, s. 1879-1884. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Collaborative MOOCs or the End of the E-Learning History? [w:] ICERI2015 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2015, s. 1886-1891. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Romany Academy of Media – Three Levels of Project Education [w:] EDULEARN15 Proceedings: IATED Publications, Barcelona 2015, s. 8055-8060. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Peer-learning and Beyond [w:] Intercultural mediation in Europe: narratives of professional transformation, Ateny: Common Ground Publishing 2014, s. 56-70. [więcej informacji]
Rola mediatora kulturowego w komunikacji wobec sytuacji kryzysowej [w:] Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Człowiek - Społeczeństwo - Państwo w sytuacjach kryzysu, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2014, s. 267-277. [więcej informacji]
Biały Marsz ruszył [w:] Biały marsz 2014, s. 102-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Orędownikowi polszczyzny, mistrzowi pokoleń dziennikarzy. Laudacja wygłoszona podczas uroczystości wręczenia Lauru SDP 2012 [w:] Najlepsze publikacje. Nagrody SDP 2012, Warszawa: Wydawnictwo SDP 2013, s. 21-24. [więcej informacji]
Reportaż to przygoda [w:] Próba głosu. Antologia reportaży, Kraków: Wydawnictwo FALL 2012, s. 7-9. [więcej informacji]
Poznawcze wyznaczniki jakości przekazywania wiedzy na odległość [w:] Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 2012, s. 343-366. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dystrybucja władzy nad agendą medialną jako wartość [w:] Wartość mediów – od wyzwań do szans, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2012, s. 39-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział mediów społecznościowych w ustanawianiu agendy medialnej [w:] Oblicza Internetu – Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2012, s. 135-145. [więcej informacji]
Cognitive approach to the Distance Learning Design and Management [w:] E-learning Quality Assurance: A Multi-Perspective Approach, Rzym: Gangemi Editore spa 2011, s. 31-42. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielki debiut Bartka [w:] W cieniu ciszy, Kraków: Wydawnictwo FALL 2011, s. 103-105. [więcej informacji]
Hyde Park czy przedsionek dziennikarstwa? [w:] Studia nad dziennikarstwem, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, s. 95-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo galaktyk do powrotu [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości, Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo 2009.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Social Media Mania and the Professional Gratification: An Investigation on the Social Media Exposure and Its Use for News Makeup among the Polish Journalists [w:] Journal of Communication: Media Watch 2016, s. 19-29. [więcej informacji]
Agenda setting w polskiej agendzie badań nad mediami [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2014, s. 241-243. [więcej informacji]
Nauczanie na odległość jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – spojrzenie z perspektywy teorii agenda setting [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2014, s. 113-130. [więcej informacji]
Wymiar poznawczy niemoderowanych scenariuszy e-learningowych na przykładzie projektu Sonetor [w:] EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, 2(6) 2013, s. 54-63. [więcej informacji]
Globalization and Social Communication – Threats and Chances [w:] Global Media Journal – Polish Edition, 1(9) 2012, s. 1-7. [więcej informacji]
Nobilitacja nauki o komunikowaniu [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010, s. 213-215. [więcej informacji]
T-learning: wielokanałowe uczenie na odległość w środowisku multikulturowym [w:] Edukacja. Studia, badania, innowacje, 2 2010, s. 75-80. [więcej informacji]
Rzeczywistość Ducha w świecie wirtualnym [w:] Horyzonty wychowania, 12 2007, s. 69-80. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-MOOC w praktyce nauczyciela akademickiego; [nr projektu:] 501-10-040076

-Spójność, wiarygodność i recepcja przekazu informacyjnego i pozainformacyjnego w środowisku mediów społecznościowych; [nr projektu:] 501-10-040079

-Hybrydyzacja form dziennikarskich w dawnym i nowym otoczeniu medialnym; [nr projektu:] 501-10-040070

-Analiza metod badań nowych mediów i dziennikarstwa przedsiębiorczego; [nr projektu:] 501-10-040049

-Dystrybucja agendy medialnej; [nr projektu:] 501-10-040003

-Dystrybucja agendy medialnej; [nr projektu:]

-Konteksty metodologiczne dziennikarstwa praktycznego w Polsce i na świecie; [nr projektu:] 140901

-Konteksty metodologiczne dziennikarstwa praktycznego w Polsce i na świecie; [nr projektu:] 140901

-Obraz przekonań religijnych w dziennikarstwie obywatelskim; [nr projektu:] 240901

-Kategoria intencjonalności w formach przekazu medialnego w cyberprzestrzeni; [nr projektu:] 240902

Wygłoszone referaty:

- Future of MOOCs – fears and hopes; [podczas konferencji:] Xth International GUIDE Conference, Optimizing Higher Education for the Professional Student: A Balance of Flexibility, Quality and Cultural Sensitivity [miejsce konferencji:] Wiedeń, Austria, 2015-09-17

- Self-regulating MOOCs; [podczas konferencji:] VIII International GUIDE Conference and V Symposium on Education and Communication Science and Technology, Management and Quality: the future of distance education in Brazil and around the world [miejsce konferencji:] Aracaju, Brazylia, 2014-11-21

- Sieć jako miejsce dialogu bez zobowiązań; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Dialog w mediach – media w dialogu [miejsce konferencji:] Kraków, Polska, 2014-05-16

- Peer-learning and beyond; [podczas konferencji:] International Conference „Enhancing the Skills and Identity of Cultural Mediators in a Multicultural Europe” [miejsce konferencji:] Patras, Grecja, 2014-01-09

- Distance learning impact on the public agenda setting; [podczas konferencji:] 6th International GUIDE Conference, The Global Economic Crisis and its consequences on the national educational systems: Can the online education contribute to overcome the crisis? [miejsce konferencji:] Ateny, 2013-10-04

- Inność to powinność; [podczas konferencji:] Dostrzec różnicę [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2012-11-28

- Dystrybucja władzy nad agendą medialną jako wartość; [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-01