Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

mgr Danuta Gurdak

Zatrudnienie:
Biblioteka Główna – kustosz dyplomowany

Email: danuta.gurdak@upjp2.edu.pl

Działalność pozanaukowa:

2016 – Przygotowanie i organizacja wystawy pt. "Polskie czasopisma XIX-wieczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie", Kraków - Biblioteka Gł. UPJPII

2016 - 2017 – Udział w przygotowaniu i organizacja wystawy plakatów pt. "Czytamy i cytujemy" stanowiących graficzną interpretację fragmentów tekstów św. Jana Pawła II zaczerpniętych spośród książek i czasopism dostępnych w Bibliotece UPJPII /wystawa w wersji tradycyjnej i wirtualnej/, Kraków - Biblioteka Gł. UPJPII

2014 - 2015 – Udział w przygotowaniu i organizacja wystawy pt. "Dedykacje dla św. Jana Pawła II w zbiorach Biblioteki UPJPII", Kraków - Biblioteka Gł. UPJPII

2014 – Udział w przygotowaniu i organizacji wystawy pt. "Białe kruki z daru Jana Pawła II", Kraków - Biblioteka Gł. UPJPII

2013 - 2018 – Prowadzenie kursów komputerowych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJP II w Krakowie,Kraków - Biblioteka Gł. UPJPII

2011 - 2012 – Udział w przygotowaniu i organizacji cyklu wystaw pt. "Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII", Kraków - Biblioteka Gł. UPJPII

Publikacje - artykuły książkowe:

Zasady projektowania i architektury zrównoważonej w bibliotekach akademickich z wolnym dostępem do zbiorów - przykłady realizacji [w:] Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki: Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie 2018, s. 141-157. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O kursach komputerowych w latach 2013-2018 [w:] Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie: Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2018, s. 57-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nie tylko dla teologów - Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym [w:] Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 2 Współczesność: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015, s. 133-144. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Profesjonalizm, nowe narzędzia komunikacji i informacji w poszukiwaniu użytkowników bibliotek - czy to na pewno działa? Analiza funkcjonowania Biblioteki UPJPII w Krakowie [w:] Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2015, s. 167-182. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z tradycji współkatalogowania. Wybrane aspekty opracowania wydawnictw ciągłych z perspektywy Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Dylematy opracowania: materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r., Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 2014, s. 215-230. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Bliżej dziedzictwa Świętego Patrona. Wydarzenia naukowe i kulturalne w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2 (41) 2015, s. 195-198. [więcej informacji]
Konferencja naukowa w Bibliotece UPJPII - Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych (Kraków, 4 listopada 2014 roku) [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2 (41) 2015, s. 242-247. [więcej informacji]
Dziedzictwo Jana Pawła II w bibliotekach i archiwach krajowych i zagranicznych [w:] Vita Academica, 5 (80) 2014, s. 16-18. [więcej informacji]
Ksiądz dr hab. Jan Bednarczyk - życie i działalność na niwie bibliotekarskiej [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 100 2013, s. 219-229. [więcej informacji]
Erasmus Staff Week for Librarians w Budapeszcie [w:] Vita Academica, 5 (70) 2012, s. 32-33. [więcej informacji]
Dyrektor i budowniczy Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Vita Academica, 4 (69) 2012, s. 18-19. [więcej informacji]
Poezja krótkiej formy - wieczór autorski Renaty Dulian [w:] Vita Academica, 2 (14) 2003, s. 14-14. [więcej informacji]
Najlepszy humanista wśród inżynierów [w:] Vita Academica, 5 (11) 2002, s. 16-17. [więcej informacji]
Czytelnia Czasopism Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1 (14) 2002, s. 104-119. [więcej informacji]
Krajowe zasady katalogowania i standardy międzynarodowe stosowane w opisie bibliograficznym wydawnictw ciągłych [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (12/13) 2001, s. 38-74. [więcej informacji]
Europejska Federacja Uniwersytetów Katolickich oraz uczestnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej we wspólnym dziele kształtowania nowego oblicza Europy [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (10/11) 2000, s. 96-117. [więcej informacji]
Biblioteki Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich: prezentacja witryn WWW [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1/2 (10/11) 2000, s. 118-141. [więcej informacji]
Czasopisma w VTLS'ie, czyli jak przebiega proces tworzenia opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych na przykładzie Biblioteki PAT [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2 1998, s. 45-64. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Zasady projektowania i architektury zrównoważonej w bibliotekach akademickich z wolnym dostępem do zbiorów - przykłady realizacji; [podczas konferencji:] Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki [miejsce konferencji:] Olsztyn, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017-09-14

- Szukanie wartości dodanej – czyli czasopisma pod lupą. Diagnoza w praktyce działań bibliotecznych i jej efekty w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; [podczas konferencji:] Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt? [miejsce konferencji:] Gdańsk, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, 2016-09-20

- Zeszyty monograficzne wydawnictw ciągłych; [podczas konferencji:] Narada bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT [miejsce konferencji:] Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2015-09-28

- Profesjonalizm, nowe narzędzia komunikacji i informacji w poszukiwaniu użytkowników bibliotek - czy to na pewno działa? Analiza funkcjonowania Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników... ? Diagnoza problemu" [miejsce konferencji:] Supraśl, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, 2015-09-15

- Nie tylko dla teologów - Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym; [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteka w czasie - czas w bibliotece" [miejsce konferencji:] Lublin, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014-09-26

- Z tradycji współkatalogowania. Wybrane aspekty opracowania wydawnictw ciągłych z perspektywy Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dylematy opracowania" [miejsce konferencji:] Szczecin, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013-09-20

- The Library of the Pontifical University of John Paul II in Krakow; [podczas konferencji:] ERASMUS Library Staff Week [miejsce konferencji:] Budapeszt, Biblioteka Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa, 2012-09-25