Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Marek Hałaburda

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: marek.halaburda@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Funkcje redakcyjne:
- Textus et Studia - Sekretarz redakcji

Dyżur:
Dyżur w I semestrze roku akademickiego 2019/2020: Poniedziałek, 16.30-17.15, ul. Franciszkańska 1, sala 228

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej (1926-1939). Kościoły parafialne filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne, Kraków 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej (1926-1939). Hierarchia kościelna, instytucje diecezjalne, księża przebywający na studiach, katecheci 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938).Instytucje diecezjalne. Kościoły parafialne, filialne i kaplice. Duchowieństwo parafialne i zakonne., Kraków 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938). Zestawienia duchowieństwa, kościołów i miejscowości. 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ostatnie chwile życia i śmierć ks. Zygmunta Łozińskiego biskupa pińskiego, Kraków 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspomnienia o księdzu Kazimierzu Bukrabie biskupie pińskim, (1885-1946), Kraków: Alnus 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Opisanie krótkie dziejów domu księży misjonarzy i seminarium diecezjalnego w Krakowie na Stradomiu od roku 1817 miesiąca maja, Kraków: UNUM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowskie seminarium duchowne (1801-1901), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katalog alumnów seminarium na Stradomiu (1801-1900), Kraków: Naukowe PAT 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Polscy podróżnicy, badacze i dyplomaci w XIX wiecznym Kurdystanie [w:] Kurdystan. Perspektywy badawcze: Wydawnictwo Scientia Plus 2018, s. 41-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundusz „O” (IV kwartał) Wydziału Studiów i Analiz SB WUSW w Krakowie [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2010, s. 461-498. [więcej informacji]
Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1966-1970) [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2008, s. 345-444. [więcej informacji]
Najsłynniejsze miejsca pielgrzymkowe [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków 2008, s. 509-525. [więcej informacji]
Najwięksi polscy święci i błogosławieni [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, Kraków 2008, s. 497-508. [więcej informacji]
Filip Nereusz Gołaszewski. Wykładowca- wychowawca-pracownik kurii biskupiej [w:] Fides, Ars, Scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna Mednisa, Tarnów 2008, s. 79-89. [więcej informacji]
Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO w Krakowie (1962-1966) [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 317-443. [więcej informacji]
Można było wybudować kościół nie rozmawiając z SB. [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, Kraków: WAM 2007, s. 263-316. [więcej informacji]
Katedra Mińska [w:] Ziemia powstająca z popiołów, Kraków 2002, s. 201-206. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Szpitale diecezji żmudzkiej na początku XIX stulecia [w:] Medycyna nowożytna. Studia nad kulturą medyczną 2018, s. 103-145. [więcej informacji]
Katedra p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku w opisie wizytacyjnym z 1829 roku [w:] Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2018, s. 207-242. [więcej informacji]
Diecezja pińska 1925-1939. Rys historyczny [w:] Textus et Studia 2017, s. 95-119. [więcej informacji]
Katalog rubrycel diecezji pińskiej 1926-1939, znajdujących się w księgozbiorze Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie [w:] Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża 2017, s. 241-260. [więcej informacji]
Prepozytura szpitalna św. Ducha w Kraśniku w świetle staropolskich wizytacji bisku-pich [w:] Textus et Studia 2016, s. 7-35. [więcej informacji]
Alumn seminarium krakowskiego (1901-1918) [w:] Textus et Studia 2016, s. 35-74. [więcej informacji]
Sytuacja polityczna i społeczna na Kresach Wschodnich w dobie pierwszego rozbioru w świetle sprawozdań dyplomatów papieskich, [w:] Studia Historyczne 2015, s. 25-39. [więcej informacji]
Jedna instytucja, siedem wspólnot Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek [w:] Studia Religiologica 2015, s. 363-368. [więcej informacji]
Sytuacja polityczna i społeczna na Kresach Wschodnich w dobie pierwszego rozbioru w świetle sprawozdań dyplomatów papieskich [w:] Studia Historyczne 2015, s. 25-39. [więcej informacji]
"The Polish Operation". The genocide of the Polish people in the USSR in the years 1937-1938 [w:] Orientalnia Christiana Cracoviensia 2013, s. 63-77. [więcej informacji]
"Spór o alumnów" w XIX-wiecznym Krakowie [w:] Studia Sandomierskie, 18:2011, nr 2 2011, s. 21-39. [więcej informacji]
Krakowskie seminarium duchowne pod zarządem księży misjonarzy [w:] Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie 2010, s. 67-96. [więcej informacji]
Perspektywy startu życiowego subdiakonów ordynowanych w diecezji krakowskiej w latach 1758-1772. [w:] Collectanea Historica, 1 2004, s. 33-56. [więcej informacji]
Źródła do historii katechezy w czasie zaborów w zasobach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie [w:] Collectanea Historica, 1 2002, s. 44-80. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Krakowskie seminarium duchowne w latach 1901-1939; [nr projektu:]

-Dzieje Kościoła łacińskiego na kresach w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów diecezji pińskiej; [nr projektu:] 501-10-030011

-Religie, wyznania i obrządki religijne w Europie Wschodniej i Środkowej XIX i XX wieku; [nr projektu:] 501-10-030006

-Religie, wyznania i obrządki religijne w Europie Wschodniej i Środkowej XIX i XX wieku; [nr projektu:] 13180002

Wygłoszone referaty:

- Schematyzmy diecezjalne – podstawowe źródło do dziejów Kościoła katolickiego na Kresach; [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-12-05

- Polscy badacze i dyplomaci w dziewiętnastowiecznym Kurdystanie; [podczas konferencji:] Kurdystan i jego mieszkańcy: perspektywy badawcze [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-10-26

- Kościół i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w okresie niewoli narodowej; [podczas konferencji:] Hospicjum polskie i kościół św. Stanisława BM w Rzymie: dzieje, kultura i sztuka [miejsce konferencji:] Rzym, 2016-10-19

- Prepozytura szpitalna w Kraśniku w świetle staropolskich wizytacji biskupich; [podczas konferencji:] Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie [miejsce konferencji:] Kraśnik, 2015-06-12

- Diecezja pińska w latach 1926-1939; [podczas konferencji:] Ks. kardynał Kazimierz Świątek – niezłomny świadek historii [miejsce konferencji:] Drohiczyn, 2014-11-08

- Rubrycele i schematyzmy diecezji pińskiej (1926-1939); [podczas konferencji:] Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-05-24