Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Email: stanislaw.halas@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: stanislaw.halas@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Egzegezy Nowego Testamentu - Kierownik katedry

Dyżur:
czwartek od godz. 13.30 do 14.30, sala 117 (Instytut Nauk Biblijnych), ul. Bernardyńska 3

Pełnione funkcje:

Instytut Nauk Biblijnych - Dyrektor instytutu

Curriculum Vitae:

2013 – Tytuł profesorski

2012 – Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych

2005 - 2009 – Prodziekan Wydziału Teologicznego

2000 – Habilitacja

1989 – Doktor nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie

1987 – Wykłady na Wydziale Teologicznym UPJP II w Krakowie, wcześniej PAT

1981 – Wykładowca egzegezy w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach

1976 - 1981 – Studia specjalistyczne z egzegezy biblijnej na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie

1969 - 1975 – Podstawowe studia teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Miłosierdzie w Piśmie Świętym, Kraków: Petrus, Kraków 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II w Krakowie 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwszy List św. Piotra. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni, Kraków: Dehon. Wydawnictwo Księży Sercanów w Krakowie 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Biblia Tysiąclecia jako tłumaczenie przełomowe. Przykład Mt 1,9-13 [w:] Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie. Język - kultura - duchowość: Tyniec. Wydawnictwo Bendyktynów 2016, s. 39-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Metanoia. Próba uściślenia biblijnego pojęcia [w:] Sympozjum 2019, s. 145-158. [więcej informacji]
Uczuciowość odzwierciedlona w Biblii. Kilka przykładów [w:] Łódzkie Studia Teologiczne 2017, s. 33-43. [więcej informacji]
Szukać pokoju i dążyć do niego (1 P 3, 11). Pojęcie pokoju w Listach św. Piotra [w:] Verum Vitae 2016, s. 179-194. [więcej informacji]
"Uwierzyliśmy miłości"(1 J 3,16). B iblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II [w:] Sympozjum, 26,1 2014, s. 9-18. [więcej informacji]
Zawierzyć Bogu! Biblijna specyfika wiary na tle współczesnego intelektualizmu [w:] Scripturae Lumen, 5 2013, s. 163-175. [więcej informacji]
Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2, 14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan [w:] Sympozjum, 24 2013, s. 9-21. [więcej informacji]
Dlaczego określenia "solidarność" nie ma w Piśmie Świętym? Historyczna ewolucja ważnego pojęcia [w:] Roczniki Teologii Moralnej, 59 2012, s. 5-18. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Nauka Biblii o pokoju; [nr projektu:] 501-10-010135

-Ojcowska miłość Boga; [nr projektu:] 501-10-010067

-Ojcowska miłość Boga; [nr projektu:]

-Biblijna teologia miłości i miłosierdzia; [nr projektu:]

-Badania nad obrazowością i stylistyką języka biblijnego; [nr projektu:] 210201

-Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej; [nr projektu:] 310211

Wygłoszone referaty:

- Il motivo dell'amore paterno di Dio in 2 Sam e 1 Cr. Sviluppo tematico; [podczas konferencji:] Intrabiblical interpretation of the former Prophets [miejsce konferencji:] Badin, Słowacja, 2019-12-14

- Odkupienie jako wyzwolenie. Retoryczny aspekt biblijnego określenia; [podczas konferencji:] Woność człowieka i narodu w świetle Pisma Świętego [miejsce konferencji:] Kraków, UPJP II, 2019-06-14

- Ojcowska czy macierzyńska miłość Boga? W kontekście obrazowości języka biblijnego; [podczas konferencji:] Stworzył mężczyznę i kobietę (Rdz 1, 26). Płciowość w Biblii [miejsce konferencji:] Lublin, 2019-03-13

- Pismo Święte a niepełnosprawni; [podczas konferencji:] Niepełnosprawni dla życia [miejsce konferencji:] Kraków, UPJP II, 2016-12-03

- Metanoia - greckie i hebrajskie słownictwo nawrócenia w Biblii; [podczas konferencji:] Pomiędzy chrztem a nawróceniem: pytania, refleksje, inspiracje [miejsce konferencji:] Tyniec, 2016-11-07

- Jezus wrażliwy. Splagchnizomai w Ewangelii św. Marka; [podczas konferencji:] Ewangelia wedłyg św. Marka. Geneza - interpretacja - aktualizacja [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-11-24

- Biblia Tysiąclecia jako tłumaczenie przełomowe. Przykład Mk 1, 9 - 13; [podczas konferencji:] Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język - kultura - duchowość [miejsce konferencji:] Tyniec, 2015-11-06

- Miłosierdzie i miłość. Terminologia i teologia; [podczas konferencji:] Spotkanie Sekcji Życia Zakonnego PTT [miejsce konferencji:] Kraków, Centrum Resurrecionis, 2015-03-04

- Uwierzyliśmy miłości (1 J 4, 16). Biblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Człowiek nowego serca. Specyfika sercańskiego wychowania i edukacji [miejsce konferencji:] Wyższe Seminarium Misyjne w Stadnikach, 2014-04-05

- Zawierzyć Bogu. Biblijna specyfika wiary; [podczas konferencji:] Wiarę wyznawać, celebrować, przeżywać ... [miejsce konferencji:] Kraków, WSD, 2013-05-22

- Chrystus jest naszym pokojem (Ef 2, 14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan; [podczas konferencji:] Pacem in terris. 50 - lecie encykliki Jana XXIII o pokoju [miejsce konferencji:] Domus Mater Księży Sercanów w Krakowie, ul. Saska 2 c, 2013-04-11

- Mocni wiarą (1 P 5, 9). Wiara umocnieniem dla chrześcijan na podstawie Pierwszego Listu św. Piotra; [podczas konferencji:] Żyć w światłości Pana [miejsce konferencji:] Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie, 2013-03-16